اجاره آپارتمان در تهران (1203) آپارتمان فروشی در تهران (50038) ا (2089) آپارتمان تکواحدی (349)
اجاره آپارتمان تکواحدی (204) خرید و فروش آپارتمان تکواحدی (737) اجاره آپارتمان مبله تهران (282) خرید آپارتمان وامدار بانکی (425)
خانه مجردی پارکینگ دار (89) آپارتمان و خانه مجردی (211) ملک دارای قدرالسهم (353) سوئیت آپارتمان مستقل (193)
آپارتمان سوئیت پارکینگ دار (89) رهن سوئیت در تهران (12) باغ در پشت بام روف گاردن (185) املاک دارای سالن اجتماعات (614)
خانه های هوشمند و پیشرفته (12) املاک دارای سالن ورزش (227) آپارتمان لوکس اجاره ای (48) فرنیش آشپزخانه مبله (53)
ورودی لابی (668) خرید املاک اوقافی در تهران (56) سرویس مستخدم (16) خرید آپارتمان با ویو عالی (13)
اجاره آپارتمان با ویو عالی (23) آپارتمان حیاط دار (717) املاک موجود در سطح تهران آژانس املاک تهران (13) املاک خارج از تهران (129)
بازسازی آپارتمان (2287) فروش ویلا (61)

دستورنقشه+فيش (4) +1150 (49) 1خ+12متر (4) وام+114م (1) 3و2خواب+1واحد135متري (1) 10م ت+600ه ت (3)
زيرهمكف300+ /5 (2) قيمت1/500م+ / /7م (1) 50م ت+2م ت (2) وام+190م (1) ارتفاع (91878) روز+سوئيت (4)
+2مغازه15متري (1) 4خ+2واحد170متري (3) ط2+اتاق (2) 1خ+3تا35متري (1) +8واحد185متري (11) 27+12متر (2)
وام+14/500م (3) 35+50م (3) 45+/17 (1) 350+ / /10م (13) كلا12واحد (122) 3=500هزار+40م (2)
سالن+26متر (2) مسكوني+100متر (4) =450+20م (2) دارد+90متر (15) 360+10م (2) 3خ+6واحد143متري4خ (2)
+تجاري/هر (19) 15م ت+450ه ت (4) قيمت1/100م+15م (1) نقد+14 (15) 3+35م (312) 7=1/200م+20م (38)
رهن+415م (1) 10م+400هزار (9) 30+6500 (1) مطب (2968) 25م ت+400ه ت (1) مجرد1م+180م (1)
ساخت4ط+12متر (3) 40/م+2/م (1) هواساز يا4/500م+200م (1) خواب? (3452) پاركينگ (47177) +2سالن (11)
20+100 (1) تا20م+550هزار حياط (1) نقد+8م (8) مشا واحدهاي64+65متري (1) 35+500 (1) 500+15 (11)
رهن+175م (6) باشگاه+82متر (3) تجاري+42 (4) وام+130م (4) 6200? (9) تا50م+800هزار (1)
فلت (5465) مسكوني30م+3500م (1) 2خ+40متر (8) +پيلوت114متري (4) ياقيمت2م+80م (1) 4=200هزار+40م (1)
220متري+1 (1) +27مترتجاري (1) ?انباري (11270) وديعه+ (918) 6م+700هزار (3) وام+390م (2)
يا1/800م+100م (1) تبديل ياقيمت2م+30م (2) 200هزار+200م (1) 1/200+15 (2) 3واحد60متري1خ+3تا80متري2خ+2تا150متري (7) 60م ت+450ه ت (1)
170+180+190 (1) 33نقد+20وام+15رهن حياط (1) است (6649) 130متري=200هزار+120م (1) 800+35 (1) 25+/8 (18713)
2+نصف (2768) 5+700 (500) اداري (121468) +150اجاره قابل (1) 8+31/200 (1) سازه (57)
5قيمت1/200م+25م (1) 800+ / /30م (1) +مغازه120متري (2) =9م+50م (7) شده قابل (1) السهم? (1219)
پيش 16متري400+5م (1) 3/250+رهن27م (3) قيمت1100دلار+10م (1) يا600+ / /25م (2) مشا يا10م+800هزارت (1) +10مترفضاي (2)
2واحد80م+2واحد90م (1) 13م+600هزارت (1) 95+105+125 (2) كامل (61759) فوری بازسازی (1) 25م+100هزار (1)
15م+500هزار (2) +09353624845 (2) دكور+25م (1) +150متر (432) 5م ت+500000ه (1) قيمت100متري=3م+50م (2)
+700م (30) ياقيمت3م+100م (1) 17+25 (2) 200+ / /2م (3) 12متري=3/200م+20م (1) مستاجر+38م (1)
دارد قيمت185متري4/500م+50م (2) زمين+111متر (1) 30مترمشاعات قيمت18متري1م+50 (1) 80+90+100 (3) اداري=2/500م+70م (2) 50م+3م (3)
2خ+1واحد60و1واحد68متري (1) قيمت18م+150م (1) فلت+25متر (1) رهن+120000000تومان (1) 2=4/500م+70م (24) مسكوني+4ط (2)
+88040240 (1) كلا6واحد (96) يا10م+700هزارت حياط (1) يا300+ / /25م (1) موجود13م+600هزار (1) مستاجر+100م (6)
20م ت+200ه ت (5) 750+ / /20م (2) +زيرزمين170متري (6) اداري50م+15م تخليه (1) انبار? (11666) +1/800 (2)
نقشه با (1) پاركينگ15+400ه (1) برگ قابل (1) 3خ+3تا172متري (4) 10م+500هزار (7) 360+420متر (1)
5طبقه+همكف+ (1) تا20م+800هزار (1) قيمت175متري7م+400م (1) 20م+500 (8) 5خ+1واحد210متري (2) +2دهنه (4)
همكف200+ / /2م (1) 3م+450هزار (1) هماهنگي? (95763) رهن+67م (2) 900++/7 (233) يا1م+55م (1)
مشا 5واحد70متري2خ+5تا120متري (3) يل20+6500رهن (1) +5م ت (2) +5واحد102متري (1) همكف60متر+100متر (2) 09127078676جهت (1)
88/تخليه (14) 300+60رهن (1) 100متري=1/800م+30م (1) 2بر ياقيمت2م+60م (2) 17م ت+360ه ت (1) تا45میلیون‌ آيفون (1)
1خ 1واحد30متري (1) سينامجتمع (10) طاهري88683413 (1) مشا ط4نيزموجود (3) مشاع ديوار (3) پاركت مالك (6)
مستاجر نگهباني لابي (7) هماهنگي22217954 مالك (1) كارشناسي تجاري (6) اسپيلت/تخليه/طبقات (9) مدرسه موقعيت (1) چاپخانه مالك جواز (1)
باهماهنگي بر (4) شاور حياط (1) آراشمالي (1) مركيز (9) جواز4ط2واحدي (5) وام+400م (1)
مركزي كفپوش (5) مقام تخليه (1) پروتئيني در (8) سرقفلي 80 (15) بازسازي سابقه (4) ظهرها بازسازي (1)
پويش(شهرك (33) 80و91و115متري (2) قدرالسهم (11208) 2واحد253متري (2) بودIRA (1) قرارداد در (3)
ميشود خطوط (2) وسايل50م ارتفاع4 (3) سرقفلي باز (8) 1تا2ماه (1) +مغازه8متري (1) بازي ط3موجود (2)
روز پارتيشن (1) 100متري=5/500م (15) 18متريIRA (1) ارتفاع4/5 25 (5) تراورتن زيرزمين60متر 2واحد120متري (1) فجرورودي (4)
مشا ط4موجود7م+700هزار (1) در5/13 تخليه (1) سكونت 3واحد185متري (1) بابرق3فازو4مترارتفاع مناسب (1) 81و61متري (1) 7م+850هزار (1)
ميباشد با (23) 44447818مهاجر (6) مجيد09355350589 اتاق (1) مركزي ط4موجود قيمت (1) بابر7/5 بازسازي (1) 12مترر (1)
باهماهنگي تخليه نما (4) بامالك/5واحد/آنتن (2) وسرقفلي جوازسوپرماركت تخفيف (1) 25م+250ه ت (1) واتصالات (1) جواز5ط مالك (1)
نيكبختان (6) تا45میلیون آيفون (1) مالك پادياب(02144426522( (1) با6تا (1) تخليه ط3نيزبدون (1) واسطه سرقفلي (9)
واقعب (1) باب 27 5متر (1) آفتابگير راه (1) قنادي بازديد (1) مركزي اجاره مالك اطلاعات (1) عيد93 تخليه آنتن (3)
زنانه برو (1) زوج كم (3) طلا/نقره (2) بازسازي 4الي7بازديد (1) گندم داراي (1) +64مترزيرزمين (1)
فرجام علم و صنعت (5) نباشد آماده (1) سلطاني حياط (2) نشده عمر (1) تعاوني 2آسانسور نگهباني (1) 09122478251 (3)
7واحد110متري (2) سپهرگلبرگ (63) تراس15متري (10) 09126988408 (1) متر بورس (6) 3روبروي (27)
بلوارمعدن (1) بازسازي نقاشي مشاعات (1) 88690187هماهنگ (2) مركزي حياطمشا ط (1) 2ط80م (1) /تخفيف/در (63)
متري مشاركت (3) 77903196 (1) بازسازي نقاشي تخليه (3) تصوري (9) 90/26/26 (2) دورزبين (1)
بزرگتر بازسازي (8) وزري (28) برق صافكاري (4) 60و90متري (1) مالك تمايل (693) 2واحد161متري3خ (3)
شيرزاد (819) سرايدارآقاي (3) 92/1 (2716) تاآذر92مستاجر (1) 3/5متر باملكيت (9) 1+750 (195)
طبقه1سنداداري (3) شده نورگيرعالي (2) 3طكلا183متر (1) تخليه افزايش (4) فعلامسكوني (1) =395 (86)
انتظار 4واحد (1) مستر سرمايش (5) فود 3 9 (2810) 13000000ميليون (1) ريموت/پارگينگ (1) 11واحد75متري (1)
5واحد117متري2خ (3) كاوياني (517) باريكيو انتن (1) تجاري(2 (89863) طرفه 4متر (1) آقامحمود09193127262 22233894 تخليه (1)
آجربهمني (201) 5ط632متري (1) طبقه2متري2/900م (1) اشكا (1) بالا35متر (2) تبديل همكار يكطرفه حياط (1)
18 قديم (40) مترمتر (1) 1واحد93متري2خ (2) جدا ملك (2) پلاك28 (197) هاي110متري (1)
125م+800هزار (1) شهرآْرا25غربي (1) نخورده ط2 (2) تعاوني دراجاره (3) سكونت 2بر بازسازي (1) يكطرفه همكار از (3)
خواب اميري (1) 2و4خواب 1واحد (2) نبش داخل (2) ترازمطهري (45) 800+ / /5م (4) دارد (18851)
مترزيرزمين+40مترسوئيت (1) مدت5م+2م (1) اجاره+ (538530) متر? (80902) +350+000 (1) طبقه8+سوئيت50متري (1)
مغازه? (201341) 30م ت+500ه ت (3) يا250+ / /3م (1) =5م+20م (9) +15 (34056) 65متري=1/500م+30م (1)
آپارتمان? (1284678) +1واحد125متري (10) 11 5* (185) +36مترسوئيت (2) 1/300هزار+30م (3) 3+200 (3158)
سرقفلي? (65661) 5م+1 500م (1) 1/800+250 (2) 500 / /30م (7) 100 / /45م (1) +1م ت (19)
1خ+1واحد123متري (1) 24ساعته? (17) 1/600م+ / /20م (2) ط2موجود (1183) 1/400م+5م (3) ?ط2موجود (1183)
430+ / /5م (2) جداگانه? (2885) +3+200 (5) واحد? (117409) 16+19 (1) ملكيت? (32195)
مغازه+41متر (3) فلت+6واحد (1) +5واحد125متري (1) +8واحد98متر (1) +1باشگاه357متري (2) 30+16متري (1)
150متري=15م+50م (1) 95? (2067) ساز? (3020) +12/5 (49170) وام+125م (3) 110متري=1/800م+10م (1)
+4واحد150متري (2) 09123179919+22115367 (1) متراژ+بالكن=114متر (1) 1/750م+35م (1) 90/12+10 (1) 107م ت+ (9)
متري+30 (75) قيمت150متري=16/500م+60م (1) كلا60واحد ? (138) كلا13واحد ? (90) بامالك 1/5%كميسيون (21) 20م (2372)
3دانگ1/200ميليارد (1) واسطه) حياط (13) مستاجر 3واحد117متري (1) دلخواه طبقات (35) بالكن2تا تخليه (1) اتومبيل/بازسازي (12)
آرام بدون (1) باغفیض (288) محكمساخت (1) دوزمين225متري (1) پسندمالك (1) فروشي پ (142)
1/500+20م (13) وام+47م (1) نقد+33م (7) 110+115+120+125 (4) 3و2خ+1واحد160متري (6) قيمت8/500م+200م (2)
+170متر (134) 2خ+5واحد115متري (2) 1+200+00+30 (1) +1واحد170متري (19) 800هزار+40م (4) بازسازي+دوبلكس (587)
100+000 (8) نظير بازديد=خريد فروشنده (1) 1خ+5تا105متري (1) قيمت170متري=10م+200م (1) رهن+142م (2) +1واحد180متري (13)
باغ+فیض (8587) تبديل85م+1/500م (1) 4+200+000 (10) 62متري=1/200+10 (1) 1خ+63متر (11) جهان+آرا (7450)
ميدان+حر (23) 145متري=3/300م+100م (1) 1خ+5تا87متري (27) 25+/200 (2) +850ه ت (5) پيش 87متري=6م+25م (1)
خزانه+بخارايي (3) 3خ+1واحد144متري3خ (1) 09124500316+44472451 (1) 65متري2م+25م (1) 6/300+50م (4) خواب+1واحد60متري (18)
600+40م (6) رهن+14 (16) اجاره+1 (8) رهن+40چك (1) قيمت100متري=2/800م+50م (1) 1خ+2واحد40متري (1)
+200متر (513) وام+95 (12) مشا 108متر+70متر (2) سنگ+مغازه (2) /35+/ (29945) 1/300م+10م (12)
45م ت+700ه ت (1) +پلاست آب (1) و6م+150هزاردر (3) سينا+شرقي (174) +طبقه (30312) 600هزار+50م (5)
زمين+24 (3) قيمت50متري=500هزار+65م (1) +جواز (103869) قيمت+ط (75) +3واحد67متري (1) آجرانگليسي? (1)
09123079244 (3) +900ه ت (9) 3/700م+30م (21) 22547071+09124897075 (4) 09123899208+22824587 (1) قيمت140متري=3/500م+40م (1)
14/5+40 (20) 95متري=2/400م+20م (1) 1/800م+60م (6) تلويزيون قيمت13متري1م+10م (2) 76+500+000 (1) +3واحد95متري (22)
طبقه2=1/200م+130م (1) انكانات+آنتن (5) قيمت7/5+100 (4) همكف=600هزار+40م (1) 20م+700هزار (2) امامزاده+صالح (36)
مرکزي اسپيليت30م+1300با (1) 2+10م (723) سوئيت+2واحد150متري (1) يا2/100م+10م (1) پيش+1/400اجاره (1) نقشه+25 (2)
+4طپاركينگ (2) خیابان+آپادانا (9) 100م+1ميليارد (9) +واحد (117409) مستاجر(15م ت+500ه ت)ا (4) 6خ+1واحد250متري (2)
ندارد قيمت80متري=2/400م+20م (1) مسكوني+45متر (4) 3خ+5واحد (5) همكف600+5م قابل (1) 250متري=14م+100م (1) +بازساز (212)
قيمت50متري=1م+50م (2) 1+/150 (3301) +1نيم (8) مسكوني+50متري (2) 12واحد134متري? (1) سازمان+برنامه+جنوبی (4081)
=3م+20م (27) شده+معاوضه+داراي (4) قيمت57متري=2م+30م (1) آتي++ساز (1264) 1/500م+70م (24) مسكوني=3م+50م (6)
120متري+1واحد (2) +پيلوت (773) 3/600+30م (3) 20م+2500000م (1) +3واحد78متري (2) 3خ+5تا90متري2خ تحويل (4)
نظير بازديد=خريد فروشنده (1) 1/900+ /10م (10) شهرك+اكباتان (1809) اجاره450+20م (1) 4/8+2 (861) 1/600م+10م (5)
اسكندري+جنوبي (160) 11+30 (80) مفيد+1 (3) زيرهمكف+35 5 (1) رهن+226م (2) مشا 50%قابل (1)
قيمت75متري=5م+25م (1) 3/500+30 (14) 15م ت+850ه ت (2) رهن+83م (9) ميدان+شهدا (574) زرين+نعل (764)
باهماهنگي 50متري=350+3م (1) نقد+45 (31) ?170 (1495) نبرد+جنوبي (274) قيمت=3/500+10 (1) +185م (12)
جيم+سالن (53) بلوار+پروين (7523) +2100000 (7) روستاي+خشك+اسطلخ (2) وديعه+500هزار (6) 600 / /5م (5)
شريعتي+اسدي (17) اول2/500م+25م (1) 850+ / /12م (1) قيمت90متري=1/500م+35م (1) مبله10م+1م مالك اصلاح (1) 850++/10 (5)
فتحي+شقاقي (2184) شيخ+بهائي (7609) 60متري=1/300م+10م (2) مذهبي ياقيمت3/500+80م (1) تبديل40م+1/200 (1) 5واحد55م+5واحد65م+10واحد83م (1)
1/800م+250 (2) 145متري+1ط70 (1) بني+هاشم (7305) 3خ+2واحد117متري (1) پزشك قيمت64نمتري=2/500م+30م (1) 2خ+5واحد84متري (2)
شهرك+حكيميه (2617) تجاري+100متر (18) دروازه+شميران (1173) تجاري+220متري (3) سوم+يك (2) 2خ+نيمط38متري1خ (1)
طبقه3قيمت3/500م+25م (1) بازسازي ياقيمت2م+50م (1) وام+120م (8) 1خ+2واحد100م (1) امكانات فروش (1) زمين 90 (1)
تا35م+700هزار اسپيلت (1) 2/100م+100م (4) 900+ /20 (9) تا60م ت+100ه ت (1) +2200اجاره آنتن (1) اختياريه+شمالي (4620)
+تجاري24متر ساخت (2) محوطه+نگهباني (55) مشا+فاقد (28) 2خ+2واحد120متري (1) قيمت8+200 (1) +500ه ت (21)
بهره+16م (2) آشپزخانه+ارتفاع4+بالابر+برق (1) 1 /بالكن دوربين (12) پيش/800+40م (1) ناطق+نوري (2933) فاقدجواز معاوضه (1)
+750000 (3) سرقفلي مستاجر شغل (2) باهماهنگي77292470و09198605709آ (1) پايه طبقه8/9واحد500و550متريIRA (1) + /20 (35396) چهارراه+لشگر (36)
نازي+آباد (31) جنت+آباد (47296) 130متري=1/200م+60م (1) عكاسي 3 6 (1179) پزشك? (2321) يكهفتهباشد (1)
مسكوني2/500م+40م (1) مستر سرويس (1) 10پاركينگ+5واحد175متري (1) سرقفلي+2 (5) متر+13متر (8) تبديل+متراژ (7)
مبله5/500م+30م (1) 2+500 (1380) دائمي+مغازه (19359) مجيديه+جنوبي (9208) باغچه+بيدي (166) يا500+25م (1)
300+ / /15م (6) ميدان+ملت (2279) 1/5م 20 (9) پاركينگ قيمت250م+3ميليارد (1) پيش 40متري12م+100م (2) قآنتن (1)
ميباشد مناسب (1) ورزش? (2729) سردار+جنگل+شمالي (1222) طرفه پارکينگ (18) رهن+13م (5) اجاره قرارداد (1)
وام+180م (10) تا15م+300هزار0جواز (1) آموزشگاه 6باب (1) اداري=2/800م+100م (1) خواب درب (20) 500+4م (1)
بلوار+كاوه (2521) سرايداري قيمت145متري=3/800م+50مIRA (1) و3+با20م (1) 1355 (15) 1+40م (639) قاسم+آباد (781)
وديعه+1/500م (3) متراژوطبقه (2) گارانتي دوربين (12) شريعتي+(2) (47948) بزرگتروبقيه (1) بزرگراه+فتح (12)
600 / /5م (5) قيمت3/500م+50م (4) كرج+حصارك (7) 45م+300م (1) سند 113م (1) 16مترحياط (12)
+حياط (188967) زمين45متري جواز (1) 1م+40م (10) اقدام هواساز تخليه (1) يا500+15م (3) /600+50م (4)
=800هزار+12م (1) پيش+40م (2) رهن+49م (6) ط2موجود30م (1) سعادت+آباد (60959) وماهي قيمت (2)
150متري=2م+10م (1) ك تخليه (5) 2خ+1واحد130متري (1) واحد+146متر (4) ميني+سيتي+(محلاتي) (37) مالك گچ (2)
3خواب+1واحد104متري (5) 80/م+1/600/م (1) 13/500+50 (1) شده سن (2) هم بازسازي اسپ (2) 5تا9شب 2آسانسور (1)
15م ت+550ه ت (1) 1700000 مالك (2) 43متري=300هزار+45م (1) تخليه اداري (2) 1تخليهIRA (1) 17+شهريور+جنوبي (9)
يا500+ / /8م (1) 1موجود? (57) رهن+700هزار (2) ?آسانسوردرحال (18) 5م ت+900ه ت (1) 2/500+30م (9)
10/26 همكار (1) تا35م+600هزار 2واحد65و35متري1و2خ (2) 130متري=6/500م+30م (5) 2خ+14واحد145متري (5) پلاك11) (379) مغازه75+90+85متري (1)
65متري=450+3م (1) 15م+300م دوبر (1) قيمت650هزار+30م (2) سوپر+داراي (154) نقد+43م (2) +1طبقه (58)
رهن+7م (8) نقاشي+ملك (3) +4واحد168 (1) +2واحد35متري (2) خانوار ملك (1) 3خ+زيرزمين (2)
2/100م+25م (2) پرايمر+قيمت (5) +240م (43) +410م (2) 1م / /10م (17) بازسازي 4تراس (9)
كارگر+شمالي (5775) ميشود+40متر (11) تصويري/شيشه (14) 1خ+2واحد75متري (1) 40متري=2/200م+30م (1) 3نبش+چال (7)
قدرالسهم زيرزمين100متري (1) رهن+204 (1) 100ه+ت (35) برق 80متري=5م+40م (1) 4درصد در (1) 2130 (3)
+13مترتجاري (1) بسته جواز (9) تجاري+1واحد170متري (1) 50+55 (1) ع+ي+ق/ه (80) 10م+850 (2)
وصرافي قابل (1) وام+62م (2) رهن+285م (1) 20م+450هزار بازسازي (1) متل+قو (20) ميدان+سرباز (466)
يا500+ / /20م (1) =650+5م (3) متري3خ+1 (1) 1/600دلار+10م (1) بازسازي 70متري=1/500+30م (2) 100+ / /50م (2)
5/500م+40م (39) ملكيت حياط (17) متري650 (1) حاضرآژانس (4) وكالتي زمين (1) 2واحد180متري3خ+1واحد95+1واحد75متري (2)
90متري=1/300م+20م (1) رهن+85م (10) 4خ+346 (1) 20مترانباري? (19) متري+3واحد103 (1) تاريخ9/22 (1)
3/100الي (5) میدان+مادر (819) هفت+تير (11852) كنارهم قيمت250متري (1) 4/14 قابل (11) زمين50متري (1)
30رهن+18م (1) تخليه 2اتاق (2) بابامغازه (2) عالي بازسازي (1) اليزابت (70) سراميك در (5)
ارتفاع4-سرقفلي- (532) هشتروديان (14) روشويي-نما (2) بهاردوم (27) ضه جواز (1) داريا (12)
مستاجر 18م (10) امير المومنين (24) آلن (9) هوشنگي (235) باهم؛ (1457) دوبله-قيمت (1)
غيرمبله دوربين (1) زمردي (395) اقساط5ساله (3) دارد ،آیفون (2777) محدوده/مالك (22) فوری مستر (4)
كار آنتن (4) ساكن قميت (3) جوازتوليدي (13) 18متري قيمت (13) يهداشتي (1) است/تخليه (132)
الن (9) نماسيمان (18) اجاره 10م (7) آرين (2215) نئوپان (15) خانم- (1225)
فرشت (2) اجار0 (1) AMPANG (1) تيراندا (1) بلوك مستاجر (8) 1/500م / /10م (8)
شيلات (139) چنوبي (14) بالا2 20 (1) 135و155و185و225 (3) قبائي (85) الحجج (357)
بيمار (1) طائبي (74) فوري35 / (1) بتن (113) آفريد (145) عجايب (15)
طالعي (193) تبديل 2پاركينگ كلا200واحد (1) دارد/سونا (4) 16ميليون (8) 5باب 10متري (1) -سرايداري-نگهباني (42)
متري /32 (13) ئيان (19) با09121041754 اجاره (1) خروش (123) شهداري (4) ط5/قيمت (26)
-قرارداد (488) خنداني (34) تربين (3) 09371803951/ (9) اسحاق (261) كامل مبله جواز (1)
-فرنيش (1440) منطقه 19 (45) فشم شغل (1) بسته بازسازي (13) 22042835 (9) دارد‌ آيفون (2777)
2بر دكوربندي شغل (8) نارنگ (28) داودي (222) باشد، (2713) 1500 ط (3) قيمت110متري=10م (1)
آئينه جواز (29) 2م / /50م (2) پيتزافروشي/برق (7) باب70 (1) اجاره/مقطوع (23) خلوت از (2)
12الي (2) روز شوفاژ (4) 09121439286 (20) 91 5واحد (4) 7/26 آنتن (8) كرج_نهم (1)
وسذرقفلي (2) ? كلا8واحد (390) هماهنگي09125162007 (4) ارتفاع4 3بر (8) شمالي حياط (9) مسقف سكونت (2)
2واحد45متري1خ (8) تجاري سكونت (83) 7/26 تخليه قابل (2) برق يامعاوضه (14) خلوت كلا16واحد (1) هماهنگي2281349 تخليه (3)
تخليه اسپيلت ط1و2 (4) اكباتان آپادانا (1) مركزي تخليه قرار (3) دارد كدرهگيري سند (10) مركزي لابي نگهباني سكونت (5) ? كلا8واحد (390)
تصوير برق (2) كلا7واحد ?p=1 (115) اف معاوضه (1) استور (6) يطرفه قابل (3) 1/700م / /20م (4)
ميشود(خانم (1) 45 /فوري (2) گذر10 پهنه (4) واحد12متر (1) هودمن قابل (1) كلا200واحد با (5)
بازسازي 26متر (6) غيرازپاركينگ (1) ماد (77) طرفه هم (2) وكارواش آماده (1) 2/5متر قيمت (138)
ارتفاع6 بازديد (1) ارتفاع3/5 سرقفلي دكور تخفيف (1) 10واحد145متري (5) پروتيني آب (1) هود سند (5) سرا ارتفاع (1)
13ميليارد س اداريIRA (1) كلا300واحددر2بلوك (1) بربري دار (2) 90/02/3 (15) سفيدكاري حياط (5) 90/02/07 (1)
داخلي اصلاحي (1) ب ي ف (60) آِينده (1) سوم /70م (2) زيرهمكف /45م (1) نظ آب (12)
بامالك سرويس (5) شده فروشنده (16) ريموت نقاشي (120) باسالن (3) شده/فروشنده (16) خور كامپوزيت (1)
سانترال تابلو (12) جدا12م (5) شده تخفيف حياط (11) (الكتري (3) 12/01 هماهنگي (1) 09127260113 (2)
تخليه/تلفن (11) هماهنگي09121374222/طبقه (1) و11500000 (10) دادايي (2) جهيزيه آب (3) الكتري داراي (2)
5ط قيمت (7) 09124083482آقاي (1) متري يا (28) پچاسيو (2) سرقفلي 106 (2) 2واحد40متري1خ (1)
mogheyat (1) 09121492432 تخليه (4) واقعي/مسكوني (7) واقعي اطلاعات (10) مسكوني/تماس (7) مشا 1واحد (19)
09123161552 آنتن (1) تخفيف/بازديدبا (17) 09123164703 (2) 135مت (1) 09122837863 تخليه (1) مالك حتما (18)
زيبايي داراي (3) 09121080806 آنتن (2) كف اسپيلت بنا (1) نگهباني دزدگير حياط (3) اتومبيل 6 (1533) 09121100116 تخليه (1)
مشتري تخليه (2) بلواراحسان (15) فخارمقدم (262) فروزش (242) ياسمني (16) 09127483038ايرانپور (1)
پيتزا 2 8 (1709) 44468303 حياط (5) قدرالسهم بازسازی (600) نقشه آفتابگير دسترسي (1) 1/400م / /20م (2) 26218357 (3)
اجاره وام (3) خارجي3500دلار (2) مبله بازسازي پاركينگ (9) لابي ازتعدادواحدهااطلاع (5) واقعي/تخليه (83) تخليه تلفن (11)
وز جواز (1) پري داراي (3) خانگي اسپيلت قيمت (1) فروشي 3 23 (4) تبديل تخليه داراي (4) 2500000 (21)
04/17(كاهش (3) اسپيلت يا (10) امداد (1309) 2500000 مستأجر سكونت (1) 88698516 (16) 09/16(كاهش (1)
خلوت/تخليه/بازديد (5) سرقفلي صاحبقرانيه (4) 90 4واحد (2) 26سال (1) با180م (1) 22864922جهت (2)
برق 25متري (1) 1بعدازظهر (2) آباد جواز (3) قيمت100متري70م (1) واحد حداكثر (5) هماهنگي 20روز (1)
مركزي/تخفيف/تخليه (8) تخليه مستاجر حياط (10) 18 پاركينگ (19) يكطرفه تخليه نقاشي حياط (2)

تهراني (8011) بازسازي (217738) دزاشيب (7152) خواجه عبدا (3199) جردن آفريقا (13623) شهرزيبا (10526)
انقلاب (7650) دوم (41095) گچبري (3480) ارتفاع3 (8315) سهروردي شمالي (18048) لوازم (7009)
شيراز (13871) صادقيه (30080) انباري (11270) بلوار فردوس (29195) كريمخان (11269) كلنگي ? (100913)
هروي (17597) ،آيفون (849260) شهران (45614) آجر (113915) اختیاریه شمالی (4620) مالك جواز (3971)
جلال ال احمد (3790) ديوارسراميك (8497) شهرآرا (10743) تصويري (847896) امير آباد (5924) متري 1 (69336)
مستخدم (4777) تهران نو (13033) اجاره (538531) قابل (124909) دردشت (5599) بامالك (52256)
شريعتي (49226) مشا/5 (148639) سرقفلي جواز (4195) انتهاي (46702) 3 لابي (23789) توحيد (18066)
جمالزاده شمالي (3687) جنب (70683) جنوبي (135741) ضلع (13829) م اداری (96900) مالك حياط (7104)
مالك/ (121353) منطقه (5543) ميرداماد1 (7716) آبادي (16357) پائين (4180) سعادت اباد (60959)
بازديد (55606) 2پاركينگ (19848) سوهانك (5918) شبنم (3326) ميباشد (3270) شهرك غرب (35699)
15آمپر (8034) مبله (19941) آزادي (11191) پيروزي1 (26665) همكار كميسيون (5087) كميسيون (22577)
آزادي2 (4976) مناسب (11690) شمس آباد (14482) سوئيت (4463) پاسداران (38788) بهارستان (7627)
بلوك (23858) زيرزمين (6157) مالك (121353) موجود (51709) ميدان شهداء (3343) ياس (16871)
يكطرفه (18633) برق آلستوم (5198) مجيديه شمالي (10103) 8/7 گذر (5423) منظريه (3376) آنتن (419769)
ديوارسنگ (23726) اشرفي اصفهاني3 (10543) پاسداران2 (7374) آيت الله كاشاني1 (8711) اول (47700) مستقل (5759)
فرشته (11478) اميرآباد (12730) لابي- (23789) مبله (19941) ؟آپارتمان (1284678) ارتفاع3/5 (8315)
دولت2 (3946) رهن (359155) مستر (9612) سراميك (7150) محمودي (10240) كوثر (8360)
يوسف اباد (29798) پاتريس (4958) پارك ساعي (7053) پاساژ (30224) پاسيو (9752) سوپرماركت (3335)
سهيل (5688) مداربسته (4408) فلسطين (3365) شيخ بهايي (10330) باهماهنگي (48739) جواز (104548)
تراس (7082) اسانسور (6261) فروشي (15213) مرزداران (30311) كميسيون (22577) اندرزگو (9663)
فردوس غرب (10244) واحد8 (3564) تحويل (19417) بازسازی (217812) مفتح (6650) /تخليه (158197)
انديشه (7609) سرقفلي (65661) (پونك) (40955) شاهين جنوبي (4105) ساخت (4455) كشاورز (8658)
منظریه (3376) تجاري (89863) موقعيت (7462) دارآباد (9330) بلوار تعاون (4861) /جواز (104548)
/باربيكيو (3888) کامرانیه (9903) مرحله (17150) جناح (3488) 5 آنتن (419769) گرمايش (5023)
3متر (6101) كامرانيه (9903) مشاء (9341) وليعصر (36128) ديوار (35319) آيفون (849260)
ميليارد (4363) محموديه (3402) مجيديه جنوبي (9208) كارگر شمالي2 (5163) عباس آباد (8579) وسرقفلي (15042)
اقدسيه (15541) 1 واحد (117409) 1 /درب (771648) شماره (3302) 1 قيمت (207552) ورودي (6860)
شهرارا (10743) مجرد (4246) مطهري (29454) دوربين (8565) عباس آبادبهشتي (6193) سازمان برنامه جنوبي (4080)
گرگان (7615) شده قيمت (3861) همكف (5931) حكيميه (3905) شاه (10188) اسكندري (4993)
الوند (6669) بزرگراه رسالت3 (3223) تصويري آنتن (5112) 3 ملكيت (32195) روبروي (99646) ساختمان (67030)
خيابان (22698) لابي آيفون (4481) ظفر (25236) گلبرگ (18144) ديباجي (15591) اشرفي اصفهاني (30044)
شيرازي (10686) اختلاف (52536) ساخت (4455) فرمانيه (27661) اصلي (3959) انباري (11270)
خواجه نظام الملك (6896) بست (113813) دفتركار (18924) كامل (61759) نارمك (40755) ورزشي (3326)
سند (60001) كار (266409) سعادت (62800) مدرسه (3862) ياسمن (4276) /لابي (23789)
داراي (58182) سراه (3552) شده تخليه (7384) هفت تير (11852) انتن (419769) 5/5 ملكيت (32195)
(سامان) (5332) 8/1 تخليه (158197) 2 مشاعات (5277) مدني) (7687) معاوضه 4 (24823) /مداربسته (4408)
بالكن (13851) ارتفاع (91878) سرايداري 3 (5706) مژده (6964) متر (80902) مالك تخليه (3170)
ميشود (6427) حياط 2 (188967) 35 متري گلستان (4278) 9 تخفيف (15719) خواب? (3452) پاركينگ (47177)
ندارد 2 4 (15013) 68/4 (3991) *فقط (8522) فلت (5465) 25 /8 (18713) 5/19 (22034)
کارشناسی (11223) خواب 4 (3452) ?انباري (11270) شده= (109906) 9/5 اطلاعات (8861) است (6649)
25+/8 (18713) /نقاشي/ (13109) ريموت ايفون (47258) اداري (121468) پاساژ (30224) 8/9 اطلاعات (8861)
برق ارتفاع (4196) نداشتند 2 (5970) 4/2 بازسازي (217738) كامل (61759) 8/2 تخليه (158197) متري/قابل (3914)
23 (16073) اجاره= (538531) داراباد (9330) سعيدي) (7912) اسپيلت 5 (15662) 11/2 (35714)
8/8 ديوار (35319) معاوضه( (24823) انبار? (11666) 4/50 (9380) 7/4 5واحد (3827) هماهنگي? (95763)
1) اجاره (538531) (فروش (1304253) آفتاب (5070) مالك ساكن (7666) كامل 4 (61759) ايت اله كاشاني (3618)
قدرالسهم (11208) هوايي (11940) 4)داراي (58182) (ملك) (51697) همت (11276) سكونت) (39168)
جهاني (3260) اداری (150633) تراورتن (6690) ا (8883) سوپرمارکت (3335) علوي (3290)
سوهانک (5918) تقي (3764) شهرك راه اهن (11767) متري) (69336) 45/1 (11407) حاج (5733)
مسكن (4949) اداري/ (121468) 7 مناسب (11690) بلوار فرحزادي (3333) ? داراي (58182) لادن (8218)
مالك/آنتن (3600) /تجاري (89863) /مسكوني (380352) وليعصر (3) (36128) مخابرات (7764) مركزي/تخليه (27068)
فروشى (15213) قصر (3210) بانك (28366) حسن (12550) 2/80 (6352) 6 ملكيت (32195)
صبا (5624) درب (771648) فارسي (3395) كوه (3383) /اداري (121468) هجرت (4739)
کمیسیون (22736) اصفهاني (32319) حافظ (4812) بهاران (7884) رمضاني (7280) فيض (10496)
مشا ? (148639) /پاركينگ (47177) ازادي (11191) /برق (39064) ملكيت (32195) ارتفاع (91878)
پونك (40955) نياوران (37786) /دفتركار (18924) /سالن (23985) بازسازي (217738) تهران ويلآ (7355)
تبديل (102403) اختياريه شمالي (4620) دريان نو (7081) ساختمان (67030) زرتشت (4509) اتوبان (14016)
كوي فراز (3191) دربند (8015) فروشگاه (4153) بين (83034) سرايداري- (5706) لابي (23789)
واسطه (7946) سبلان (10105) شهيد (54974) ديوار (35319) بهبودي (8087) ندارد 2 5 (15013)
پاركينگ (47177) 5/5متر (8536) مجزا (4454) گاردن (5096) جهان آرا (7539) آجودانيه (5889)
عبدالله (4015) حكيم (5253) ملک (51697) هماهنگي (95763) زعفرانيه (19547) دارد (18851)
سنتي (3169) قيطريه (21717) بالاتر (37528) اصلاح (3861) واحدهاي (6197) صدر (8763)
تجریش (21171) مشاعات (5277) پرديس (3641) پوشاک (9692) پونک (40955) فرحزاد (8643)
چمران (4780) /مالك (121353) /موقعيت (7462) 110 (4427) تماس (3378) پيروزي (14039)
طبقات (17155) آرايشگاه (4393) =روبروي (99646) ستاري (10336) بزرگراه رسالت (5565) لابي (23789)
ساكن (7723) قيمت (207552) دولت (20575) شهرداري (5661) شهرداری (5662) كاشانك (4144)
لشكرك (4952) ماركت 2 8 (4150) مالك آنتن (3600) مالك تخليه (3170) موجود آنتن (3202) شيخ بهائي (7609)
پاركينگ (47177) ولنجك (17459) معاوضه (24823) بدنسازي (3269) /مبله (19941) /اسپيلت (15662)
آفتاب (5070) بهارشمالي (4681) بلوار فردوس شرق (3545) منطقه ۱ (5543) ولي‌عصر (36128) وبرق (6078)
طبقه (30312) فرجام (11595) ارتفاع3 (8315) همراه (12184) 2واحد (6143) بلوار فرحزاد (7047)
35متري گلستان (3224) شريعتي(1) (49226) تهرانپارس (71030) ميرداماد (25256) مبله/ (19941) بازسازي قيمت (3617)
اداري (121468) مستغلات (84388) شادمان (11260) يوسف آباد (29798) سالن (23985) گيشا (25149)
داراباد (9330) شهيد عراقي (3734) باقرخان (3834) جشنواره (7741) مختلف (16210) بلوار اوشان (3646)
ونك (31781) سهروردي (30482) قيمت (207552) 3 /با (173344) 3/5متر (8536) فاطمي (24075)
محاسبه (6527) وليعصر1 (4689) بانكي (12204) /سوئيت (4463) /اجاره (538531) 6/90 (4698)
نوروزي (7380) اصلاحي (4243) امام حسين (6798) توافقي (16476) جهان ارا (7539) 15آمپر آب (5364)
زيبا (6695) دراجاره (5480) داروخانه (5483) جلال (7003) سيتي (6884) عباس آباد1 (3595)
بزرگراه رسالت5 (4195) واحدها (6021) بلوار ابوذر (3791) بلوار پاك نژاد (4837) بالاتراز (16476) تهران ویلا (7355)
سعادت آباد (60959) كارشناسي (11202) بابايي (6519) همكار (10941) قطعي (10898) معاوضه (24823)
4 ملكيت (32195) جردن (33502) شهر زيبا (4478) تخليه (158197) وليعصر2 (3188) بيواسطه (13681)
خليلي (4806) متری (69421) نامجو (5535) /انبار (11666) شمیران (7644) آبدارخانه (51028)
آصف (5465) آماده (10338) آيت (36460) حكمت (3292) سراج (6698) /داراي (58182)
سرقفلي ? (65661) سعادت آباد (60959) سكونت (39168) بازسازي قابل (5937) مستاجر (21931) شهرك (94368)
طالقاني (14755) لابي/ (23789) لاله (27419) لويزان (3398) ماركت (4150) مارکت (4150)
پارك ملت (4359) بلوار پروين (7523) بلوار ارتش (4180) توانير (6982) آيفون (849260) آريا (4553)
جنت آباد (48140) اجتماعات (18396) حياط (188967) 22بهمن (4500) شاهين شمالي (13723) ملي (4991)
ريموت (763082) بني هاشم (7305) برنامه (10827) فرهنگيان (4501) سيد خندان (3752) آپارتمان (1284678)
تجريش (21171) بوعلي (3926) دروس (11882) ملكيت (32195) سانت (48318) ستارخان (79648)
جلفا (4974) آسانسور (6261) قلهك (8110) مسكوني (380352) مركزي (428831) لابى (23789)
ندارد داراي (5206) شهرک غرب (35699) شهرك راه آهن (11767) نور (14419) سوپر (7371) ملت (9954)
رضائي (4285) مالک (121353) قائم (11160) *فروش (1304253) حسيني (40708) در (60528)
كردستان 1 (4741) 9/10 (51679) کاشانی (37477) ارغوان (10866) 9% حياط (188967) مجتمع (75265)
شريعتي (2) (49226) / آيفون (849260) 3 /درب (771648) پشت (7532) ? زيرزمين (6157) ابراهيمي (19315)
فلكه (33878) 5 مقطوع (3741) كن (3336) همت(غرب) (3347) 2/5 آب (88867) كمالي (7029)
رضا (6571) مركز (8839) تجاري/ (89863) 10 (51679) پاك (10113) كوكب (3370)
45 /5 (11407) تعاون (7355) خلوت- (12841) مشاعات (5277) مهستان (3521) 3 پاركينگ (47177)
مهران (4796) ریموت ایفون (47259) مهدي (9762) 4/30 (18786) اختصاصي ? (4537) ماركت 2 5 (4150)
تجاري(2 (89863) فعال (3477) سئول (3597) مشا بازسازي (3641) همكار (10941) جلآل آل احمد (3790)
سرويس (6680) سرقفلي (65661) آب 2 5 (88867) آيت الله كاشاني (23389) اطلاعات (8861) افتخاري (3759)
اقدام (10641) اكبر (3769) امکانات (3959) انبار (11666) و (374914) كارگر شمالي (5775)
تجاری (105834) تخفيف (15719) تعاوني (4904) ششم (3742) آينده (9595) ميدان توحيد (5992)
ملاصدرا (12131) ? ملكيت (32195) آب 3 5 (88867) آب 3 6 (88867) آب 4 5 (88867) داراي (58182)
اطلاع (31030) ايران زمين (8818) ايرانپارس (5769) ايفون (849260) اينده (9595) اپارتمان (1284678)
تخليه آب (7374) چهارم (5637) شهرك ژاندارمري (4785) باغ فيض (9140) طبقات (17155) 200 (3161)
گرمايش (5023) چیذر (3626) مناسب (11690) ميدان هروي (4963) زيرزمين (6157) ارايشگاه (4393)
پل رومي (4652) ميدان (106044) قنات كوثر (3354) /معاوضه (24823) پيامبر (17604) پيروز (3213)
پيچ شميران (3929) چهارراه (16190) چيذر (3626) ندارد (15013) هواساز (4931) شاهد (4582)
سيدخندان (13293) /انباري (11270) بهار شيراز (3321) 3/20متر (3182) شده حياط (5364) 2/5متر (8536)
سازمان برنامه شمالي (4883) طرشت (6863) ميني سيتي (6584) ارديبهشت (7793) ۱۱۰ (4368) شيشه (114193)
اماده (10338) املاک (4804) سرقفلي جواز (4195) سرقفلي قيمت (6410) سكونت قيمت (6601) سميه (4151)
شريعتي (4) (49226) يخچال (3530) پارکینگ (47265) پروين (13106) پلاك (791541) پليس (4096)
پوشاك 4 (9692) /مستخدم (4777) قدرالسهم (11208) 5واحد (3827) كاري (9967) اختياريه (10302)
2پاركينگ (19848) متري (69336) 20متر (3182) استخر (6588) ديباجي جنوبي (8330) بلوارفردوس (22643)
30متري (4283) هدايت (3320) امكانات (3959) تخليه آنتن (18912) تخليه حياط (13251) تعاوني 5 (4904)
تعاونی (4907) جلال آل احمد (3790) سبلان شمالي (4287) شكوفه (7655) شمال (9551) شمس اباد (14482)
شيخ بهايي شمالي (3469) شيراز جنوبي (5185) پايه (20775) پل ستارخان (5657) پمپ (10187) پور (64761)
پوشاك (9692) 2واحد (6143) بالكن (13851) ويلا (18520) نداشتند (5970) كنيتكس (20268)
مقدس (5833) اطلاع جواز (5741) الله (39369) الهيه (11596) اوقافي (4904) اوين (4834)
ايستگاه (9155) تبديل ? (102403) تحويل (19417) مقطوع (3741) تهران ويلا (7355) تهران (32696)
توافق (4111) جنت اباد (48140) سرامیک (8043) سلمان (3863) سمت (6685) 100 (7084)
9 5متر (8536) /تحويل (19417) قولنامه (4307) مطهري تخت طاووس (9333) سردارجنگل (11518) 2بلوك (3973)
م اداري (73259) شمالي (201844) سنگ (1308718) فروشی (15232) قادري (3339) فروش (1304253)
متر سرقفلي (4073) آماده (10338) 1 /بازسازي (217738) اكبري (12761) 2/40 (11512) متر ملك (9342)
متر ? (80902) 12متري (6826) 2/200 (3161) 2/70 (6745) 3 /بازسازي (217738) 35متري (7181)
4متر (5150) 4واحد (4849) 4/20متر (3182) 4/5 ملكيت (32195) دارد (18851) 1/100 /8 (7084)
بازسازي 7 (217738) اجاره+ (538530) متر? (80902) 7/20 3 (35396) انباري( /6) (11270) مغازه? (201341)
2/7 جواز (104548) (9/27) (14006) 1 /10 (51679) الوند) (6669) (24 (20222) +15 (34056)
آپارتمان? (1284678) 90/2/8 (4698) 3+200 (3158) ميليارد 6 (4363) سرقفلي? (65661) /25 (18713)
//100 (7084) ارتفاع4/5 3 (6689) (36 (10632) (21 (19724) (46 (8135) واحد? (117409)
ملكيت? (32195) باهماهنگی (48754) 5/3 تخليه (158197) +12/5 (49170) 3 /23 (16073) کمیسیون (22736)
يوسف أباد (29798) مشا ? (148639) میدان (106051) خیابان (22699) جنت اباد شمالي (9690) 19 (22034)
(تخت (10030) 3خ ? (3568) زرين (6817) 25 5 ? (18713) كريم خان (3701) فاز (19929)
باربيكيو (3888) رحيمي (14358) 4/80 (6352) زماني (7558) در (60528) انصاري (5263)
ميشود( (6427) زنگ (6707) گاردن- (5096) خسروي (6047) پونك (40955) و شغل (6860)
الهي (13393) وزيري (3246) خسرو (9575) گيو (4400) روز (72503) كريم (5927)
هاي (5368) /هماهنگي (95763) انتهاي (46702) 8 5متر (8536) /سوپرماركت (3335) طرفه (4233)
پوشاك 8 (9692) نگهبانی (7780) دوبلکس (6941) حياط 3 (188967) 3 /سوپر (7371) مشا 4 (148639)
تبدیل آیفون (30723) سينما- (3707) ريموت/ (763082) بهائي (7711) ? ملك (51697) 10متري (3167)
3 /آنتن (419769) 2/5 سرقفلي (65661) اقدام/ (10641) 66/2 (3571) 3/28 (14648) مالك/جواز (3971)
5/17 (26171) دائمي 4 4 (49590) /دانشگاه (9213) پاسداران(1) (38788) شده آيفون (8351) نداشتند 4 (5970)
5/4 بازديد (55606) متر بالكن (4968) 25 /7 (18713) كامل 5 (61759) امير اباد (5924) /واحد5 (3934)
مشا-7 (148639) مشا/تخليه (4985) غرب بلوار (5946) حبيبي (4735) 3 /بدون (22270) ارديبهشت (7793)
گرمايش) (5023) مركزى (428831) هواساز- (4931) كامپوزيت/5 (8935) ريموت آنتن (308871) شیخ بهائی (7610)
4/1 قيمت (207552) /داروخانه (5483) متر/قدرالسهم (3194) 6/30 (18786) تبدیل آيفون (30769) ملت) (9954)
مجيديه (19954) سوپر 4 (7371) مالك 6 (121353) متري 4 (69336) ابن (5067) =3واحد (3829)
??انباري (11270) ??سالن (23985) @@@سند (60001) آسانسور 3 (6261) مركزي 8 (428831) صدف (6056)
/مناسب (11690) فروش 3 (1304253) نادري (4273) 3 هماهنگي (95763) 3=قيمت (207552) كردستان (4741)
متري/1 (69336) باغ+فیض (8587) سوپرماركت 3 (3335) مستر (9612) جهان+آرا (7450) ?23 (16073)
3/7 تخليه (158197) 5/14 (34253) حياط/3 (188967) /35+/ (29945) +طبقه (30312) +جواز (103869)
6/2 اطلاعات (8861) جنوبي (135741) 33 (10328) ارتفاع3 2 (8315) بازديد= (55606) +واحد (117409)
??اسپيلت (15662) بازسازي 1 (217738) بلوك? (23858) برق 8 (39064) 7/4 مغازه (201341) 1+/150 (3301)
سازمان+برنامه+جنوبی (4081) 135/5 (3900) 3 /حياط (188967) بلوار+پروين (7523) 3/5 ط (19354) 1/075 (3184)
شيخ+بهائي (7609) بني+هاشم (7305) 3متر 2 (6101) كلنگي? (100913) طبقه (30312) خلوت 1 (12841)
دوربین (8572) 12/5 (49206) اختياريه+شمالي (4620) 5 قابل (124909) 4+100 (7081) همكف (5931)
8/9 بازسازي (217738) + /20 (35396) جنت+آباد (47296) ?طبقه (30312) دائمي+مغازه (19359) مجيديه+جنوبي (9208)
حيدري) (15922) شريعتي+(2) (47948) +حياط (188967) سعادت+آباد (60959) 5 تماس (3378) كارگر+شمالي (5775)
زمين? (41114) هفت+تير (11852) أقدام (10641) سينما (3707) مركزي/5 (428831) بهار شیراز (3321)
آرايشگاه- (4393) ماركت ? (4150) پايه؛ (20775) شهداء (3380) نقشه، (5303) 5/2 جواز (104548)
9/9 جواز (104548) شمالي (201844) آرايشگاه 2 5 (4393) 1 اطلاع (31030) بنی هاشم (7306) زمين (41114)
? خوش (8306) هروی (17597) تخليه،آب (7374) 6 بازسازي (217738) ? اسپيلت (15662) 4/5 ملك (51697)
/آبدارخانه (51028) 5متر برق (3860) طالبي (4715) همكار كمیسیون (5088) مسكن(7 (4949) ماركت ?p=1 (4150)
3/27 (14006) 7/5 قابل (124909) مردي (3531) 5/2 آنتن (419769) سیمان (60154) 2/6 مالك (121353)
هوایی (11941) 4*3 جواز (104548) 7/7 آنتن (419769) 3/3 آنتن (419769) اسمان (6129) ? اسپيلت (15662)
نقشه) (5303) خندان (5269) پوشاك 4 5 (9692) 5/8 جواز (104548) ? 20متر (3182) 4 5متر ? (8536)
9/5 آنتن (419769) ?تراس (7082) پردیس (3645) 6/1 آنتن (419769) 8/2 جواز (104548) ويلا (1) (18520)
1/30 (18786) حكيم؛ (5253) 3/1 قابل (124909) /مالك/حياط (7104) 9/2 مالك (121353) (سعادت (62800)
واسطه- (7946) واحد ? (117409) 6/17 (26171) اختصاصي، (4537) =اسپيلت (15662) مسكوني/ (380352)
25 5 ? (18713) 15امپر (8034) 9/4 اطلاع (31030) 9/5 ديوار (35319)
کاربران
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
ایجاد حساب کاربری جدید
فراموش کرده اید ؟
آپارتمان
ویلا
خانه
مستغلات
دفتر کار
مغازه
کلنگی
فروش ]
رهن و اجاره ]
رهن کامل ]
اجاره به خارجی ]
مبله ]
معاوضه ]
جستجوی کد
کد ملک :
پشتیبانی
کد شامد سایت نارون


تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند
و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

طراحی و توسعه توسط گروه نرم افزاری نارون - حریریان
Copyright© 2016 haririan.com