صفحه درخواستی یافت نشد
آپارتمان اجاره ای تهران (89) آپارتمان فروشی در تهران (50038) ا (2089) آپارتمان تکواحدی (349)
اجاره آپارتمان تکواحدی (204) خرید و فروش آپارتمان تکواحدی (737) اجاره آپارتمان مبله تهران (282) خرید آپارتمان وامدار بانکی (425)
خانه مجردی پارکینگ دار (89) آپارتمان و خانه مجردی (211) ملک دارای قدرالسهم (353) سوئیت آپارتمان مستقل (193)
آپارتمان سوئیت پارکینگ دار (89) رهن سوئیت در تهران (12) باغ در پشت بام روف گاردن (185) املاک دارای سالن اجتماعات (614)
خانه های هوشمند و پیشرفته (12) املاک دارای سالن ورزش (227) آپارتمان لوکس اجاره ای (48) فرنیش آشپزخانه مبله (53)
ورودی لابی (668) خرید املاک اوقافی در تهران (56) سرویس مستخدم (16) خرید آپارتمان با ویو عالی (13)
اجاره آپارتمان با ویو عالی (23) آپارتمان حیاط دار (717) املاک موجود در سطح تهران آژانس املاک تهران (13) املاک خارج از تهران (129)
بازسازی آپارتمان (2287) فروش ویلا (61)

7واحد148متري (1) دستورنقشه+فيش (4) +1150 (41) مالك بالكن (1) (2طبقه (2092) تمييز سالن (2)
و1باب (1) 2بر 8پاركينگ معاوضه (1) 1و2كوي (12) زيرزمين ارتفاع2/80 (2) بيواسطه پاركينگ (146) 45/1 (10832)
7 مناسب (10658) 5عصر قيمت (2) 1واحد107متري (2) تخليه ط6 (10) مالك ارسال (4) سندي+لابي (21)
سرقت كف (2) در (57754) قيمت25/600ميليارد بازسازي (1) اجتماعات هواساز دوربين لابي (1) در2بلوك قيمت11ميليارد (2) مبله بازسازي مسكوني (4)
جوازلوسترفروشي (6) شهركلاله (1) قيمت1/600م (7) اكازيونهاي (1) ۱۱۰ (3948) يا200دلار (3)
100متري=120م (1) خرازي ملكيت اصلاح (1) شهرك هوانيروز (9) 40متري=2/200م (2) كلا13واحد ? (73) در2بلوك 2انبار (1)
موجود باند (15) اصلاحي(7/22)اصلاح (4) ساندويچي 20متربالكن بازسازي (1) میلیون‌ آيفون (87) زماني بازديدبا (1) زمين (38982)
واحدسند (14) 12و6پاركينگ قيمت (1) كلا7واحد ?p=1 (96) ماركت ?p=1 (3875) تبديل تخليه داراي (4) سوپرمارکتي آب (2)
كلا7واحد ? (96) كنفرانس يا (1) گازي قرارداد (1) 9مترمربع (1) مراسم (9) طبقه2متري6م طبقه (1)
متراژ66متري (3) 20ميليارد 2طبقه (1) واحدفروش (1) كلا13واحد ?p=1 (73) ساله55 (5273) شده/برق (93)
باشد (2588) كمد (1483) 30م ارتفاع4 معاوضه (1) 2پاركينگ م اداري قيمت (4) حداكثر4نفر قيمت (3) طبقه3مبله كولرگازي بازسازي مسكوني (3)
2قواره (80) اطلاع 64ميليون (5) بوربور (201) مشاء ق (3) 2بر قدرالسهم (8) معاوضه مناسب (17)
اضطراري 2پاركينگ شوتينگ دوربين لابي (2) قيمت26ميليارد هواساز (1) 6متري=19م (1) اللسهم (2) 5/450م (102) اختماعات (1)
4بلوك كلا (6) آينده 10پاركينگ (2) سبز سالن (11) سطح 35متر (1) شده/ازواحدها (7) روزIRA (270)
30تا9با77782936 (1) تحويل8ماهه (6) برج7 دوبلكس (1) تخليه آانتن (3) ديوتري2 2مغازه16متري (1) فرزانه (3260)
نگهباني تخليه حياط (10) انباري ۳ (10850) اصلاحي7/29 گذر8متري (1) وانباربا1سندIRA (1) لابي 2پاركينگ قيمت (16) توافقي طبقه (18)
روميز بي (2) 44358527 (1) كلا101واحد (4) وام-قيمت (50) خيابان حافظ (47) 125 127 150 145 (1)
طبقاتIRA (270) عوارضي (46) 22350473/09301792822 (1) كلا80واحد (61) بازسازي پ2 (5) پونك حصارك (188)
ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ (3) معاوضه داراي (65) اسكلت تخليه قيمت (34) مقطوع با (18) سليمي (9170) 12مترانبار (7)
كامل شيك نيمه (1) مشا 100 (3) م امام حسين (53) 10ميليارد بازسازي (2) ت ? (9381) درصد40 (1)
كف تخفيف (16) دهقاني (1915) نغمه پلاك (103) شوتينگ 120م (1) بازسازي 48متر (9) مختلف حياط (205)
سانترال مبله (34) انباري دو (16) بازديد15 (10) دارد 4پاركينگ (1) سفارتخانه دوبلكسIRA (1) سرقفلي فوري (43)
بازديدمستاجر (3) زيرهمكف روف (2) جوازاساخت (6) سوئيت قيمت15ميليارد (2) تبديل مالك جواز (1) دوبلكس قيمت5/500ميليارد (2)
خارجي كل (2) قيمت34ميليارد (11) 03/16(افزايش (5) متركلنگي داراي (1) مشا پول (10) زمين20 (8)
شهرزیبا (9019) 120مترحياط (14) قيمت220متري=19/500م دوربين سالن (1) گذر10 (382) گاردن كلا3واحد (4) اجتماعات مبله در2بلوك (1)
مبله كلي/تكي (1) شهرانديشه (1) رامحي (6) 09126978810خانم (1) 2موجود (113) لابي كلا15واحد مسترIRA (2)
پايه جواز (21) انتخاباتي (2) شاپ/برق3فاز/بازسازي (9) طبقه3=800م طبقه4=830م (1) پاريكنگ (10) 30پاركينگ قيمت (2)
پيلوت 2نبش بي (4) مجالس داراي (21) بنا68/ (3) 700مترتجاري 730مترآمفي (2) بازديد22090133 پاركينگ (1) قيمت22/400ميليارد (4)
بازسازي معاوضه قيمت (9) 1سوئيت50متري (2) روج ارسال (1) حياط تريبلكس م اداري (7) و78متر (2) بازسازي 77متر (1)
تبديل 4پاركينگ (6) دوربين بازسازي 30متر (1) م اداري كلا7واحد (2) سرقفلي تابلوخور معاوضه (3) باغ 2پاركينگ لابي (2) سرايداري فضاي (3)
تراس بازديداز10اسفند بازسازي (1) 120م 2پاركينگ (7) 2انبار15متري 2پاركينگ معاوضهIRA (2) تا200 (1) بازسازي 2تراس اجاره6ماه (1) بازسازي 3مستر چاه (4)
4سوئيت50متري (1) طبقه2=195متري14م 2پاركينگ (1) بعدازمطهري (42) ارتفاع3/85 (2) كلا13واحد 09193031512آقاي (1) 2ساله170م (2)
انبار10متر (76) تبديل بازسازي مسكوني (5) نيكبخت (177) اطفاءحريق دوربين لابي (1) 14/5مترزيرزمين (8) بازسازي كلا3واحد قابل (1)
2پاركينگ قدرالهسهم (2) 36مترپاسيو/بازسازي (9) ناسر خسرو (1) شده كلا68واحد (7) گذر15 142متر (5) پاركينگ سوئيت50متري (1)
كلا72واحددر4بلوك سالن (1) 95متري=5/800م (2) غيرازكترينگ (1) كلا58واحد نگهباني (1) باهماهنگي بازديد (27) شاپ قيمت240متري=75م (2)
س17الي (1) شده سند (168) توافقي امور (1) بهداشتي جواز (209) تبديل 5پاركينگ 100متر (1) 4=150متري (564)
بدنسازي مبلهIRA (1) بيواسطه 2بالكن (6) عرصه (120) بامستاجر20م (8) بالكن كلا (8) بالاهرواحد) (1)
بازي سند (2) بازديد09124363834 (1) بازديداز10دي (1) بازديد كلا98واحددر4بلوك (2) واحدي فول (1) وام كلا600واح (1)
روميز بازديد (2) ايتاليايي ٢حمام (1) آپارتمان(مسكوني كارگاه (1) آينده 3پاركينگ مستر 3تراIRA (1) آرايشگاه 10روزه (1) ط2و4موجود آنتن (6)
شده فوري قابل (2) شخصى6دانگ (1) زمين تخفيف (54) توافقي بالكن (2) با4پاركينگ (3) بازسازي طبقه3و4و1=80متري (1)
بازسازي باربيكيو سالن (1) اقدام كميسيون (9) سرايداري24ساعته (1) ابريشم فول (1) آپارتمان 3واحد200متري (4) شده آلاچيق فروش (1)
سوپرلوكس اجاره (2) سوئيت 4پاركينگ سالن (1) سنگ ارتفاع (23) سندتجاري يا (1) قيمت85متري=170م (1) مستر لابي 2پاركينگ (11)
چهارم10/200م (1) وشركتهاي (1) باربيكيو مالك 2پاركينگ (7) رستورانها 2پاركينگ جواز (2) دوجداره_آيفون (1) تجهيزات 3سابقه (1)
زمين به (77) روم انبار20متر (3) بر3 5 (23) روز ملكيت جواز (223) بهداشتي ارتفاع (41) سازي مالك جواز (10)
دوبلكس پنت (13) 255متر (9) 120و120 (1) 2متري9م (4) 1اتاق قابل (3) فرنيش قيمت85متري=12م (2)
2بلوك لابي (17) 15روزآيندهIRA (1) كرج- ماهدشت (5) توافقي م اداري (29) مبله تلفن (7) خلوت18مترمسقف گازتوكار درب (2)
خلوت همكار (38) خاکبرداري (53) خانگي از (6) تومان تخليه آنتن (3) تعاوني قي (1) غربي اوكازيون (1)
ازارديبهشت (3) تراس سرايداريIRA (1) تحويل9ماهه قيمت (1) آژانس داراي (29) آينده 2پاركينگ حياط (1) آينده سقف4متري اجاره نماسنگ (1)
آخرخرداد (16) آب ط3حياط (1) شده مالك پاسيو (22) طرفه 7مترحياط (1) ساله جواز (5) ضدسرقت سندمادردردست (1)
سيمان قيمت (6) ساخت واحدهاي (14) در2بلوك هواساز تحويل (4) دراجاره جواز (306) دبستاني (114) جواز تخليه ارتفاع (4)
جواد آباد (1) تحويل30خرداد96 يك (3) تجميعي دو (1) تجاري75متر (5) تجاري12ميليارد بدون (1) تبديل 700هزاركميسيون (1)
تبديل كلا30واحدIRA (1) با09197617834آ (1) اطلاع سرقفلي (162) اسپيلت سالن (88) غيرازسوپرماركت (2) ارديبشهت تعاوني (4)
اجتماعات باربيكيو روف (1) كتابخا (7) ديواري آب (13) دارد گذر (18) روز بازسازي انبارداخل (1) بامستاجرIRA (15)
جداقيمت (5) صالاحي (1) شيك نورگيرعالي (4) توافقي تمايل (1) تميز شيرآلات (1) قيمت107متري=1/330ميلياردIRA (3)
بازديد5الي9شب جناب (2) باربكيو آنتن (19) باحياط (16) اگر2واحدباهم (1) اي مالك اطلاع (2) اي ارتفاع (11)
اوقافي هماهنگي (2) اواخردي (2) اعتباري شغل (1) اطلاع به (1) 1واحد117متري (2) اضافه30م قيمت (1)
اسپيلت 2تا (3) اسپيلت ط5 (11) ط43موجود (6) است همكاركميسيون (2) است فست (3) است سالن (6)
ارتفاع4 برق مبله (1) اختصاصي يكطرفه (2) اجتماعات كلا21واحد (2) اجتماعات طبقات (38) اتومبيل مالك جواز (16) اتومبيل فوري دراجاره جواز (1)
ابتداي كانال (13) آرايش 2 5 (461) آبان90 آنتن (4) تراس كلا (4) 4واحد115متري (52) دلار طبقه3=2200 (1)
طبقه90 (3) خانواده اجاره (10) طبقه فيش (73) غيرفعالIR (1) سويئت50متري (4) سرقفلي ارتفا (2)
روشويي سن (12) روز 3بر اطلاعات (1) رهن 380م (1) ديگر ماه (6) ديگر اينترنت ماهواره نما (7) ديوري با (2)
ديوار دو (1) آبي آنتن (6) 3200م (13) مقداري (39) طبقاتIRA (3) غيرفعال 2پاركينگ انبار (2)
شده قدرالسم (1) شده شوتينگ (12) تخليه بازديدباهماهنگي اجاره آنتن (1) شده تخليه قابل (206) عالي دربهاي (1) تبديل بر (24)
سردخانه زير (1) غيرازتهيه (3) بازيدبا (23) سازي سرويس (7) غربي18م (1) رهن 130متري=130م (1)
رهن 10م ت (3) ديگر مالك حياط (5) بامالك سرقفلي جواز (14) ديجيتال ملك (1) دوزندگي داراي (9) آب برق گاز تلفن (18)
اينده در (307) دوبلكس كاغذ (2) ديواري 3واحد (3) دردوبلوك قيمت (1) دورود (2) دارد همچنين (1)
دوبر 2واحد (1) ساز 09121244479جناب (1) دستي قيمت (14) خوابه) (903) ساخت دستور (11) جورا20000 (1)
زيرهمسطح (2) جمعه قيمت (6) طبقه 1058 (1) تا90م (12) بامزاياي (1) ازگاندي (7)
ضدسرقت گازروكار (1) دقيقتربا (3) ريرزمين (1) اداري 24 (3) جوازموبايل قيمت (3) علي(سر (1)
09387986262آب (1) واحد160متري (34) انبارجداقابل (1) اميزي (14) الهيه سكونت (3) اجاره3 (2)
است ملكيت سندتجاري (1) 125متري (385) 2استخر (7) اتومبيل مالك (22) 28000مترزمين (1) زمين سرقفلي (25)
3واحد90متري (50) 270هزار (4) سوئيت63متري طبقه (1) شده ط4(71)قيمت150م (1) سندي داكت (3) سرقفلي ديواركاغذ (1)
سرقفلي ارتفاع4 قيمت (14) سرقت يو (4) س اداري قيمت (28) رؤيتي (21) داردقيمت14ميليارد (1) دارد 2كله قيمت (2)
حياط 90متر (6) حريق ارسال (1) جوازموادپروتئيني بالكن (1) جوازمدرسه بازديدباهماهنگي بازسازي تخليه ازبربي (1) تومان تخليه اجاره (1) تعاوني 2تراس (4)
فردسيگاري بدون (1) تراس فروش (2) تخليه واحد (663) خوارو (11) فرد قابل (1) تجاري دراجاره (40)
تاريخ89 (1) باهماهنگي66197859 (1) خردادماه حياط (11) باربيكيو آنتن (203) باجوازتوليدي (10) باتخفيفIRA (8)
ايزدشهر(بين (1) اوين دركه (686) انبار15متر 2مستر (2) انباري 3واحد (1) انبار سالن تخليه قيمت (1) الكترونيكي ديوار (3)
اشپزخا (4) آواحد (22) 220متر (68) 2پاركينگ جهت (8) 1واحد120متري (43) فروش فوري بعلت مسافرت (1)
ط5موجود88متري (3) سوناجكوزي (45) عكاسي مالك قيمت (3) دفاتر (209) اطفاي (160) جدا انبار (2)
تير93 (3) دارد زيرزمين40متري (2) ط2و3و5 (44) تخليه 4واحد80متر (2) سرقفلي 24متر (1) سرقفلي جوازساخت (4)
توافقي ط (12) روكار قابل (3) اسپيلت 4واحد (12) تبديل 2واحد250متري (4) دوم)ووا (6) در1406مترمفيد (2)
دراجاره آنتن (258) ط3و5موجود حياط (22) داراي2باب (5) خيابان مطهري (84) خلوت يا (11) طبقه مالك قيمت (1)
بامالك تخليه حياط (27) ط5و6موجود (14) جوازلوكس (19) رستوران 50متر (5) دستشويي بازسازي (14) درمحوطه بازسازي (1)
دارد دستور (8) دانگ شغل (8) دوزندگي آب (1) شده تخليه واحد115 (2) صندلي آب (3) فرنيش داكت (2)
سبز آلاچيق آنتن (2) اطفاءحريق دوربين (8) بامالك كلا3 (1) شده تبديل (10) شدن چشم (1) تخفيف ساختمان (5)
شاپ ارتفاع4 (3) شامل باغ يك (1) سروي داراي (11) سرقفلي 17 (71) سرقفلي 14متر (7) سرقفلي تخليه (166)
سرقفلي بازديد (68) تابلوخورخوب (1) زيرزمين45متر (2) زيربنا( (738) زباله نگهباني (24) بساير (3)
ريزي حياط (5) روز قيمت (90) روز سقف (1) روز تخليه آنتن (184) روباز يا110م (1) دكوربندي كولرگازي قيمت (1)
دكور با (28) دفرتر (2) دفترچاپ آب (1) دارند فاقد (6) فتوكپي براي (2) داردقيمت (8)
دارد 170متر (1) دارد ط4موجود (1) دارد اپارتمان2بر (2) دوماهه (4) بالا60متر (6) ديوارسراميك62 (1)
دوستان اتوبان (1) صنعتي اجاره (2) دهند حياط (9) شود مناسب (10) شوتينگ در2برج 115م (1) شدهRA (2)
شده مالك قابل (15) شده بازديدباهماهنگي تخليه (3) شده ارتفاع7 آب (1) شده آبنما آلاچيق تخليه 50متر (2) سوپرماركت آشپزخانه (10) سولاريوم (4)
سرقفلي 6پاركينگ (2) سرقفلي 22 (66) ساله آنتن (51) سانترال لابي قابل (2) سازي مغازه (6) زوجIRA (3)
ساعات (17) زمين39متر (1) ديوارچيني قيمت (11) دانگ بازديد (12) دارد بهترين (1) دارد ط (26)
ساختمان(سه (15) داراي39 (2) داروخانه ازانس (2) تخفيف بن (11) خواب 60متر (4) خشكشويي بازديد (8)
خرداد جكوزي (1) جوازصوت (6) شهرداري مجوز (3) تنظيمات (7) زيرزمين ملكيت قيمت (5) تصويري تست (1)
زيرزمين عمر (4) تخليه 160 (2) داراي2پاركينگ (75) بلوكي (132) بلوارلاله (150) بازشسازي (1)
برقي بازسازي (21) برسند (1) بدلار (2) بانكي نگهباني برق (1) بازسازي نبش (16) بالكن سه (2)
بالا داراي (5) دكوري (37) بازسازي تخفيف كلا62واحد (3) بازديدبعدازظهر (4) بازار وكيل (1) باربري 3 (102)
بازديد8 (7) زمين دستورنقشه (69) اي براي (1) ساز آنتن (28) داروخانه سرقفلي (2) خلوت12متر طبقه (1)
خانوداه (7) خانه سالن (3) تخليه 10واحد90متري (1) ششدانگ سر (1) غيرمبله مناسب (3) طبقه2=8م (1)
تجاري 2دهنه (18) تجاري اطلاع (33) تبديل 3نبش (2) تا4نفر (11) تابلوخورمناسب (3) تائيد (4)
طبقات3قيمت (1) دارد در (40) زوج بازديدبا (3) بيلياد (1) خشكشويي دار (2) بنادارد بازسازي (2)
بسته به (7) شراكت آشپزخانه70متري (1) ط1=30م (1) برقي شغل (15) دكوراسيون 10متر (1) امكانات لابي (24)
زعفران (155) اكبرثروتي (8) اقاIRA (5) حياط 4پاركينگ بازسازي اجاره (4) فرزند پاسيو قيمت (1) اصلايح (4)
استيجاري مالك 2اتاق (1) ازكف قيمت (14) سازي نما (9) ارتفاع3 آب (39) ضدحريق (10) اجتماعات شيريني (14)
روميزي 4واحد (1) روميزي شارژساختمان30هزار (2) آژانس مغازه (1) آلاچيق باربيكيو تحويل (1) روم 2آسانسور (4) آسانسور2تا اسپيلت (10)
آسان (89) آريشگاه (19) آرام فول (1) زير بازسازي يا80م (1) ط2=30م (1) 9واحد (408)
3ماه (519) 150هزار (30) عمران (244) 1واحد20متري (4) چندين (19) مستر فرنيشIRA (3)
بازسازي كلا16واحد 1670متر (1) صرافي بر (1) باهمI (1) فاطمي بابا طاهر (10) روز 5دهنه (7) رختشور (17)
روز 330متري (1) تصويه (8) تراس20متر (15) تحويل1 (65) روز ماه (5) باهماهنگي جواز (44)
تهران فروش (6) عاقلي (113) روز تبديل (3) باربيكيو بدون (2) توافقي اصناف (2) تكواحد (5)
صوتي معاوض (3) بازسازي يا400م (2) دارد اطالع (1) شود امتياز (2) تعدادIRA (1) در2بلوك داراي (13)
شهرك دانشگاه تهران (2) تصويري انباري (47) شهرستان پرديس (1) دارد لابي باربيكيو (1) شهداي شاملو (1) سكونت_داراي40متر (1)
دروديعه (2) شويي قابل (1) دار واحدها (8) باتمام (29) خياطي مغازه (2) خواب 80متر (1)
خواب ‌تراس (1) خلوت سالن (20) خرداد1393 (1) دارد(قيمت (1168) لايتينگ قيمت (1) حياط پاسيو سكونت (4)
غيرفعال در (1) بازديد قيمت160متري=2م (1) شده 125 (5) جوازوسندتجاري (3) شده 110مترقدرالسهم (2) جوازموادغذائي (34)
اعصاب (28) شده 1انباري تخليه 3 (3) جمعه حياط (4) اضافه بازديد (2) اعت آب (3) غيرسندي مغازه (3)
شده 2بر (15) تصويري فاصله (1) بازسازي مبله 1هفته (1) تردد تخليه (37) ترجيحان (2) سفيدكاري قيمت (19)
تراول (19) تراشکاري آب (17) تخليه 4واحد (382) ارتفاع5 25سال (1) 50م (1059) ارتفاع3 12سال (1)
تحويل اخذ (2) غذا ملك (11) تجهيزات شغل (6) ازكل (173) تبلIRA (2) تالار ملك (38)
تاآخرهفته (4) ارتفاع4 واگذاري (3) بنا950متر (2) بنا1000متر م اداري (4) بنا 360 (3) بلوارشقايق (263)
بعنوان (21) بعدازظهر‌ آيفون (19) بسته تخليه تخفيف معاوض (1) بزشكان (1) برگ لمينيت (2) سابقه10ساله (3)
شاپ سرقفلي آب (1) شده 1انباري تخليه (3) شاپ اجاره (8) فلت موقعيت (18) بالكن52متر (3) سندي شغل (3)
بالا اشتراك (1) باغات (2) باشگاه تخفيف (9) مبله ترجيحا (43) متراژشامل2قسمت (6) بازسازي ديوار (32)
باربيكيو البي (6) نقاشي تخليه واحد (18) نهايت (85) نماي (242) سطح لابي (3) طبقه مالك واحد (4)
مجموعه (610) مجرد درچندين (1) ط3موجود88متري (1) انبارمتري (5) الكترونيكي جواز (6) در3ط (21)
اف فوري (5) اعزام (1) 40پاركينگ س اداري قيمت36ميليارد (6) تكي م اداري قابل (4) اصناف (11) اصرارمكررمالك (1)
1واحد300متري (4) جدا مستاجراقاي (1) شده وام (27) توافقي عمر (8) توافقي روف (6) توافقي ارسال (7)
شده 120متر (8) اسفند91 (2) تغييراست (7) تعيرگاه (1) تعميرگاه قابل (2) شده ك (7)
است از (9) تصوير كليدي متري (1) تريبلكس 115متري (1) تخليه15 (9) اجاره حياط (397) تخليه 4واحد82متري (1)
تخليه ملكيت (52) تخليه طبقه2نيز (12) تخليه ديوارها (1) تخليه آنتن هواساز دو (4) تخفيف 2باب (2) تخفيف لابي (18)
تخفيف شغل (3) تخفيف سكونت (82) ارتفاع3 1000متر (17) تحويل40روزه (4) ارتفاع2 80 (392) تحويل15 (21)
ارايشگاهي (5) تجاري88 (6) تجاري 12واحد100متري (7) تجاري نانوايي (12) تجاري فلت از (5) تجاري سند (110)
تجاري تخليه 17واحد (1) اصناف (11) تبديل 8واحد (3) رستوران طبقه (10) تبديل كلي (74) اينترنت 170كل (1)
تبديل بن (11) تبديل بازسازي ط2 (1) بازسزاي (6) بوعلي قيمت (1) بر15متر مناسب (1) آسانسورتا3ماه (1)
آرايشگاه مالك اسپيلت نما (1) برق 2دهنه (57) ارد دو (2) بانكي ديوار (8) ط4موجود (1417) بانشيمن (1)
باملك كركره (4) بامالكيت (4) بالكن ملك (30) باغ تحويل (23) باشد مالك (37) كولرگازي تخفيف (10)
بازسازي115م (1) بازسازي كلا9واحد (6) بازسازي كف (19) بازديد قرارداد18ماههIRA (2) بازديد ارسال (6) تجاري 120متر (5)
راحتي (17) باتوفق (5) ايران داراي (28) اول دوم (27) انبار63متري (4) كلا70واحد (55)
انبار27 (4) انباري5 (2) وكلا (493) تجاري فقط (20) امكانات 17 (4) الکتيريکي آب (2)
پ910 (12) اداري قيمت (928) شاپ كولر (1) تومان كاغذ (2) است 3نبش (1) تجاري 2واحد145متري (2)
ارتفاع3 3دهنه ملكيت (2) 2واحد106متري (3) اتاق 2بلوك 2كله (1) اختصاصي جنب (2) آژانس آب (16) اجتماعات 90 (3)
اجاره يكطرفه (13) سند بازسازي (56) غذا آشپزخانه (1) اتاق ترجيجا (1) 4واحد120متري (104) ساعت جواز (5)
آکواريوم (86) ديوارگچ (107) 5واحد (3817) آواباركIRA (2) آفتابگردان (83) گاردن باربيكيو الويت (3)
سوئيت داراي (20) اسپيلت جوازقنادي (2) سهامي (192) از130الي (1) سنگ نما (21) ارديبهشت فول (3)
ارتفاع6 جهت (3) ارتفاع5 5دهنه ملكيت (3) ارتفاع5 برق3فاز (13) ارتفاع4 2دهنه آب (1) ارتفاع4 ملكيت يا700م (1) ارتفاع4 ديوارسنگ (1)
ارتفاع3 برق با (1) ارايشگاهIRA (1) ارايشي آب (184) اداري 0قابل (1) 22متر (358) بافندگي آب (6)
ديگر امتياز (14) 3عدد (17) 3واحد150متري (33) اجتماعات حياط (337) اجتماع سوناي (1) آپارتمان داراي (38)
آينده 100هزار (5) 440متر (12) آمپر كركره (7) آموزشي م اداري 60متر (10) آفتاب بازسازي (11) اسپانيا (9)
آب 2 45 (4) عالي مالكين (1) ديواريIRA (2) غذا با (7) سعادن آبد (1) ء مقطوع (1)
زنانه در (5) ط6موجود بازديد (1) تغيرمالك (1) 117متر (34) بلوك7پ68 (13) مسترIRA (46)
شركت خوابگاه (5) جوازساخت (258) عكاسي اسپيلت جواز (15) انبار9متر وام (1) اشپزخانه (2236) ط2و4موجود وام (2)
تا2بعدازظهر (1) طلافروشي ارتفاع (41) سرقفلي 110 (2) غيره قيمت (1) غذا مغازه (5) بازسازي فوري (235)
طبقه5=108متري=10م (1) دونبش داراي (1) 09123121292IRA (2) اقساط قيمت (2) ديواري_گچبري_بسيار (1) خياطي (759)
اي واحد100و150متري (2) شود ارتفاع (72) غيرفعال معاوضه (6) تاآخر (13) حاكثر (1) شده مغازه (23)
شده كولر (17) شده كركره (29) دكورجدا (1) شده تخليه فلت (17) جوان كميسيون (3) شده بسيار (40)
غيرفعال دراجاره تماس (1) جوازمبل (10) شاليزار (17) طلافروشي مغازه (1) اطلاع 6متر (6) سوئيت40متري قيمت (3)
دفترپيشخوان (4) سنگنگ (1) سنگ بازسازي (3) اطلاع كليدي (19) شده چاه (10) ساله نور (2)
سكونت مناسب (19) طلافروشي 2ويترين (10) تاسيسات جواز (118) بيمه همكار كميسيون (3) دستور1 (25) اضطراري 09195046734 (1)
جداگانه 57متري (1) شد تماس (3) 50م (1059) آسانسور سكونت (93) 6واحد130متري (5) آزاد كمترين (1)
آردواز (2) آبیاری (47) طبقه4قيمت (21) اجاره نما (65) روزكف (1) ديواري بازسازي پاركينگ (1)
سرقفلي 50متربالكن (1) روز 2پاركينگ مسترIRA (1) ط2موجود4800م تخليه (3) دانشجويي (29) طبقه6متري15م قيمت (1) شده فضاي (1)
طبقه3مبله قابل (2) سرقفلي ارتفاع6 (60) التحريري آب (2) سوله 12متر (1) (طبقه5واحد300متري (1) داخلي قابل (7)
فرزند) (64) بابر10و15متري 4پاركينگ (3) ط4متري (41) دايمي (59) افطار (20) اي ديوار (44)
سرايدراي قابل (1) تبديل داراي (135) خلوت8متر وام (1) اوقافي گرمايش (1) ديواري كمدديواري (1) خلوت 20متربالكن 15مترانباري (2)
اف مالك قيمت (3) ط3 انتن (25) سطح در (33) زمين 3م (5)

تهراني (7440) بازسازي (185790) دزاشيب (6405) جردن آفريقا (10792) شهرزيبا (9025) انقلاب (7565)
دوم (39194) گچبري (3480) ارتفاع3 (6211) سهروردي شمالي (16274) لوازم (6676) شيراز (12367)
صادقيه (26537) انباري (10854) بلوار فردوس (28214) كريمخان (10504) كلنگي ? (91668) هروي (15434)
،آيفون (752405) شهران (38845) آجر (103191) اختیاریه شمالی (4407) مالك جواز (3967) جلال ال احمد (3382)
ديوارسراميك (8495) شهرآرا (8698) تصويري (752103) امير آباد (5044) متري 1 (61973) مستخدم (4777)
تهران نو (13029) اجاره (484585) قابل (112174) دردشت (5599) بامالك (46404) شريعتي (43994)
مشا/5 (148525) سرقفلي جواز (3645) انتهاي (43347) 3 لابي (19709) توحيد (16079) جمالزاده شمالي (3656)
جنب (65655) جنوبي (125281) ضلع (12637) م اداری (74516) مالك حياط (7104) مالك/ (120027)
منطقه (5286) ميرداماد1 (7716) آبادي (15269) پائين (4095) سعادت اباد (51777) بازديد (52809)
2پاركينگ (18173) سوهانك (5632) ميباشد (3243) شهرك غرب (30624) 15آمپر (8034) مبله (18037)
آزادي (10375) پيروزي1 (26665) همكار كميسيون (5032) كميسيون (22438) آزادي2 (4976) مناسب (10663)
شمس آباد (13739) سوئيت (4142) پاسداران (33672) بهارستان (6884) بلوك (22314) زيرزمين (5784)
مالك (120027) موجود (51608) ميدان شهداء (3343) ياس (15423) يكطرفه (18522) برق آلستوم (4785)
مجيديه شمالي (10089) 8/7 گذر (4923) آنتن (372049) ديوارسنگ (23723) اشرفي اصفهاني3 (10543) پاسداران2 (7374)
آيت الله كاشاني1 (8711) اول (44719) مستقل (5359) فرشته (10699) اميرآباد (10871) لابي- (19758)
مبله (18046) ؟آپارتمان (1196245) ارتفاع3/5 (6228) دولت2 (3946) رهن (293250) مستر (6777)
سراميك (6889) محمودي (9548) كوثر (7928) يوسف اباد (27200) پاتريس (4401) پارك ساعي (6230)
پاساژ (27152) پاسيو (8392) سوپرماركت (3252) سهيل (5242) مداربسته (4159) شيخ بهايي (9301)
باهماهنگي (47378) جواز (101692) تراس (5249) اسانسور (6150) فروشي (14805) مرزداران (27071)
كميسيون (22438) اندرزگو (8613) فردوس غرب (9014) واحد8 (3482) تحويل (18481) بازسازی (185686)
مفتح (6202) /تخليه (157856) انديشه (7044) سرقفلي (57786) (پونك) (35606) شاهين جنوبي (3815)
ساخت (4281) كشاورز (7930) تجاري (68100) موقعيت (7040) دارآباد (8340) بلوار تعاون (4538)
/جواز (101680) /باربيكيو (3596) کامرانیه (9166) مرحله (17113) جناح (3274) 5 آنتن (371484)
گرمايش (4590) 3متر (5777) كامرانيه (9173) مشاء (9051) وليعصر (32665) ديوار (35205)
آيفون (752772) مجيديه جنوبي (9208) كارگر شمالي2 (5163) عباس آباد (7661) وسرقفلي (13841) اقدسيه (13712)
1 واحد (112880) 1 /درب (690729) 1 قيمت (196709) ورودي (6209) شهرارا (8698) مجرد (3772)
مطهري (26280) دوربين (7291) عباس آبادبهشتي (4882) سازمان برنامه جنوبي (3912) گرگان (7614) شده قيمت (3794)
همكف (5610) حكيميه (3904) شاه (9480) اسكندري (4696) الوند (5959) تصويري آنتن (4307)
3 ملكيت (24836) روبروي (91271) ساختمان (62069) خيابان (22151) لابي آيفون (3522) ظفر (23067)
گلبرگ (17628) ديباجي (14224) اشرفي اصفهاني (27557) شيرازي (9804) اختلاف (52372) ساخت (4283)
فرمانيه (24907) اصلي (3599) انباري (10854) خواجه نظام الملك (6896) بست (106019) دفتركار (18888)
كامل (49515) نارمك (40749) سند (48228) كار (236021) سعادت (53507) مدرسه (3547)
ياسمن (3958) /لابي (19758) داراي (57845) شده تخليه (7379) هفت تير (11174) انتن (371484)
5/5 ملكيت (24902) هوايي (11857) 4)داراي (57841) (ملك) (48281) همت (10627) سكونت) (37574)
اداری (117156) تراورتن (6690) ا (8590) سوپرمارکت (3252) سوهانک (5625) تقي (3473)
شهرك راه اهن (11767) متري) (61996) 45/1 (10832) حاج (5329) مسكن (4747) اداري/ (87685)
7 مناسب (10658) ? داراي (57841) لادن (7722) مالك/آنتن (3600) /تجاري (68100) /مسكوني (277585)
وليعصر (3) (32634) مخابرات (7227) مركزي/تخليه (27066) فروشى (14805) بانك (26143) حسن (11745)
2/80 (5191) 6 ملكيت (24867) صبا (5089) درب (690159) فارسي (3286) /اداري (87991)
هجرت (4373) کمیسیون (22594) اصفهاني (29663) حافظ (4540) بهاران (7145) رمضاني (6811)
فيض (8217) مشا ? (148525) /پاركينگ (41338) ازادي (10369) /برق (32364) ملكيت (24902)
ارتفاع (80581) پونك (35628) نياوران (33983) /دفتركار (18888) /سالن (21175) بازسازي (185612)
تهران ويلآ (6426) تبديل (91972) اختياريه شمالي (4407) دريان نو (6234) ساختمان (62009) زرتشت (4147)
اتوبان (13542) دربند (6644) فروشگاه (3819) بين (79029) سرايداري- (5372) لابي (19717)
واسطه (7317) سبلان (10073) شهيد (53147) ديوار (35203) بهبودي (7285) ندارد 2 5 (14817)
پاركينگ (41342) 5/5متر (8082) مجزا (4063) گاردن (3739) جهان آرا (7030) آجودانيه (5465)
عبدالله (3699) حكيم (4713) ملک (48270) هماهنگي (82004) زعفرانيه (17891) دارد (16490)
قيطريه (19274) بالاتر (35028) اصلاح (3839) واحدهاي (6171) صدر (7775) تجریش (18579)
مشاعات (4840) پرديس (3263) پوشاک (9251) پونک (35606) فرحزاد (8360) چمران (4372)
/مالك (120024) /موقعيت (7033) 110 (4003) پيروزي (13903) طبقات (17147) آرايشگاه (4135)
=روبروي (91361) ستاري (9397) بزرگراه رسالت (5555) لابي (19709) ساكن (7720) قيمت (196709)
دولت (18229) شهرداري (5167) شهرداری (5172) كاشانك (3646) لشكرك (4951) ماركت 2 8 (3877)
مالك آنتن (3600) شيخ بهائي (7048) پاركينگ (41324) ولنجك (15942) معاوضه (23394) /مبله (18002)
/اسپيلت (15575) آفتاب (4708) بهارشمالي (4287) منطقه ۱ (5286) ولي‌عصر (32619) وبرق (4001)
طبقه (29322) فرجام (11559) ارتفاع3 (6228) همراه (12123) 2واحد (6051) بلوار فرحزاد (6982)
شريعتي(1) (43982) تهرانپارس (71024) ميرداماد (22133) مبله/ (18014) اداري (87900) مستغلات (78199)
شادمان (9771) يوسف آباد (27197) سالن (21138) گيشا (22247) داراباد (8337) شهيد عراقي (3458)
باقرخان (3457) جشنواره (7741) مختلف (16204) بلوار اوشان (3420) ونك (27996) سهروردي (26805)
قيمت (196886) 3 /با (167786) 3/5متر (8082) فاطمي (21657) محاسبه (6287) وليعصر1 (4689)
بانكي (12196) /سوئيت (4139) /اجاره (484023) 6/90 (4382) نوروزي (6859) اصلاحي (4211)
امام حسين (6612) توافقي (13275) جهان ارا (7023) 15آمپر آب (5364) زيبا (6051) دراجاره (5479)
داروخانه (5024) جلال (6177) سيتي (6225) عباس آباد1 (3595) بزرگراه رسالت5 (4195) واحدها (5981)
بلوار ابوذر (3778) بلوار پاك نژاد (4755) بالاتراز (15886) تهران ویلا (6421) سعادت آباد (51801) كارشناسي (10841)
بابايي (5861) همكار (9995) قطعي (10796) معاوضه (23395) 4 ملكيت (24836) جردن (30570)
شهر زيبا (3949) تخليه (157859) بيواسطه (11780) خليلي (4497) متری (61999) نامجو (5504)
/انبار (9171) شمیران (7604) آبدارخانه (51025) آصف (5108) آماده (10260) آيت (34283)
سراج (6631) /داراي (57845) سرقفلي ? (57759) سعادت آباد (51821) سكونت (37574) بازسازي قابل (3853)
مستاجر (20740) شهرك (86331) طالقاني (13863) لابي/ (19758) لاله (25185) لويزان (3352)
ماركت (3877) مارکت (3875) پارك ملت (3961) بلوار پروين (7523) بلوار ارتش (3792) توانير (6258)
آيفون (753071) آريا (4028) جنت آباد (42998) اجتماعات (16139) حياط (186625) 22بهمن (4038)
شاهين شمالي (12026) ملي (4646) ريموت (682775) بني هاشم (7259) برنامه (10153) فرهنگيان (4181)
سيد خندان (3580) آپارتمان (1196761) تجريش (18589) بوعلي (3604) دروس (10944) ملكيت (24911)
سانت (41317) ستارخان (71916) جلفا (4527) آسانسور (6150) قلهك (7134) مسكوني (278385)
مركزي (380116) لابى (19709) ندارد داراي (5206) شهرک غرب (30566) شهرك راه آهن (11767) نور (13262)
سوپر (6979) ملت (9225) رضائي (4223) مالک (120024) قائم (10124) *فروش (1217673)
حسيني (37058) در (57754) كردستان 1 (4353) 9/10 (47426) کاشانی (34317) ارغوان (10070)
9% حياط (186622) مجتمع (69449) شريعتي (2) (43965) / آيفون (752327) 3 /درب (690158) پشت (6913)
? زيرزمين (5780) ابراهيمي (17806) فلكه (31671) 5 مقطوع (3613) همت(غرب) (3268) 2/5 آب (81434)
كمالي (6483) رضا (6114) مركز (7620) تجاري/ (68100) 10 (47426) پاك (9525)
45 /5 (10831) تعاون (6861) خلوت- (12368) مشاعات (4840) 3 پاركينگ (41342) مهران (4535)
ریموت ایفون (47259) مهدي (8849) 4/30 (17198) مشا بازسازي (3626) همكار (10001) جلآل آل احمد (3382)
سرويس (6583) سرقفلي (57832) آب 2 5 (81418) آيت الله كاشاني (21298) اطلاعات (8837) افتخاري (3509)
اقدام (10609) اكبر (3403) امکانات (3913) انبار (9182) و (312773) كارگر شمالي (5515)
تجاری (83945) تخفيف (15304) تعاوني (4677) ششم (3644) آينده (9277) ميدان توحيد (5556)
ملاصدرا (10732) ? ملكيت (24867) آب 3 5 (81418) آب 3 6 (81418) آب 4 5 (81434) داراي (57845)
اطلاع (30998) ايران زمين (8072) ايرانپارس (5549) ايفون (752327) اينده (9266) اپارتمان (1196761)
تخليه آب (7374) چهارم (5465) شهرك ژاندارمري (4357) باغ فيض (6966) طبقات (17147) گرمايش (4590)
مناسب (10658) زيرزمين (5780) ارايشگاه (4135) پل رومي (4244) ميدان (95946) قنات كوثر (3354)
/معاوضه (23393) پيامبر (16191) پيچ شميران (3927) چهارراه (15480) ندارد (14817) هواساز (4348)
شاهد (4204) سيدخندان (12317) /انباري (10854) شده حياط (5360) 2/5متر (8081) سازمان برنامه شمالي (4639)
طرشت (5845) ميني سيتي (5951) ارديبهشت (7442) ۱۱۰ (3948) شيشه (110409) اماده (10260)
املاک (4631) سرقفلي جواز (3648) سرقفلي قيمت (6002) سكونت قيمت (6541) سميه (3942) شريعتي (4) (43955)
پارکینگ (41392) پروين (12792) پلاك (791443) پليس (3798) پوشاك 4 (9251) /مستخدم (4777)
قدرالسهم (8209) 5واحد (3817) كاري (9894) اختياريه (9308) 2پاركينگ (18173) متري (61996)
استخر (6486) ديباجي جنوبي (7509) بلوارفردوس (18758) 30متري (4243) امكانات (3913) تخليه آنتن (18912)
تخليه حياط (13251) تعاوني 5 (4677) تعاونی (4679) جلال آل احمد (3382) سبلان شمالي (4287) شكوفه (7392)
شمال (8537) شمس اباد (13745) شيراز جنوبي (4567) پايه (20107) پل ستارخان (4517) پمپ (9401)
پور (59270) پوشاك (9252) 2واحد (6051) بالكن (13113) ويلا (16334) نداشتند (5970)
كنيتكس (18894) مقدس (5444) اطلاع جواز (5741) الله (36804) الهيه (10626) اوقافي (4868)
اوين (4356) ايستگاه (8815) تبديل ? (91927) تحويل (18481) مقطوع (3613) تهران ويلا (6426)
تهران (31363) توافق (4104) جنت اباد (42953) سرامیک (7784) سلمان (3750) سمت (6277)
100 (5766) 9 5متر (8081) /تحويل (18478) قولنامه (3960) مطهري تخت طاووس (7639) سردارجنگل (9761)
2بلوك (3769) م اداري (51079) شمالي (186230) سنگ (1214954) فروشی (14821) فروش (1217737)
متر سرقفلي (3956) آماده (10260) 1 /بازسازي (185540) اكبري (11660) 2/40 (10462) متر ملك (9303)
متر ? (72752) 12متري (6568) 2/70 (5899) 3 /بازسازي (185790) 35متري (6841) 4متر (4856)
4واحد (4820) 4/5 ملكيت (24836) يوسف أباد (27179) مشا ? (148525) میدان (95980) خیابان (22145)
جنت اباد شمالي (8569) 19 (20296) (تخت (8303) 3خ ? (3527) زرين (6651) 25 5 ? (17412)
فاز (19098) باربيكيو (3590) رحيمي (13109) 4/80 (5187) زماني (6902) در (57754)
انصاري (4857) ميشود( (5858) زنگ (6606) خسروي (5501) پونك (35606) و شغل (6860)
الهي (11989) خسرو (8782) گيو (4396) روز (67739) كريم (5263) هاي (4657)
/هماهنگي (81991) انتهاي (43332) 8 5متر (8081) /سوپرماركت (3252) طرفه (4119) پوشاك 8 (9251)
نگهبانی (6932) دوبلکس (6103) حياط 3 (186592) 3 /سوپر (6979) مشا 4 (148525) تبدیل آیفون (24157)
سينما- (3457) ريموت/ (683133) بهائي (7135) ? ملك (48264) 3 /آنتن (371672) 2/5 سرقفلي (57786)
اقدام/ (10609) پاسداران(1) (33608) شده آيفون (8082) نداشتند 4 (5970) 5/4 بازديد (52772) متر بالكن (4830)
25 /7 (17412) كامل 5 (49377) امير اباد (5044) /واحد5 (3884) مشا-7 (148525) مشا/تخليه (4985)
غرب بلوار (4979) حبيبي (4282) 3 /بدون (21869) ارديبهشت (7442) گرمايش) (4590) مركزى (379535)
هواساز- (4346) كامپوزيت/5 (8921) ريموت آنتن (261590) شیخ بهائی (7049) 4/1 قيمت (196709) /داروخانه (5021)
6/30 (17195) ملت) (9223) مجيديه (19937) سوپر 4 (6979) مالك 6 (120024) متري 4 (61996)
ابن (4642) =3واحد (3817) ??انباري (10854) ??سالن (21138) @@@سند (48090) آسانسور 3 (6150)
مركزي 8 (380115) صدف (5514) /مناسب (10652) فروش 3 (1217673) نادري (3874) 3 هماهنگي (82005)
3=قيمت (196709) أقدام (10609) سينما (3457) مركزي/5 (379535) آرايشگاه- (4133) ماركت ? (3875)
پايه؛ (20106) شهداء (3380) نقشه، (4706) 5/2 جواز (101674) 9/9 جواز (101689) شمالي (186215)
آرايشگاه 2 5 (4135) 1 اطلاع (30998) بنی هاشم (7259) زمين (38982) ? خوش (7606) هروی (15419)
تخليه،آب (7374) 6 بازسازي (185540) ? اسپيلت (15575) 4/5 ملك (48281) /آبدارخانه (51025) 5متر برق (3555)
طالبي (4354) همكار كمیسیون (5032) مسكن(7 (4744) ماركت ?p=1 (3875) 3/27 (13037) 7/5 قابل (112127)
5/2 آنتن (371484) سیمان (55077) 2/6 مالك (120024) هوایی (11857) 4*3 جواز (101674) 7/7 آنتن (371484)
3/3 آنتن (371820) اسمان (5536) ? اسپيلت (15575) نقشه) (4706) خندان (4982) پوشاك 4 5 (9251)
5/8 جواز (101674) 4 5متر ? (8081) 9/5 آنتن (371484) ?تراس (5237) پردیس (3263) 6/1 آنتن (371546)
8/2 جواز (101674) ويلا (1) (16334) 1/30 (17195) حكيم؛ (4709) 3/1 قابل (112127) /مالك/حياط (7104)
9/2 مالك (120044) (سعادت (53430) واسطه- (7289) واحد ? (112880) 6/17 (24179) اختصاصي، (4115)
=اسپيلت (15575) مسكوني/ (278510) 25 5 ? (17412) 15امپر (8034) 9/4 اطلاع (30998) 9/5 ديوار (35203)
3 /65 (3498) ،طبقه (29322) 2/19 (20296) اسپيلت ? (15575) ارتفاع دیوار (16310) همكف( (5610)
درب (690371) ? ارتفاع (80514) 2خ ? (6687) موجود 1 (51608) آب,3.5 (6570) 4 تخفيف (15304)
سرقفلي ? (57759) لطفي (3513) رشيد (4280) اسپيلت ? (15575) مرحله ? (17113) بلوك ? (22306)
داروخانه (5024) 3/5 ورودي (6209) يكطرفه 8 (18522) ايثار (4969) زارع (7315) 1 / با (167804)
=جواز (101676) /نازك (5472) 16متري (10881) 3/5 برق (32348) سرقفلي 3 5 (57759) ? مناسب (10652)
شهيد (53135) انباري/ (10854) ? اداري (87551) سند در (7455) مرحله ? (17113) 4 /داراي (57841)
? مناسب (10652) باغ فیض (6946) 1 /دفتر (235570) 4=متري (61972) (بازار (5753) ايران) (15047)
(كوروش) (4398) آرش (4517) 2 طرشت (5843) مركزي 3 (379535) ملكي (7189) ملکیت (24916)
6 5متر (8081) برق (32348) سرقفلي 6 (57786) دار (4727) دست (10159) فاز 3 (19098)
فراهاني (11796) فلاح (3674) قاسمي (12044) كامل) (49460) مالك 4 (120023) ناهيد (7378)
ندارد 2 8 (14817) واحد1 (4540) (تجاري) (67978) معاوضه با (12511) ملكيت 2 (24836) هفت (15003)
وسرقفلي) (13841) (داراي (57845) 1 بازسازي (185612) 3 از (89539) 3 تراس (5249) ارا (10586)
اسپيلت 2 (15575) فلت (5448) 3=2پاركينگ (18118) ???متر (72752) لابي 2 (19717) آب 1 8 (81427)
آب 5 4 (81434) است 3 (6340) دادمان (3925) فجر (3458) فوري) (8132) مشا مالك 8 (4991)
همکار کميسيون (5032) و ) (312773) وام (20847) يكطرفه 4 (18522) (املاك (4631) سينما (3457)
بهار شمالي (6275) مختلف (16204) هاشمي (12433) تبديل- (91998) سهروردي جنوبي (4159) نرسيده (60516)
تخليه/ (157856) آرژانتين (5335) /تهران (31366) تخفيف) (15300) سوئيت (4139) بعد (25532)
بعداز (8961) امام (17931) جمالزاده (6441) 3 جواز (101692) سيمان (44938) بلوار كشاورز (5427)
/سكونت (37575) دستور (4181) سازي (11803) مركزي تخليه (27066) نقشه (4706) ارتفاع4 (4659)
نژاد) (25624) اتوبان باقري (7728) ازگل (10401) گاندي (8517) دائمي (49434) بنزين (9067)
بنفشه (7687) بهار (31448) بهمن (6722) شخصي (863362) /2پاركينگ (18173) واحد2 (4786)
نوبنياد (4698) سلطاني (5747) خواب (3332) زاده (59485) شقاقي (4340) سوم (20121)
صالحي (13802) بازديد (52782) سردار جنگل (11511) اختصاصي/ (4115) دائمي مغازه (19359) اختصاصي (4115)
گلزار (12801) باغ فيض (6946) مجتمع (69409) /موجود (51608) املاك (4631) هفت حوض (3304)
نقاشي (12844) مدني (7568) ساله55 (5273) نبش (164646) 4/5متر (8083) ميشود (5860)
/ورودي (6212) سرو (16923) آب 3 2 (81418) اركيده (4585) باشگاه (3307) مسکونی (422849)
اشرفی اصفهانی (27525) مغازه (182564) آب 4 9 (81418) هاشم (9655) نگهباني (6931) كليد (4247)
دوبلكس (6097) تخليه آنتن (18912) زير (8626) سامان (4961) كوي (245564) /مرحله (17113)
سازمان آب (9883) عباس (16772) عظيمي (4941) 16متري (10881) شهرک نفت (5226) دفتر (235455)
/اصلاحي (4211) شريعتي 1 (43955) ارتفاع4/5 (4649) مستر (6785) بدون (21869) سرايداري (5369)
ارتفاع (80514) كيهان (5355) دبستان (6744) ،آنتن (371820) باربيكيو (3590) اسپيلت (15575)
هواساز (4348) زمين (38998) /بازسازي (185540) /مشاع (10898) دوبلكس (6092) /طبقات (17147)
7 جواز (101674) ديواري (4729) ارژانتين (5335) ارتفاع ديوار (16310) میشود (5880) ارتش (8299)
2پاركينگ ? (18115) يكم (16135) پاسيو (8392) البرز (6119) شده قابل (3837) مشا 8 (148525)
بنا (5150) نيايش (9637) هنگام (19619) واحد (112891) آب 3 8 (81445) احمد (7493)
افتاب (4710) محمد (8590) گرانيت (24017) همايون (4317)
صفحه از
کاربران
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
ایجاد حساب کاربری جدید
فراموش کرده اید ؟
آپارتمان
ویلا
خانه
مستغلات
دفتر کار
مغازه
کلنگی
فروش ]
رهن و اجاره ]
رهن کامل ]
اجاره به خارجی ]
مبله ]
معاوضه ]
جستجوی کد
کد ملک :
پشتیبانی

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند
و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

طراحی و توسعه توسط گروه نرم افزاری نارون - حریریان
Copyright© 2016 haririan.com