آپارتمان اجاره ای تهران (89) آپارتمان فروشی در تهران (50038) ا (2089) آپارتمان تکواحدی (349)
اجاره آپارتمان تکواحدی (204) خرید و فروش آپارتمان تکواحدی (737) اجاره آپارتمان مبله تهران (282) خرید آپارتمان وامدار بانکی (425)
خانه مجردی پارکینگ دار (89) آپارتمان و خانه مجردی (211) ملک دارای قدرالسهم (353) سوئیت آپارتمان مستقل (193)
آپارتمان سوئیت پارکینگ دار (89) رهن سوئیت در تهران (12) باغ در پشت بام روف گاردن (185) املاک دارای سالن اجتماعات (614)
خانه های هوشمند و پیشرفته (12) املاک دارای سالن ورزش (227) آپارتمان لوکس اجاره ای (48) فرنیش آشپزخانه مبله (53)
ورودی لابی (668) خرید املاک اوقافی در تهران (56) سرویس مستخدم (16) خرید آپارتمان با ویو عالی (13)
اجاره آپارتمان با ویو عالی (23) آپارتمان حیاط دار (717) املاک موجود در سطح تهران آژانس املاک تهران (13) املاک خارج از تهران (129)
بازسازی آپارتمان (2287) فروش ویلا (61)

دستورنقشه+فيش (4) +1150 (49) سندي+لابي (22) مراسم (9) سبز آلاچيق (8) زمين امكان (4)
فانتزي اطلاعات (3) شده كلا520واحد (1) حمام آنتن (5) آينده بعدازميدان (1) آخرخرداد 5تا9شب (1) سلام بنا (1)
قيمت6ميليارد (10) باشد روشويي شغل (1) بازسازي كمدديواري بازديد5به (2) شده قيمت12ميليارد (1) اي ديورا (1) انبار 140متر (3)
خانگي اسپيليت سرويس (1) تراس20متر واحدنوساز (1) تجاري فلت 2واحد (3) به3خ تخليه (1) بهداشتي قيمت22ميليارد 68متر (1) استثنائي تحويل1 (4)
اداري 1طبقه (8) بازسازي قرارداد2ساله (6) بااجناس (8) شده 128 (2) شده 1پاركينگ (2) شده يا115م (2)
رهن 170متري=200م (1) دائمي دا (2) خارجي باسازي (5) حدود2000 (1) تكخوابه (1) تخفيف 136متر (1)
تجاري مالك واحد (4) تبديل كولرگازي بازسازي مسكوني (2) تا200ه ت (1) با12متربالكن (4) باهماهنگي مالك 4واحد167متري (2) انباري2تا مناسب (3)
انبارندارد (1) اسپيلت تخليه در (1) ارتفاع3 3دهنه باوسايل ملكيت (10) ارتفاع3 يخچال (3) 2كولر (18) تراورتن واحد141متري (19)
بهار4شرقي (37) حرارت (47) رويتي (164) سندهاي (28) ط3و2 حياط (3) 2واحد90 (4)
3واحد67متري (9) 80درصد (97) آموشگاه فلت (1) اداري به (14) الزاميست (3) اللهي77733958 (1)
اي سنگچين (2) بازديد دوربين كاغذ (1) بازديد09129360642 44360369 تخفيف (1) بازسازي كمدديواري (55) خان داراي (1) خلافي 30متر (2)
خلوت20متر انبار30متر شيريني 2پاركينگ (1) بالكن قابليت (1) دارد مفيد (1) دوزندگي مالك (9) رهن 2پاركينگ هماهنگي (1) سنداوقاف بازسازي (9)
شده بازدد (1) شده جوازلوازم (8) شده زيرهمكف15متر (1) شده 2واحد63 (1) ضدسرق تماس (1) شده 150مترقدرالسهم (1)
طبقه4 حياط (1) اجتماعات هواساز 2انبار (1) اجتماعات مرحله (7) طبقه5=2پاركينگ بعدازبانك (1) شراكت غيرقابل (1) شده 18مترحياط (1)
شده اسپيلت از (1) شبكه لابي (1) سند6دانگ آب گاز (1) سردوگرم ام (2) سربرج بازديدباهماهنگي اجاره (2) روز گذر12متري 32متر (1)
رستوران مشتركين (2) ديگر واحدها1و2واحدي (1) ديگر جواز (7) دانشجوي آب (3) خواب ط3 (2) خلوت14متري (3)
حريق آشپ (1) حداكثر مستاجر (1) تخليه اجاره1سال (1) تجاري(150م (1) تا120م 1200 بازسازي (1) تا1هفته حياط (3)
تابستان96 سالن (2) ت مناسب (7) برند قيمت (7) بدنسازي فروش (1) بالكن عمر (1) باكلنگي 2پاركينگ (2)
بازسازي م اداري 900متر (1) اپارتمان 10درصد (1) انبار20متر قابل (1) ساندويچي قيمت (14) ساله قابل (7) زمين تراس (1)
رطوبتي (2) دوربين اطفاء (13) دستگاه سند (1) در64كيلومتري (1) در حال حاضر با مستاجر (1) تماسهای (18)
تخلييه (1) تجاري 2واحد197متري 4دهنه (1) تجاري فلت 4واحد (1) تبديل موردتك (1) تا8 فروش (1) تا3هزار (1)
بعد يك (1) با140مترنوساز (1) بامستاجر كميسيون (3) بامالك 3واحد300متري (1) بازسازي پاركينگ2 (9) بازسازي بدون (120)
بازسازي بابيمه فوري (1) بازرگاني سالن (1) اي بازسازي با (1) اوقافي2ميليارد در3طبقه (1) اسپانيش فقط (2) اسكلت با (1)
استخر لابي (2) است موقعيت (12) است انتن (125) فرسوده آنتن (2) اجتماعات 2درب (1) آينده09127379349 اجاره (1)
آينده تخفيف تخليه (1) 3واحد80و1واحد100متري (1) 3واحد110متري (50) 11مترتراس (4) گازوهوددارد (3) واحدهاروي (5)
فرسوده امكان (2) جميعت جاي (1) زمين تخليه اطلاعات (1) اجتماعات استخر (5) اداري 73متر (2) باشد الويت (2)
4واحد90متري (72) آموزشگاه براي (2) ارتفاع3تا6متر 3بر (3) درخواكاربري (1) تمديد (14) ديواركاغذ جواز (1)
ديوارنقاشي جواز (4) رهن 40م (21) زمين 35 5متر (1) باربيكو آنتن (4) سرقفلي ش (1) بالابر ارتفاع (4)
شده آلاچيق ط (2) تبديل كاغذديواري (4) شده 96متر (2) دارد پاسيو اجاره (1) دوجداره 2پاركينگ قيمت (2) رسد اط (1)
روغن زير (2) بازسازي دفترمهندسي تخليه (1) سرقفلي آماده (2) با09121258717 اسپيليت (1) صنعتي سالن برق (1) تبديI (1)
تخليه مهندسي (1) تجهيزات قيمت (14) تعويض كاغذ (1) تجاري 36پاركينگ (1) زيرزمين35 5متر شغل (1) ساندويچي ارتفاع4 2كله (1)
سرقفلي اصالح (1) حررارتي (2) شود مالك حياط (1) شيوا77863734 قيمت (1) نماتراورتن كف (5) 250مترلابي (1)
آب مستر (4) آينده09127381836 تخليه (1) ارتفاع4 برق آب (1) ارتفاع5 ملكيت تخفيف (1) است داراي (29) است مناسب (29)
است 18م (1) استقر (1) زمين متراژهر (2) تاقبل (2) توافقي2پاركينگ (1) جداگانه شغل (4)
تجاري20متري (3) در2بوك (1) مرحله ?p=1 (17135) و90متر (2) 68و92متر (1) سرقفلي ارتفاع4 3متر 13متر (2)
باشد 80متر (2) حدود30مترازكل (1) حياط 18مترحياط (2) است دسترسي (1) د بدون (2) دارد ترجيحاً (1)
09366462930 (1) پرتي واقع (1) 2متري16مIRA (1) كلا30واحد 2تراسIRA (1) 4پاركينگ تراس18متر (1) بالكن45متر (2)
متري12/500مIRA (2) تازه (143) 64واحد (15) ساز سند (3) بنا605متر قيمت (2) 3شمال (3)
وسرقفليروز (1) بازسازي قدرالسهم جهت (1) اقساط جواز (1) الكتريكي عمر (3) انبار9متر دوبلكس (1) بار داراي (11)
باپاسيو (3) بفرماييد (3) تعميرگاه زيرزمين (3) توافق تخليه 5واحد140متري (2) جگرکي آب (17) خلوت اداري (21)
رودخانه داراي (1) زير زوج (3) ساعت6الي8 (2) لوازم معاوضه (2) ماشين مالك جواز (10) متردر (7)
محوطه مكانيكي (1) مركزي بدو (1) مركزي برج بازديدباهماهنگي اجاره شوتينگ (2) مركزي مستاجر77795628 09125977715آقاي (1) مركزي 4واحد120متري (6) مشا سرايداري تخليه قابل (1)
مشا 52متري (2) مشاع 35متر (1) مشاور تخفيف 3تراس (2) ندارد س اداري (3) نقاشي 65متر (1) نقد 12م (1)
نقشه90 مالك بازديد (8) نگهباني دراجاره آنتن (3) ه ت قيمت (7) هماهنگي باشگاه (1) گيلان رودسر رحيم (1) گچ تخليه جواز (19)
09101568041آقاي (1) 09109219585جهت (1) 09361810274جناب (1) 1 بالكن كمد (7) 1لاله (13) 4=1/500م / /15م (8)
رهمين (3) تجاري115و45متربالكن (2) تردد حياط (8) تريبلكس 3پاركينگ 2انبار 3شومينه (2) توافقي كولر (6) توافقي نقاشي 160متر (2)
جگرگي آب (1) حريق سرمايش (1) حياط 15متر (4) حياط35 (2) خردسال تخليه (2) خلوت دوربين (6)
خلوت همكار كميسيون (19) خلوت15متر بازسازي (3) خلوت25متري تخليه (2) خواب تخليه برق (2) دارد اداري (22) دارد بر20 (3)
داروخانه مالك (10) درورودي (3) در2بلوك 27متر (1) در5بلوك 3تراس (7) دكور سرقفلي قيمت (27) دوبلكس دو (7)
ديدگاه (422) ديوارچوب (43) ديگر 55متر (1) رهن قيمت240متري=600م (1) رهن 30م (20) روز نقدواقساط (1)
روز 2واحد155متري (1) زوج نقاشي (20) زير 30مترحياط (2) ساخت دسترسي (1) پزشكان سكونت (2) پيش واحدشمالي (1)
چوب مالك جواز (12) گاز 2پاركينگ (1) گازي فقط (2) گازي كلا22واحد قابل (1) گذر20متر حياط60متر پاركينگ (1) گچي جواز (4)
(قابل (117295) 1واحد160م (1) 13پله (6) 140متري= (599) 151متر ارتفاع (2) 16م قيمت (1)
161متر (5) 18شرقي (583) 2آسانسور كلا20واحد (1) 2خ 80 (1) 2پاركينگ باربيكيو (38) 2پاركينگ لابي كلا22واحد فرنيش (3)
2100م (4) 27پاركينگ (2) 2900م (1) 3تاحياط (1) 3تا4نفربدون (1) 3فاز بازديد (1)
3م 30م (4) 3واحد150متري (33) 3واحد164متري1واحد150متري (1) 30 متر (1015) 30ميليارد فروش (2) 31متري (14)
33م ت (3) 343مترIRA (1) 35 سرقفلي (3) 35 1200ميليارد (1) 380مترط (1) 3=3200م (13)
3=470م (8) 4 2ماه (668) 4الي6 (8) 4بلوك قابل (15) 4دهنه 2نبش (1) 4متر مغازه كارگاه (1)
4پاركينگ دوربين 3طبقه (2) 4پاركينگ 50متر (1) 40متري=360م (1) 4100م (3) 450متر اداري (1) 5متر مقطوع (3)
50مترانباري (2) 6 85متري (652) 6قيمت (5) 6متر ملك (102) 6واحد125 (1) 60م 175متر (2)
60متر بالكن (35) 6500000 (11) 8500000م (26) ءحريق (2) خطهاي (1) باصلح (4)
اتوم داراي (7) ارتفاع6 كميسيون (2) است بر (7) استوا (6) اطلاع(برج) (15) اقدام حتما (4)
امكلنات (1) اناري (708) ايران جواز (15) بلواردريا (879) بمتراژ (1) بنا پهنه (17)
بهداشتي دراجاره (1) تبديل تخيله بازسازي (1) تبديل در (124) تبديل5م (4) تصويري 27متر (5) تعويش (2)
تيديل تخليه (1) جدا بازسازي (16) سرايداري كلا96واحد (2) سرقفلي 2متر (7) سرويس اطلاعات (21) سقف تخليه (61)
سه راه عظيم پور (105) سوپرماركت د (1) سوپرميوه جواز (6) شده انتن (1239) شود دوبلكس (3) طبقه5م (1)
طبقه8متري (6) شهريار كردامير (2) طرفه سكونت (12) ط1پاسيو (11) عالي 15تاپله (1) فانتزي عمر (3)
لابي نگهباني گرمايش (2) لمينيت نما (49) لوازم اجاره (17) مالك بازسازي بازديد (13) مالك داراي36متر (1) مالك يك (41)
مالكهر (1) ماهانه12م (1) مبله95م (2) متحرك (4) متر ارتفاع (24779) متر اسپيلت ملك (3)
متران (17) متراژشامل2قسمت انبار (1) متري طبقه3س اداريIRA (1) متري عمر (3) متري2ميليون (1) متري25م مالك (2)
متري3 100م (5) متري65م (2) متري=5700م (2) مجزا 2جواز (2) مجموعا قيمت (3) مجرد نقاشي پاركينگ (1)
اسپيلت بسيارشيك (1) ارتفاع6/5 طبقه (3) پاركينگ قرارداد18ماهه مستر (1) ارتفاع8 برق3فاز كل3طبقه100متر (4) نامه(سند (2) برميگرددIRA (2)
م اداري با (10) آسانسور- (6193) انبار20متر بازسازي (6) 9الي18-جهت (1) تكوتحد (2) هماهنگي بر (30)
تجاري ملكيت مناسب (4) ارتفاع3 قيمت2/400ميليارد دوربين 3گاو (1) تبديل ارتفاع3/40 سرقفلي (2) سكونت گذر (70) 09352533374 (1) كلي كل (5)
93/4/30تحويل (3) واحد22 (383) باربيكيو-بازسازي (45) 52قدر (2) 2/4متر (5010) تقيئي (14)
بعدبا (3) ساعت18به (3) قيمت120م (22) 09357178818 (1) 375 (117) مرد (392)
ابو (127) تكسين (1) 09121110522 (2) ورد آورد (5) شكري (1377) تاريخ8/9 (73)
مطب و (294) آسانسور (6193) آلاچيق باربيكيو آب (8) اتاقها (58) ارتفاع3/5 ارسال (5) اتومبي (12)
اتومبيل قابل (8) اثاثيه (8) اجتماعات كلا76واحد (3) اجتماعات لابي 2پاركينگ كنتورها (1) اجتماعت سالن (18) اداري مقطوع (10)
اداري 09197083465جهت (1) ارتفاع2و5 فقط (3) پوشاک/ديوار (778) ارتفاع2/60 ملكيت (20) ارتفاع2/90 ملكيت (15) ارتفاع3 3بر ملكيت جواز (1)
ارتفاع3 330م (1) ارتفاع3/20 2دهنه (3) ارتفاع4 سرقفلي فوري (4) ارتفاع4 2كله 50متري (1) ارتفاع5 2بر (6) ارتفاع6 برق3فاز (7)
ارتفاع6 4دهنه (1) شاهرود (22) است انبار (3) است ملكيت (17) است/شوتينگ (4) اسطلخ (3)
اسپيت (6) اسپيليت موجود (3) ريموت دزدگير جارو (1) ترتيب (7) تجاري قيمت15ميليارد (7) اجتماعات مهدكودك (19)
اتوبان بابائی (129) طبقه3=250م (1) شده لابي اطلاعات (1) شيشه آب (16) 294مترقدرالسهم (10) الکتريکي (663)
شده واحد (242) ندارد تخفيف (17) 09126779375 (7) مشاعات 5 (4400) رامسر-كتالم (2) قيمت24/480ميليارد داراي (3)
3بر هواساز (4) 115مترو220متر (1) برق قيمت3/200ميليارد (1) دوبلكس بازسازي پاركينگ (9) جوزاندارد (5) 2متري13م (3)
متري7م بازديد (4) ناهي (7) حياط 114متر (1) م اداريIRA (24) صدر2 (5) ديگر/سرويس (14)
طلافروشي سرقفلي (13) مالك بي (32) ضدسرقت بازسازي (15) بازديد الويت (6) 11=440م (1) متري 2پاركينگ (10)
كارواشIRA (12) 5/800 (439) تخليه 2واحد (307) شمساباد (1) سرويسها (15) انبار53متر (2)
كارشناسي/آماده (10) اطلا مغازه (5) 4/200م طبقه4متري4م (1) تجاري جمعا160متر (3) 287متر قيمت (1) تلفن (788)
نوسازي دوبلكس (1) كوي كارمندان جنوبي (2) ارشي (400) /بالكن (13336) سرقفلي اوقاف (1) سال93 (41)
ترجيخا (6) بازديا (1) نداشتن (13) 4 جواز (103234) مبعث (1865) 2بلوك-2واحد (20)
اسپيلت نما (241) آينده با (33) آينده خواستار (5) آينده دوربين اعلام (1) اتاق20متري (5) اجاره انبار18متر (2)
اجتماعات با (29) اجتماعات داكت (16) اجتماعات 90متر (6) اداري كنتورها (3) قيمت13ميليارد قابل (1) و81متري2خ (6)
آرايشگاه عمر (4) 1و2متري22م (2) 09122170929 (3) ارتفاع3/5تا4/5متر قيمت (6) جا قيمت15ميليارد (3) طبقه2=750م (2)
ارتفاع3و4 ملكيت (8) چلوكبابي داراي (27) 3پاركينگ م اداري (14) ط3واحد (21) كاغذديواري (846) دوربين زوج (1)
تبديل120م (4) نگهباني سالن (129) ارتفاع2/5 يا (2) التحريري (28) انباري تراس (3) انباري/باربيكيو/گاز (5)
انباري/2پاركينگ (13) انبار10متريIRA (3) انتظار با (5) انتظار معاوضه (1) اهرمي/200متر (5) اي 3واحد110متري1و2خواب (2)
اينجانب (3) اينده بازديد (245) بابمغازه (2) بابهترين (2) باربيكو/فروش (4) بازازي (6)
بازديد كلي/تكي م اداري قابل (1) بازسازي تخفيف مشاعات (3) بازسازي تخليه توالت (1) بازسازي ضد (4) بازسازي لوستر 2انبار دوبلكس (4) بازسازي 2كله بالاي (17)
بازسازي 20تراس (1) بازسازي 3انبار حيوان (1) باسند 4واحدبا4سند (4) باشند بي (1) بالاست (1) بالوازم قيمت (16)
بامالك كارواش (1) بامالك مالك (139) بامالك گچبري نقاشي آنتن (14) ايرا آب (4) بامالك گچبري نقاشي تخليه (8) بامالك گچبري نقاشي تخليه آنتن (4)
بامالك/اطلاع (49) بامالك/سكونت (130) بامالكRA (1) بانكي تحويل (8) باهم 7پاركينگ (1) باهماهنگي نقاشي جهت (2)
باهماهنگي 09127385338و44080517 26متر (2) باهماهنگي09118207238 تبديل (1) باهماهنگي09121214520 تخليه اجاره (3) باهماهنگي09121222590 تخليه اجاره (1) باهماهنگي09125595980 (1) با09127385338 (1)
برترين (1) برج2 بولينگ (1) تا10م همكاركميسيون (2) تا10م 60مترحياط (1) تا13م مالك (1) تبديل حداكثر3نفر (5)
تبديل زوج (28) تبديل ساختمان (22) تبديل موقيت (1) تبديل يكطرفه حياط (3) تبديل 100متري (2) تبديل 3پاركينگ كلا28واحدIRA (2)
تبديل 3پاركينگ 50متر (1) تجاري دفتر (9) تجاري سند6دانگ 10م (3) تجاري چند (5) تجاري/بازديد (96) تجاري/4واحد (24)
اجتماعي (274) 45 /بازديد (225) بازسازي تحويل (37) متري55م معاوضه تخفيف (2) گاردن پاگردمجزا (2) ورزش تخفيف (11)
مستر 2 (7722) شما50 (1) رهن 1/200ميليارد (3) واليبال (11) سند مالك آپارتمان (4) نظريIRA (3)
1125متري (1) 66013813جناب (3) دكور10م (1) مشا-دیوار (140) لابي/لاندري (15) تخليه 30 (18)
تشک آب (5) تماس12 (1) تمييزوديدني (1) جاده چمخاله (1) حداكثر3نفر قابل (5) حداكثر3نفر نقاشي (6)
حريق لابي سالن (10) حسن سرا (2) حياط پ11 يا (1) حياطI (5) خانه قابل (11) خرسندي (338)
خصوصا (1) خواب تراس (1) خوشنويسان09124019211 22005340 بازديدبا (1) خيام جنوبي (19) دار بازسازي (6) داراي2واحد (1)
دارد كافي (2) سرايدار حياط (83) سرقفلي سند6دانگ ديوار (1) سرويس سهميه (1) سطح سكونت (44) سطح 15خرداد (5)
سند تخليه زمين (3) فوري بهترين (1) فوري كمسيون (1) فوري يك (8) فوم آب (1) فيلدهاي (1)
قيمت اصلاحي (78) قيمت128متري (6) قيمت=2م / /20م (2) اطلاع جوا (4) اشرفي اصفهاني گلستا (2) پرتئيني (11)
2خ بازسازي (172) بويلر(گرمايش) (2) ارتفاع2/70و4/60متر (5) سنتي ارتفاع4 معاوضه (7) بدنسازي مسترIRA (2) دكوراسيون (552)
حياط مالك (84) 2تراس 3سرويس (1) پاركينگ تخليه طبقه (7) اداري 3باب (2) مركزي دراجاره سند (12) 15ساله با (3)
لوازم25م (3) پايه 70متري (1) دوقولو (6) 2پاركينگ كلا10واحد (20) 09124394501 لابي مالك (10) اسپيليت 150متر (5)
باهماهنگي مالك 2واحد145متري3خواب (5) دستگردي (375) جواز5ط اطلاعات (2) جواز5ط/از (5) سانترال/ (902) كف مستر قيمت (1)
كف گاز (4) مبله حداقل (1) مبله180م به (1) مبله2/500م (1) مبله=2/400م (1) متر 17 5متر (16)
ايرانيIRA (3) يا25م (10) بازسازي 20پاركينگ (13) وكلا قابل (12) ندارد 4 (14866) تريبلكس در (4)
ارديبشهت (153) =165م (34) اجتماعات دوربين 2پاركينگ (5) مشاركت تماس (4) خرازي/برق3فاز (6) و2انباري آنتن (5)
مركزي/واحدها (339) روز نگهباني لابي (12) زمين ملكيت (35) كولرگازي گاز (9) 70متري2خ (31) دارد ارتفاع3/80 قابل (2)
خ قيمت (360) 2/250ميليارد بالكن (4) بدنسازي بازسازي قيمت (1) مركزي/قابل (1090) 12متر 80متر (5) اداري قابل (328)
طبقه2و3با (2) بربيكيو (1) افشارخ (8) ماهرخ (42) زمين64متري (6) ريموت قابل (1943)
تبديل كلا4واحد (1) بازسازي مقطوع قدرالسهم (5) 09123056802 (2) و59متر (3) 60متري آنتن (13) 15/500ميليارد پاركينگ (5)
بازسازي تريبلكس 12پاركينگ 3تراس مسكوني (8) منتاسب (1) 1و2و3 مبله (6) مالك/با (290) بنا130متري (13) 2واحد دوبلكس (11)
آسانسور پارك (2) م اداري سند (15) مالك 100م (18) 3واحد72متري (10) كامپوزيت ملكيت (30) قيمت86متري=200م (1)
واحد62متري (47) اجتماعات لابي 2پاركينگ قيمت (3) هرمز (287) روهام (15) تمیز 22م (1) توكار/شيرآلات (5)
جا400م (1) جدا مناسب (2) جداگانه بازديد (11) جميعت (5) حياط دوبلكس جاي (1) فود 3 (2631)
09125507587جناب (4) پايه اعلام (6) تصویر جواز (21) 10مترپاسيو 10مترزيرزمين بازسازي 304متر (2) كلنگي حياط (140) سينا شرقي (170)
پايه IRA (3) 4واحد280متري (7) تودلي اعيان (3) 1و2و3 مبله كلي (3) مستاجر 20م (18) حجت (1705)
بازسازي 2پاركينگ مبله (2) /دوربين (6379) فعال ارتفاع6 70م (5) ديواري با (26) كارشناسي 15متر (2) نفر بازسازي (24)
اقدام) (10625) تجاري23متر تخفيف (4) قصابي جواز (102) پاسيو كاغذ (7) مغازه تخفيف (16) قيمت28ميليارد (20)
ارتفاع2 3بر (3) مبله1/200ميليارد (2) /تكيIRA (20) 90و97و105متري (1) 23ميليارد (23) ماهانه120م (2)
خودروسورنتو (2) جوازكامپيوتري (6) هاي55 (5) بازسازي كلي م اداري قيمت (13) مركزي آتشنشاني 6واحدموجود (24) 110متري=7م (4)
سرقت با (17) و140متر (2) برج3 267م (2) برديگر (13) سردخانه سرقفلي با (2) سردخانه ملكيت (1)
سرقفلي جواز10ساله (3) سرقفلي 200 (16) سطح 2 (52763) قدرالسهم_ (7) قديمى (1205) قيمت IR (1)
قيمتئ (1) قيمت35ميلياردIRA (1) كارشناسيI (1) 5واحد60متري (21) قابليت4خ (2) دوربين قابل (39)
مترار (1) رنجبر (2760) بازسازي در3بلوك معاوضه (2) ظهر مستاجر جهت (5) تكفاز/فروشنده (6) متري6/600م 2پاركينگ (1)
تجاري200متري قابل (2) مستاجر الويت (12) بامال (33) سونا 400 (1) مطبوع كلا60واحد (6) تهرانپارس پروين (21)
/واحدها (5990) فانتزي مستاجر جواز (3) موتورخانه انبار (2) پاسيو بي (13) خانگي/ (1512) اسليپ (4)
بازسازي در2بلوك قيمت (3) پاركينگ 2طبقه (12) قيمت20 (16) پرسلن (1) نمايشگاه سند (19) زمين اطلاعات (37)
جمشيدي (2377) وترازو (1) يازديد (1) خ خيام (396) اسپيات (2) لوكس سه (2)
4متري=8/500م (47) واحدكليد (1) جوازلبنياتي (9) انتن (395852) پوشاك/مالك (118) 5/900مIRA (15)
/مبله/در (22) 3=2/500م 100م (1) ‌ آيفون (793103) موجه قابل (6) 09121161409 سكونت (4) وملكيت اجاره (3)
مركزي مستر قيمت (8) 125و130و (1) مجردآقا طبقه (2) نجف (1625) كلا8واحدموجود كارواش (7) اضطراري دوربين لابي 4اسانسورIRA (2)
اطفاءحريق برق (4) اطلاع سهميه (6) افتاب خوش (10) انبار 2پاركينگIRA (2) كامل معاوضه (30) كامپيو (32)
كبابي 40 (1) بولوار بريانك (1) پ12واحد5 (33) سرقفلي معاوضه با (173) مشا 5/15تخليه (4) 9/900مIRA (15)
آقا قيمت (3) لابي مستر پاركينگ (2) شهرك فردوسيه (1) 2بلوك 3پاركينگ كليد (1) پائین پاركینگ (21) كلا168واحد تخفيف الويت (2)
بازسازي كولر (29) مالك معاوضه (185) فلت فن (1) ويخچال (13) مستر سالن (154) ارتفاع3/5تا4/5متر (10)
80مترقدرالسهم ملك (2) اسكلت/ (1556) 5 متري (60931) پاسيو 4انبار 1طبقه (8) سطح/واحد20متري (10) املاک/برق (19)
139متري (16) 90واحد سالن (2) كلي قابل (38) مروار (3) معاوضه لابي (8) فكوري (4452)
اوقاف معاوضه (4) قدرالسهم قيمت3ميلياردIRA (1) 13ميليارد تحويل4ماه (1) كامل بي (7) باهماهنگي09127379349 اجاره (1) 7=1/150ميليارد (12)
گازي شيشه (2) فرنيش يا400م (1) ضدسرقت بازسازي انبار (3) كلا24متر (3) صنعتي/كامپيوتر (9) هربلوك (4)
4=150متري=11مIRA (2) 135م (49) فروش مبله (10) جواز5طبقه (167) دونيم (3) و110متري (3)
تبديل يا700م (1) 1واحد150متري (38) كلا62واحد (8) علامرضا (2) كارشناسي الويت (6) 120متري=300م (3)
ارتفاع4 خشكشويي (4) مانند70متري (1) ارتفاع3/20 12پاركينگ (3) 140و156و70متري (7) طبقه280مترو (1) پاركينگ نيمه (4)
اختصاصي/سكونت (32) مشاع/40متر (12) متري4/750 (9) مركزي/80متر (12) 500ميليارد 7باب (1) طبقه2متري8/200م (1)
حياط معاوضه قيمت (1) ارتفاع3/5متر فوري (3) 8/700 (445) 50ميليارد 560متر (1) بازسازي 166مترقدرالسهم (1) 400و250و150متر قيمت80ميليارد (1)
170متري==قيمت (12) روز قيمت150متري850م (1) 86مترقدرالسهم (1) طبقه5متري19م (1) 2و3پاركينگ قيمت (1) كلا54واحددر3بلوك (2)
8/100م (1284) ارتقاع4 ملكيت (3) 3 دكور گاوصندوق (18) زمين تخفيف 16متر (1) جا قيمت17ميليارد (1) زيرزميندارد 240متر (1)
120متري زيرزمين قيمت (6) معاوضه قيمت22ميليارد (2) 8مترانبار (8) آب 10 (20) تراس ارتفاع (2) 4پاركينگ 130متر (1)
بيليارد 2پاركينگ لابي (4) باربيكيو 2پاركينگ قيمت (1) تكاز/دونبش (4) كلا72واحددر3بلوك (1) دوربين بازسازي قيمت (2) رستوران يك (1)
سرقت قيمت15ميلياردIRA (1) مالي جواز (13) بازسازي 30مترتراس 28مترانبار 2پاركينگ (5) نگهباني لابي همكار كميسيون (1) مشا يخچال گاز ماشين (8) پوشاك مناسب (45)
خانگي 2 5 (1493) كارواش كميسيون (1) 2بلوك كلا34واحد (2) 3بالكن 2انبار (1)

تهراني (7687) بازسازي (199117) دزاشيب (6704) جردن آفريقا (12121) شهرزيبا (9731) انقلاب (7577)
دوم (40294) گچبري (3480) ارتفاع3 (7024) سهروردي شمالي (16999) لوازم (6891) شيراز (13047)
صادقيه (28119) انباري (10912) بلوار فردوس (28820) كريمخان (10865) كلنگي ? (95867) هروي (16318)
،آيفون (794684) شهران (41753) آجر (107989) اختیاریه شمالی (4497) مالك جواز (3967) جلال ال احمد (3538)
ديوارسراميك (8497) شهرآرا (9565) تصويري (794141) امير آباد (5375) متري 1 (64694) مستخدم (4777)
تهران نو (13029) اجاره (511129) قابل (117295) دردشت (5599) بامالك (50374) شريعتي (46224)
مشا/5 (148530) سرقفلي جواز (3971) انتهاي (44871) 3 لابي (21430) توحيد (16965) جمالزاده شمالي (3664)
جنب (68121) جنوبي (130358) ضلع (13289) م اداری (85196) مالك حياط (7104) مالك/ (120669)
منطقه (5398) ميرداماد1 (7716) آبادي (15717) پائين (4146) سعادت اباد (56028) بازديد (54042)
2پاركينگ (19287) سوهانك (5751) شهرك غرب (33079) 15آمپر (8034) مبله (19041) آزادي (10743)
پيروزي1 (26665) همكار كميسيون (5078) كميسيون (22506) آزادي2 (4976) مناسب (11215) شمس آباد (14127)
سوئيت (4269) پاسداران (36082) بهارستان (7264) بلوك (23035) زيرزمين (5972) مالك (120669)
موجود (51658) ياس (16116) يكطرفه (18543) برق آلستوم (4965) مجيديه شمالي (10093) 8/7 گذر (5098)
آنتن (397560) ديوارسنگ (23726) اشرفي اصفهاني3 (10543) پاسداران2 (7374) آيت الله كاشاني1 (8711) اول (46176)
مستقل (5551) فرشته (11103) اميرآباد (11687) لابي- (21430) مبله (19058) ؟آپارتمان (1234229)
ارتفاع3/5 (7024) دولت2 (3946) رهن (326618) مستر (7735) سراميك (7018) محمودي (9864)
كوثر (8103) يوسف اباد (28311) پاتريس (4672) پارك ساعي (6584) پاساژ (28586) پاسيو (8866)
سهيل (5470) مداربسته (4275) شيخ بهايي (9751) باهماهنگي (48289) جواز (103234) تراس (5899)
اسانسور (6193) فروشي (15015) مرزداران (28554) كميسيون (22506) اندرزگو (9139) فردوس غرب (9741)
واحد8 (3503) تحويل (18832) بازسازی (199191) مفتح (6412) /تخليه (157957) انديشه (7326)
سرقفلي (61599) (پونك) (38093) شاهين جنوبي (3975) ساخت (4379) كشاورز (8256) تجاري (77939)
موقعيت (7186) دارآباد (8699) بلوار تعاون (4721) /جواز (103210) /باربيكيو (3744) کامرانیه (9496)
مرحله (17135) 5 آنتن (397228) گرمايش (4793) 3متر (5929) كامرانيه (9490) مشاء (9216)
وليعصر (34314) ديوار (35256) آيفون (794684) مجيديه جنوبي (9208) كارگر شمالي2 (5163) عباس آباد (8029)
وسرقفلي (14408) اقدسيه (14526) 1 واحد (115110) 1 /درب (726335) 1 قيمت (202903) ورودي (6506)
شهرارا (9565) مجرد (4031) مطهري (27789) دوربين (7909) عباس آبادبهشتي (5403) سازمان برنامه جنوبي (4018)
گرگان (7614) شده قيمت (3825) همكف (5728) حكيميه (3904) شاه (9832) اسكندري (4822)
الوند (6344) تصويري آنتن (4739) 3 ملكيت (28666) روبروي (95049) ساختمان (64523) خيابان (22443)
لابي آيفون (3955) ظفر (23963) گلبرگ (17872) ديباجي (14823) اشرفي اصفهاني (28959) شيرازي (10182)
اختلاف (52449) ساخت (4379) فرمانيه (26130) اصلي (3791) انباري (10912) خواجه نظام الملك (6896)
بست (109842) دفتركار (18905) كامل (55932) نارمك (40752) سند (53528) كار (250291)
سعادت (57758) مدرسه (3714) ياسمن (4135) /لابي (21430) داراي (58022) شده تخليه (7381)
هفت تير (11498) انتن (397228) 5/5 ملكيت (28666) هوايي (11889) 4)داراي (58022) (ملك) (49590)
همت (10937) سكونت) (38054) اداری (132680) تراورتن (6690) ا (8700) سوهانک (5750)
تقي (3618) شهرك راه اهن (11767) متري) (64694) 45/1 (11057) حاج (5497) مسكن (4842)
اداري/ (103515) 7 مناسب (11212) ? داراي (58022) لادن (7964) مالك/آنتن (3600) /تجاري (77939)
/مسكوني (322188) وليعصر (3) (34314) مخابرات (7529) مركزي/تخليه (27067) فروشى (15009) بانك (27328)
حسن (12152) 2/80 (5638) 6 ملكيت (28666) صبا (5335) درب (726335) /اداري (103515)
هجرت (4574) کمیسیون (22664) اصفهاني (31150) حافظ (4657) بهاران (7510) رمضاني (7004)
فيض (9208) مشا ? (148530) /پاركينگ (43495) ازادي (10744) /برق (35084) ملكيت (28671)
ارتفاع (86080) پونك (38102) نياوران (35621) /دفتركار (18905) /سالن (22707) بازسازي (199130)
تهران ويلآ (6851) تبديل (96494) اختياريه شمالي (4497) دريان نو (6588) ساختمان (64490) زرتشت (4327)
اتوبان (13741) دربند (7205) فروشگاه (3969) بين (81038) سرايداري- (5552) لابي (21431)
واسطه (7799) سبلان (10090) شهيد (53976) ديوار (35256) بهبودي (7657) ندارد 2 5 (14897)
پاركينگ (43495) 5/5متر (8300) مجزا (4238) گاردن (4282) جهان آرا (7306) آجودانيه (5675)
عبدالله (3836) حكيم (4993) ملک (49594) هماهنگي (87065) زعفرانيه (18613) دارد (17609)
قيطريه (20380) بالاتر (36088) اصلاح (3851) واحدهاي (6189) صدر (8198) تجریش (19665)
مشاعات (5076) پوشاک (9478) پونک (38102) فرحزاد (8507) چمران (4569) /مالك (120670)
/موقعيت (7187) 110 (4161) پيروزي (13966) طبقات (17151) آرايشگاه (4277) =روبروي (95053)
ستاري (9941) بزرگراه رسالت (5559) لابي (21431) ساكن (7720) قيمت (202909) دولت (19291)
شهرداري (5416) شهرداری (5415) كاشانك (3840) لشكرك (4952) ماركت 2 8 (3979) مالك آنتن (3600)
شيخ بهائي (7320) پاركينگ (43531) ولنجك (16631) معاوضه (24100) /مبله (19043) /اسپيلت (15590)
آفتاب (4915) بهارشمالي (4494) منطقه ۱ (5395) ولي‌عصر (34314) وبرق (4556) طبقه (29870)
فرجام (11578) ارتفاع3 (7024) همراه (12156) 2واحد (6098) بلوار فرحزاد (7026) شريعتي(1) (46224)
تهرانپارس (71030) ميرداماد (23540) مبله/ (19043) اداري (103754) مستغلات (81148) شادمان (10382)
يوسف آباد (28311) سالن (22738) گيشا (23485) داراباد (8706) شهيد عراقي (3611) باقرخان (3644)
جشنواره (7741) مختلف (16207) بلوار اوشان (3557) ونك (29593) سهروردي (28325) قيمت (202909)
3 /با (170529) 3/5متر (8300) فاطمي (22722) محاسبه (6377) وليعصر1 (4689) بانكي (12203)
/سوئيت (4269) /اجاره (511478) 6/90 (4514) نوروزي (7116) اصلاحي (4224) امام حسين (6706)
توافقي (15050) جهان ارا (7306) 15آمپر آب (5364) زيبا (6363) دراجاره (5480) داروخانه (5227)
جلال (6536) سيتي (6610) عباس آباد1 (3595) بزرگراه رسالت5 (4195) واحدها (5991) بلوار ابوذر (3786)
بلوار پاك نژاد (4794) بالاتراز (16226) تهران ویلا (6849) سعادت آباد (55996) كارشناسي (11028) بابايي (6158)
همكار (10370) قطعي (10827) معاوضه (24100) 4 ملكيت (28671) جردن (31953) شهر زيبا (4193)
تخليه (157957) بيواسطه (12601) خليلي (4643) متری (64761) نامجو (5518) /انبار (10094)
شمیران (7626) آبدارخانه (51026) آصف (5268) آماده (10291) آيت (35420) سراج (6657)
/داراي (58022) سرقفلي ? (61604) سعادت آباد (56028) سكونت (38068) بازسازي قابل (4684) مستاجر (21284)
شهرك (90325) طالقاني (14289) لابي/ (21431) لاله (26244) ماركت (3979) مارکت (3979)
پارك ملت (4133) بلوار پروين (7523) بلوار ارتش (3998) توانير (6573) آيفون (795380) آريا (4253)
جنت آباد (45409) اجتماعات (17360) حياط (187547) 22بهمن (4253) شاهين شمالي (12819) ملي (4847)
ريموت (718785) بني هاشم (7279) برنامه (10510) فرهنگيان (4358) سيد خندان (3685) آپارتمان (1234315)
تجريش (19659) بوعلي (3774) دروس (11379) ملكيت (28671) سانت (44275) ستارخان (75687)
جلفا (4708) آسانسور (6193) قلهك (7554) مسكوني (322925) مركزي (406136) لابى (21431)
ندارد داراي (5206) شهرک غرب (33079) شهرك راه آهن (11767) نور (13790) سوپر (7144) ملت (9587)
رضائي (4259) مالک (120670) قائم (10656) *فروش (1252521) حسيني (38618) در (58732)
كردستان 1 (4509) 9/10 (49096) کاشانی (35894) ارغوان (10448) 9% حياط (187547) مجتمع (72368)
شريعتي (2) (46224) / آيفون (794775) 3 /درب (726412) پشت (7245) ? زيرزمين (5970) ابراهيمي (18594)
فلكه (32832) 5 مقطوع (3631) 2/5 آب (84156) كمالي (6729) رضا (6332) مركز (8165)
تجاري/ (77959) 10 (49096) پاك (9797) 45 /5 (11057) تعاون (7102) خلوت- (12570)
مشاعات (5076) 3 پاركينگ (43495) مهران (4678) ریموت ایفون (47259) مهدي (9259) 4/30 (17794)
مشا بازسازي (3626) همكار (10370) جلآل آل احمد (3539) سرويس (6626) سرقفلي (61619) آب 2 5 (84156)
آيت الله كاشاني (22378) اطلاعات (8852) افتخاري (3611) اقدام (10629) اكبر (3545) امکانات (3931)
انبار (10094) و (343363) كارگر شمالي (5629) تجاری (93927) تخفيف (15516) تعاوني (4784)
ششم (3690) آينده (9500) ميدان توحيد (5693) ملاصدرا (11400) ? ملكيت (28646) آب 3 5 (84134)
آب 3 6 (84134) آب 4 5 (84134) داراي (58022) اطلاع (31003) ايران زمين (8460) ايرانپارس (5673)
ايفون (794500) اينده (9497) اپارتمان (1234315) تخليه آب (7374) چهارم (5552) شهرك ژاندارمري (4585)
باغ فيض (7908) طبقات (17151) گرمايش (4791) مناسب (11208) ميدان هروي (3868) زيرزمين (5968)
ارايشگاه (4277) پل رومي (4443) ميدان (100540) /معاوضه (24094) پيامبر (16975) پيچ شميران (3928)
چهارراه (15832) ندارد (14897) هواساز (4625) شاهد (4358) سيدخندان (12793) /انباري (10910)
شده حياط (5363) 2/5متر (8299) سازمان برنامه شمالي (4771) طرشت (6217) ميني سيتي (6316) ارديبهشت (7637)
۱۱۰ (4102) شيشه (112378) اماده (10291) املاک (4698) سرقفلي جواز (3966) سرقفلي قيمت (6213)
سكونت قيمت (6565) سميه (4043) شريعتي (4) (46219) پارکینگ (43566) پروين (12958) پلاك (791495)
پليس (3917) پوشاك 4 (9477) /مستخدم (4777) قدرالسهم (9265) 5واحد (3823) كاري (9926)
اختياريه (9690) 2پاركينگ (19287) متري (64745) استخر (6526) ديباجي جنوبي (7893) بلوارفردوس (20751)
30متري (4264) امكانات (3931) تخليه آنتن (18912) تخليه حياط (13251) تعاوني 5 (4782) تعاونی (4785)
جلال آل احمد (3538) سبلان شمالي (4287) شكوفه (7533) شمال (9030) شمس اباد (14127) شيراز جنوبي (4876)
پايه (20436) پل ستارخان (5067) پمپ (9790) پور (61733) پوشاك (9477) 2واحد (6098)
بالكن (13381) ويلا (17406) نداشتند (5970) كنيتكس (19570) مقدس (5623) اطلاع جواز (5741)
الله (38177) الهيه (11081) اوقافي (4895) اوين (4481) ايستگاه (8983) تبديل ? (96460)
تحويل (18838) مقطوع (3631) تهران ويلا (6851) تهران (32001) توافق (4107) جنت اباد (45427)
سرامیک (7911) سلمان (3802) سمت (6463) 100 (6213) 9 5متر (8296) /تحويل (18832)
قولنامه (4088) مطهري تخت طاووس (8437) سردارجنگل (10587) 2بلوك (3886) م اداري (61703) شمالي (193382)
سنگ (1256545) فروشی (15027) فروش (1252233) متر سرقفلي (4027) آماده (10291) 1 /بازسازي (199050)
اكبري (12176) 2/40 (10820) متر ملك (9320) متر ? (75459) 12متري (6713) 2/70 (6254)
3 /بازسازي (199050) 35متري (7079) 4متر (5010) 4واحد (4829) 4/5 ملكيت (28646) يوسف أباد (28305)
مشا ? (148530) میدان (100551) خیابان (22441) جنت اباد شمالي (9099) 19 (20997) (تخت (9123)
3خ ? (3541) زرين (6731) 25 5 ? (17899) كريم خان (3477) فاز (19467) باربيكيو (3744)
رحيمي (13649) 4/80 (5620) زماني (7168) در (58748) انصاري (5036) ميشود( (6103)
زنگ (6655) گاردن- (4274) خسروي (5724) پونك (38073) و شغل (6860) الهي (12653)
خسرو (9140) گيو (4400) روز (70340) كريم (5596) هاي (4921) /هماهنگي (86999)
انتهاي (44833) 8 5متر (8296) طرفه (4141) پوشاك 8 (9477) نگهبانی (7348) دوبلکس (6482)
حياط 3 (187541) 3 /سوپر (7143) مشا 4 (148530) تبدیل آیفون (26984) سينما- (3581) ريموت/ (718109)
بهائي (7419) ? ملك (49582) 3 /آنتن (397079) 2/5 سرقفلي (61585) اقدام/ (10629) پاسداران(1) (36033)
شده آيفون (8265) نداشتند 4 (5970) 5/4 بازديد (54038) متر بالكن (4869) 25 /7 (17899) كامل 5 (55807)
امير اباد (5371) /واحد5 (3899) مشا-7 (148530) مشا/تخليه (4985) غرب بلوار (5498) حبيبي (4495)
3 /بدون (22029) ارديبهشت (7637) گرمايش) (4793) مركزى (405647) هواساز- (4624) كامپوزيت/5 (8925)
ريموت آنتن (286634) شیخ بهائی (7321) 4/1 قيمت (202877) /داروخانه (5227) 6/30 (17789) ملت) (9576)
مجيديه (19943) سوپر 4 (7143) مالك 6 (120667) متري 4 (64670) ابن (4879) =3واحد (3824)
??انباري (10910) ??سالن (22699) @@@سند (53500) آسانسور 3 (6193) مركزي 8 (405647) صدف (5773)
/مناسب (11212) فروش 3 (1252233) نادري (4074) 3 هماهنگي (86999) 3=قيمت (202877) أقدام (10629)
سينما (3581) مركزي/5 (405647) آرايشگاه- (4277) ماركت ? (3978) پايه؛ (20436) نقشه، (4964)
5/2 جواز (103204) 9/9 جواز (103204) شمالي (193314) آرايشگاه 2 5 (4277) 1 اطلاع (31003) بنی هاشم (7278)
زمين (39966) ? خوش (7909) هروی (16306) تخليه،آب (7374) 6 بازسازي (199281) ? اسپيلت (15590)
4/5 ملك (49583) /آبدارخانه (51026) 5متر برق (3697) طالبي (4539) همكار كمیسیون (5078) مسكن(7 (4842)
ماركت ?p=1 (3978) 3/27 (13416) 7/5 قابل (117267) 5/2 آنتن (397079) سیمان (57306) 2/6 مالك (120667)
هوایی (11888) 4*3 جواز (103204) 7/7 آنتن (397079) 3/3 آنتن (397079) اسمان (5812) ? اسپيلت (15590)
نقشه) (4966) خندان (5144) پوشاك 4 5 (9477) 5/8 جواز (103204) 4 5متر ? (8296) 9/5 آنتن (397079)
?تراس (5895) 6/1 آنتن (397079) 8/2 جواز (103204) ويلا (1) (17385) 1/30 (17789) حكيم؛ (4991)
3/1 قابل (117267) /مالك/حياط (7104) 9/2 مالك (120667) (سعادت (57709) واسطه- (7797) واحد ? (115099)
6/17 (24965) اختصاصي، (4225) =اسپيلت (15590) مسكوني/ (321901) 25 5 ? (17899) 15امپر (8034)
9/4 اطلاع (31003) 9/5 ديوار (35255) 3 /65 (3598) ،طبقه (29867) 2/19 (20997) اسپيلت ? (15590)
ارتفاع دیوار (16310) همكف( (5728) درب (726114) ? ارتفاع (86138) 2خ ? (6707) موجود 1 (51658)
آب,3.5 (6570) 4 تخفيف (15516) سرقفلي ? (61585) لطفي (3626) رشيد (4298) اسپيلت ? (15590)
مرحله ? (17134) بلوك ? (23032) داروخانه (5227) 3/5 ورودي (6488) يكطرفه 8 (18542) ايثار (5240)
زارع (7619) 1 / با (170504) =جواز (103204) /نازك (5509) 16متري (11021) 3/5 برق (35056)
سرقفلي 3 5 (61585) ? مناسب (11208) شهيد (53966) انباري/ (10911) ? اداري (103439) سند در (7472)
مرحله ? (17134) 4 /داراي (58021) ? مناسب (11208) باغ فیض (7887) 1 /دفتر (249620) 4=متري (64670)
(بازار (5990) ايران) (15708) (كوروش) (4731) آرش (4755) 2 طرشت (6212) مركزي 3 (405647)
ملكي (7467) ملکیت (28651) 6 5متر (8296) برق (35056) سرقفلي 6 (61585) دار (4810)
دست (10236) فاز 3 (19467) فراهاني (11978) فلاح (3801) قاسمي (12502) كامل) (55807)
مالك 4 (120667) ناهيد (7697) ندارد 2 8 (14897) واحد1 (4566) (تجاري) (77885) معاوضه با (12796)
ملكيت 2 (28646) هفت (15340) وسرقفلي) (14405) (داراي (58021) 1 بازسازي (199050) 3 از (91729)
3 تراس (5895) ارا (11067) اسپيلت 2 (15590) فلت (5451) 3=2پاركينگ (19283) ???متر (75459)
لابي 2 (21418) آب 1 8 (84134) آب 5 4 (84134) است 3 (6449) دادمان (4206) فجر (3594)
فوري) (8231) مشا مالك 8 (4991) همکار کميسيون (5078) و ) (343134) وام (20915) يكطرفه 4 (18542)
(املاك (4698) سينما (3581) بهار شمالي (6522) مختلف (16207) هاشمي (12949) تبديل- (96460)
سهروردي جنوبي (4340) نرسيده (63117) تخليه/ (157956) آرژانتين (5758) /تهران (31990) تخفيف) (15516)
سوئيت (4269) بعد (26322) بعداز (9122) امام (18449) جمالزاده (6487) 3 جواز (103204)
سيمان (47202) بلوار كشاورز (5568) /سكونت (38053) دستور (4461) سازي (11837) مركزي تخليه (27067)
نقشه (4966) ارتفاع4 (5536) نژاد) (26545) اتوبان باقري (7728) ازگل (10629) گاندي (9043)
دائمي (49513) بنزين (9487) بنفشه (8028) بهار (32715) بهمن (7112) شخصي (863387)
/2پاركينگ (19283) واحد2 (4802) نوبنياد (4888) سلطاني (5975) زاده (61756) شقاقي (4504)
سوم (20772) صالحي (14161) بازديد (54044) سردار جنگل (11766) اختصاصي/ (4225) دائمي مغازه (19359)
اختصاصي (4225) گلزار (13347) باغ فيض (7887) مجتمع (72349) /موجود (51658) املاك (4698)
نقاشي (13013) مدني (7624) ساله55 (5457) نبش (172276) 4/5متر (8302) ميشود (6100)
/ورودي (6491) سرو (17806) آب 3 2 (84134) اركيده (4756) مسکونی (466322) اشرفی اصفهانی (28955)
مغازه (190880) آب 4 9 (84138) هاشم (9748) نگهباني (7352) كليد (4436) دوبلكس (6482)
تخليه آنتن (18912) زير (8800) سامان (5123) كوي (263919) /مرحله (17134) سازمان آب (10293)
عباس (17623) عظيمي (5102) 16متري (11021) شهرک نفت (5517) دفتر (249620) /اصلاحي (4224)
شريعتي 1 (46219) ارتفاع4/5 (5529) مستر (7729) بدون (22028) سرايداري (5553) ارتفاع (86064)
كيهان (5523) دبستان (7042) ،آنتن (397138) باربيكيو (3745) اسپيلت (15590) هواساز (4628)
زمين (39963) /بازسازي (199050) /مشاع (10915) دوبلكس (6482) /طبقات (17151) 7 جواز (103204)
ديواري (4948) ارژانتين (5765) ارتفاع ديوار (16310) میشود (6124) ارتش (8628) 2پاركينگ ? (19283)
يكم (17603) پاسيو (8860) البرز (6394) شده قابل (3866) مشا 8 (148530) بنا (5341)
نيايش (10124) هنگام (19649) واحد (115110) آب 3 8 (84134) احمد (7748) افتاب (4914)
محمد (8831) گرانيت (24174) همايون (4493) وحيديه (3616) نقاشي (13013) بزرگراه (24707)
آپادانا (5045) آرايشگاه (4277) آزادگان (3786) قاسم (4539) /هواساز (4625) 2 جواز (103204)
نگين (7520) جنت آباد جنوبي (3754) 8/5متر (8292) /دستور (4456)
کاربران
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
ایجاد حساب کاربری جدید
فراموش کرده اید ؟
آپارتمان
ویلا
خانه
مستغلات
دفتر کار
مغازه
کلنگی
فروش ]
رهن و اجاره ]
رهن کامل ]
اجاره به خارجی ]
مبله ]
معاوضه ]
جستجوی کد
کد ملک :
پشتیبانی

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند
و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

طراحی و توسعه توسط گروه نرم افزاری نارون - حریریان
Copyright© 2016 haririan.com