تبدیل DataTable به Json در MVC API به روش T Generic List

using Newtonsoft.Json.Linq;
public JObject Get()
    {
      DataTable dt = [FillyourDataTable];
      JObject o = JObject.FromObject(new {dt});
      return o;
    }
توسط تکه کد بالا به سادگی میتوانید به جای ساختن مدل های مختلف و خسته کننده در MVC به صورت مستقیم DataTable را به Jason تبدیل کنید
امکان ارسال نظر برای این موضوع وجود ندارد