اجاره آپارتمان در تهران (1203) آپارتمان فروشی در تهران (50038) ا (2089) آپارتمان تکواحدی (349)
اجاره آپارتمان تکواحدی (204) خرید و فروش آپارتمان تکواحدی (737) اجاره آپارتمان مبله تهران (282) خرید آپارتمان وامدار بانکی (425)
خانه مجردی پارکینگ دار (89) آپارتمان و خانه مجردی (211) ملک دارای قدرالسهم (353) سوئیت آپارتمان مستقل (193)
آپارتمان سوئیت پارکینگ دار (89) رهن سوئیت در تهران (12) باغ در پشت بام روف گاردن (185) املاک دارای سالن اجتماعات (614)
خانه های هوشمند و پیشرفته (12) املاک دارای سالن ورزش (227) آپارتمان لوکس اجاره ای (48) فرنیش آشپزخانه مبله (53)
ورودی لابی (668) خرید املاک اوقافی در تهران (56) سرویس مستخدم (16) خرید آپارتمان با ویو عالی (13)
اجاره آپارتمان با ویو عالی (23) آپارتمان حیاط دار (717) املاک موجود در سطح تهران آژانس املاک تهران (13) املاک خارج از تهران (129)
بازسازی آپارتمان (2287) فروش ویلا (61)

هركدام136متر (6) دستورنقشه+فيش (4) ماكرو (3) مالك بالكن (1) 390متري (3) 25ميليارد 30پاركينگ همكار (2)
5پاركينگ قابل (5) معاوضه 2انبار (9) بعد 2هزاردلاردرآخر (2) بازسازي نگهباني نيم (6) لوازم همكار (4) 15 با (13)
باغ صفا (4) پايه كلا70واحد ياقيمت250م (1) نخورده يا (6) نوساز نور (1) وسرقفلي انباروتراس (7) انبار 21سانترال ورودي (2)
100خط (1) 7پاركينگ م اداري (1) ديواري مبله (13) 40م معاوضه (2) 2كله كلي (7) جوازخشكشويي ملك (7)
مذهبي 2پاركينگ (1) گاردن تحويل11ماه (2) سنگ ارتفاع3/10 قابل (2) فعال داراي (18) روز كلا178واحد اعلام (1) 3تراس بازسازي با (2)
باشند حداكثر (2) پايه كلا58واحد (3) 3متري=5/700م پاركينگ (1) سرقت دكور (2) است ارتفاع (63) بازسازي 2پاركينگ 25متر (1)
مبله واحد11 (11) اداري مقطوع قابل (3) بازسازي 2پاركينگ قيمت (19) قيمت112متري=9م قيمت (1) 550ه ت (2) واحد ق (2)
سندي+لابي (22) بازديد11الي14 (4) اجتماعات انبار (29) ضدسرقت اعلام (2) لمينت نورگيرعالي (1) 2انبار سوپرماركت (2)
ارتفاع2/5 اغذيه (4) خرازي 3بر قيمت (1) انبار 3آسانسورIRA (2) تهرانپارس شرقي (19) بااپارتمان قيمت (8) بازسازي 8پاركينگ (4)
دوبلكس قيمت40ميليارد (1) پاركينگ IRA (5) لاويج (1) بازسازي 3طبقه (6) سركارخانم (2) باهماهنگي 80متر (1)
سرقفلي ارتفاع2 (154) بدنسازي لابي 20هزارمتر (1) لابي قيمت171متري=13/500م 3واحد (1) بازسازي كلا50واحد 2آسانسور (1) ارتفاع3 دزدگير سرقفلي (3) اجتماعات لابي 3پاركينگ (10)
دوربين 2آسانسور سانترال (1) افراسيابي جنوبي (51) ارتفاع3 تخفيف پوشاك (3) نورگير قيمت105متري7/200م (1) تعاوني كلا420واحد (7) دوربين هواساز سرايداري (1)
110م ارتفاع4 (1) كلا60واحددر2بلوك قابل (1) سرايداري قيمت90متري=5/500م (1) تجاري قيمت13ميليارد قيمت (1) شهك (8) 25 /ازسن (2)
پزشك كلي/تكي قيمت (1) لابي قيمت125متري=8/800م (3) تخفيف انبارداخل (1) سرايداري ارسال (7) مستر 2پاركينگ قابل (9) مبله 3پاركينگ سيستم (2)
8م) 6 (521) 4/20 سرقفلي (127) 09194458636-فقط (2) آينده93/5 حياط (2) سرقفلي ارتفاع5 معاوضه (15) مسكن يك (3)
هماهنگي هر (13) بامستاجر قولنامه (5) كلا90واحد مبله 100متر (1) س اداري لابي 2نبش (2) آخر95 هوشمند (1) سبز سرايداري كمدهاي (1)
سرايدار اجاره سند (1) تكي ارتفاع4/80 (1) دوكله ? (232) دوكله ? (232) بازسازي انبار20متر (12) نوساز انشعابات (1)
2پاركينگ مستر 22متر (4) 3خواب تخليه آنتن (7) وبرق پاركينگ (2) 2/500 15 (11) بله/بازديد (1) 800+ / /5م (4)
دارد (18844) مزون22001227 (1) 1/100 /8 (7083) 800 /5 (505) ماهي3م (2) زيرزمين تخليه كولر (1)
تجاري تفاهم (1) يكطرفه مستاجر بازسازي (6) رهنيكسالهمالكفعلي (1) تبديل 7/800 100 (1) قيمت تخليه حياط (11) مشاع 3واحد95متري (1)
يا10 150 (1) 110 قيمت (2) 09383483200 (1) بازسازي 7 (217732) 170متري 1واحد (2) سرقفلي 65 (3)
09128485780 (1) 116متري 1واحد (2) 112و103و107متري2خواب 52متر (1) تجاري قصد (1) 1/293 (199) 66555209 (3)
خقابلسكونت (1) مترزيرزمين+40مترسوئيت (1) يا4م / /100م (1) 05/09 (1) 8 31/200 (1) 09396973674 (1)
توليدي مناسب (1) 09195002647 (1) مدت5م+2م (1) 09102205776 (1) همكار يكطرفه ترجيحا (2) اجاره+ (538522)
تومنكميسيون (1) متر? (80896) يا230 (1) +350+000 (1) ميگيرد بازديد (2) 350 000 (1)
جوازپرداخت (5) واحد آب (8) قرارداد پايه (1) زمين تخليه واحد (3) 7/20 3 (35394) انباري( /6) (11267)
850000 (3) خلوت ط4 ط (2) طبقه8+سوئيت50متري (1) 4چهارم (1) 960هزار (1) 09195142329 (3)
44171301 (3) 7/25 شغل (10) تحويل91/2 حياط (7) ميليارد ارسالكاهش (1) ق ارتفاع3 متري300 (1) 09122057612 (12)
متردرميرداماد (4) 4واحد95متري (21) يكسال(30ميليون) (1) شده نور (22) ابزارفروشي (17) 09125457846 (8)
44452716 (4) تجاري واحد (80) تخليه مستاجر (64) بيواسطه با (12) اصلاحي7/6 (34) اصلاحي7/23 (1)
اصلاحي7/25(كاهش (1) 5واحد120متري3خ (1) قيمتمتري110 (1) 09123197439 (3) اول متري /6م (13) سالناجتماعات كليدنخورده (3)
مغازه? (201339) معرفت (413) موجود 3واحد (14) دوبلكس 150مترتراسIRA (1) 22555805 (27) ملكيت اصلاح (8)
زيربناواحد (1) همكف نما (2) قابلتبديلتا50 (1) 09123594170 (1) 2/7 جواز (104548) (9/27) (14006)
60 70 80 (1) 1/200م / /7م (1) داراي2ورودي (5) بامالك مالك 3واحد100متري (1) 7ماهه تخليه حياط (1) 30م ت+500ه ت (3)
يا250+ / /3م (1) سوئيت60متري (9) 9/22 جواز (10) تركيبي مالك يكطرفه همكار (1) بزرگرا (3) همكار درب (16)
450متري لابي (3) مخابرات در (1) بازديد3 (6) 250م دزدگرو (1) جمعا119متر قابل (1) تجاري/مورد (3)
بيواسطه بازسازي قيمتتوافقي (1) بامالك 180متر (2) صورترهن (1) تردد تخل (1) 09101111493 (1) توافقي ديزانشده مبلهكامل (1)
حضورمالك (5) 200 /18 (1) 09125215722 (11) من سوئيتمهمان (1) بهعنوانانبار (4) 5/200 100 (7)
09125804180 (1) ارتفاع5 ملكيت تري (1) پاركينگوداكتاسپيليت (1) نگهباني فضاي (9) قيمت4 300 (1) بازديدشنبه (1)
1/73 (2502) قدرالسهمقيمت (1) 186/4 (1142) نرسيدبه (19) 09358546902 (1) 44810288 (2)
09124768809 (2) ارتفاع4 قولنامهاي (2) همموجود (1) تجاري متري130 (1) سكونت 21/5 (3) تجاري 10/200 (1)
675 (16) ارتفاع3 هر (1) مترعمق ملكو (1) 09121211802 (19) 2/410م (6) (88456977) (1)
92/5 12 (3) 1 /10 (51679) با140 (1) مبله همكار كميسيون (6) ئطبقه (1) 35 /6پله (1)
09187807343 (1) مالك/م (90) متري3400م طبقات (2) الوند) (6669) =5م+20م (9) شده 16 (8)
45 /62 (1) زوج/ط (4) مجوزفني (1) 09121944675 (1) 09121156731 (7) 09121183165 (16)
و50متر (1) ساله1 (1) ملكيت 180م (1) اقدام/تخليه/10 (5) مشتريواقعي (1) مدرسهيامهدكودك پاركينگ (1)
170متر مناسب (1) تغيركاربري (4) با66553278 (1) بازسازي بيواسطه يا330 (1) 09121873078 (3) برقسهفاز (2)
65/17 (1) متري5/300 100 (1) 80و110متري (1) +15 (34056) تلفندلخواه اولويتاجارهبهتوليدي (1) پلهبرقي 700 (1)
ماه تخليه آنتن (20) اقدام/آنتن (1408) توكار همكار تخليه (1) مركزي/اظل (1) خياطي 1واحدزيرهمكف م (1) مداربسته تخليه 5واحد100متري (5)
مركزي 3واحد65متري (1) درحالجواز (2) 65متري=1/500م+30م (1) آپارتمان? (1284650) 09125074231 (1) غذا مالك فايل (1)
ترجيحااجارهيكسالجلو (1) هفتهبعدحتما قيمت (1) 2واحدي (139) 22573545 (24) ماهتخليه (1) 09117531804 (4)
09127703373 (3) هركدام2 (1) ماركت 1سند (3) 09121126903 (21) 90/2/8 (4698) 4ماهه 40 (1)
حياط باهمبرايفروش (1) زمين 100 (39) ونك پارك ملّت سئول (1) روميزي/كمد (4) 3فاز 8پاركينگ بازسازي بازديد11 (2) 90/3/21 (5)
+1واحد125متري (10) رهن250 (1) 3بر متري100 (1) كار مطب (4) ميشود 25 (1) 800000 (3)
22425848 (5) سهپلهدارد بيواسطه (2) 09123840648 (1) مستر متري100 (1) متر متري120 (1) ارتفاع4/80 ملكيت (26)
بازسازي بازديدندارد (1) 3 باويترين12 (1) زمينباير 24 (1) سطح 10 (1) دفترخدماتي داراي (1) برقي قيمت (9)
رستوراننباشد (2) وآموزشگاه 1/5 (20) سانترالوشبكه (1) 3اسپيلت 80 (1) 44105985 (4) 09127246792 (1)
فاقدآسانسور آماده (1) 88732026 (1) يا430م (3) ت سند (21) واحد1 نقاشي حياط (1) +36مترسوئيت (2)
شده/8پله (23) تخليه4/1 (50) 2خ تخليه هواساز (4) بيواسطهبازسازي (1) 85متري 5واح (4) 64 84 (3)
09124474151 (8) 1/300هزار+30م (3) ريموت ازنماي (4) 09355647704 (3) 3+200 (3158) 109مترقدرالسهم (1)
مركزي نماي (4) مشا زمينبازي (1) بازسازي قولنامه (22) ميليارد 6 (4363) متر متري300 (1) 1واحد90متري2خ (2)
بلوك در (89) 09121225054 (17) 500 30م (7) 09121112457 (5) سرقفلي? (65661) 091919416504 (1)
طبقه5=185م طبقه4=186م طبقه2=170م (1) سندتكبرگ متري155 (1) 09125182721 (1) مغازه13 (2) 44274393 (4) 2واحد121متري (1)
مستاجر 25 (12) نخورده ط4 (5) 170 270 100 (1) /25 (18712) شغلزنانه (1) بازديد17 (7)
5م+1 500م (1) رويتيسومسندي (1) 1/800+250 (2) ياكلينيك (1) كارشناسي به (5) 4/500 /30م (7)
500 / /30م (7) کمیاب (11) 07/10 (3) //100 (7083) 10م 850هزار (1) 100 / /45م (1)
5خ 396 (1) 1100ميليارد240متري (1) 2بقيه (1) 09329424059 (10) 47 200 (1) م ارتفاع4 (1)
پاسيو بازسازي (309) 44303902 (4) 15/10/94 (1) 44603865 (1) 22592323 (1) 09123333543 (8)
مفيد 9طبقه (1) بعدازفلكه (319) ط2يا4 آماده (1) يكجا بدون (3) 7/03 پاسيو (1) 22505920 (1)
4/800) (505) پاركينگ 9واحد (3) ميدهد مالك فايل (1) 45 /تراس (6) آيفونكارتي (2) خلوت داراي2انباري (1)
چيني تحويل91/6 ط4موجود (5) ارتفاع4/5 3 (6689) هماهنگي مالك تماس (13) 7/16 شغل (2) 1متري=8م (15) 9/29 اطلاع (4)
چمران(الوند (5) +1م ت (19) دوستان روبه (1) 09358357806 (1) (36 (10631) (21 (19723)
مشاعات 145ميليارد (2) اصلاحي8/10 تخليه (1) 2واحدبراي (1) 44614223 (1) مترباانبار (2) مالك تخليه طبقه (4)
نيرويي (13) 6/23 شغل (5) 9/23 شغل (5) نشده/تخليه/آنتن (3) 2/5مكمسيون 450 (1) 50درصد 2/650م (1)
1خ+1واحد123متري (1) تخليهماهبعد (1) 500تا800متري (1) نگهباني تخليه سرويس (1) (657 (13) 24ساعته? (17)
09121954407 (3) 1/600م+ / /20م (2) آيينه ملك (1) لابي حياط (358) 220متري بازديد (3) مجزا تخليه قيمت (1)
زميندارد (1) قدرالسهمفروشي 28 (1) داخلي طبقات (21) 09125045966 (11) 22087588 (2) ط2موجود (1183)
مترحيلط (1) 09121119966 (6) برابر قابل (2) 09123750271 (2) تحويلآبان (3) 7/13 جواز (14)
با150و (1) مجزا قيمتتوافقي (1) روز 365 (1) ريموتي فقط (1) موجه (196) تايكسالدر (1)
(8/01) (184) روز/درب (739) 09122191902 (2) ميرسد فروش (4) گاز هود (5) پلهبهبالا سوپر (2)
ماركتو (2) مبلهكامل 7 20 (1) نيست/10درصد (1) برقي/ط (5) 1/400م+5م (3) ?ط2موجود (1183)
قيمت7ميليارد تخفيف (1) ط3غربي ط4شرقي (1) مشاركت مالك 2واحد214متري (1) 430+ / /5م (2) نوسازي حياط (4) بازسازي/2بر/مالك (2)
همكار يكطرفه مالك (30) ????????4/350 (531) 44306655 (14) م 700 (8) خداداي (56) 09123337006 آنتن (1)
09125650357 (4) يا1/200م / /35م (1) انبار8/5متري (1) اعلامحريق (3) جزئي تخليه قيمت (1) ماجارهيكساليك (1)
09121058189 (2) جداگانه? (2885) با122 (1) +3+200 (5) فروشي 2بر جواز (1) 09121982960 (14)
آخرارديبهشت همكف (1) واحد? (117406) 16+19 (1) 44614073 (2) شوفاژ تخليه 4 (4) سابقه قابل (5)
200متر جواز (7) ملكيت? (32195) 22123628 (2) 09124178744 (1) تعاوني سالن (1) رتفاع4/5 47 (1)
22562396 (2) وخاك همكار يكطرفه واحد (1) 44128057 (2) ندارد بر8متر فلت (1) پارتيشن تابلو (2) بيواسطه ارسالمجدد (1)
پزشكي متري165 (1) بازسازي قيت (1) 09121724843 (1) من 09026762009 (1) پاركينگ تحويلسالآينده (1) دركل90 (1)
مغازه+41متر (3) بيواسطه كنتور (1) /شناور (58) 09121127875 (13) 300ميليارد (75) 2/500 50 (11)
متربنا متري130 (1) ميليارد اوقاف (7) نيكنام09121206047 انتن (2) 38متري 2پاركينگ كميسيون (1) فروشي15ساله (1) 09121868691 (11)
امادهمشاركت (8) فلت+6واحد (1) قيمت750م برق3فاز (1) 09356606738 (1) اوقاف 2درصدكميسيون (4) 92/02/01 (1)
تخليه4/20 مالك حياط (1) باهماهنگی (48754) +5واحد125متري (1) +8واحد98متر (1) 09127902063/داراي (6) تخليه مستأجر (64)
+1باشگاه357متري (2) بقالي جواز (1) تاريخ9/8 (43) فنداسيون/تخليه/سالن (17) عبدلي22828538 (1) 30+16متري (1)
جداگانه/در (4) 50متربطرف (2) تميز شومينه (1) 3/300/تخليه (11) 10/27 كف (1) 1واحد125متري (7)
5واحد125متري (38) ط3درصد (5) 30*25 (3) 09121121340 (26) انباري ماهواره (3) سندي 2كله (1)
دارد 130 (3) 09123337006 (1) 09126545096 (2) بقالي داراي (1) خ8نبش (6) 5/3 تخليه (158187)
درحالنقاشي (1) 88806634 (15) 09191258898 (2) تربامالك 35م (2) 09123350639 (13) 50متري1خ 4واحد60متري2خ (1)
09352280137 (1) 09123125529 (1) طبقه 1قيمت (132) 2و1 (51) آلو (21) تمامسنگ بازسازي (1)
وسرقفلي متري230 (1) اولويترهن قيمتروز (1) 1/800 250 (2) 09123165488 (1) پارتيشندارد2 (2) 4 متري140 (24)
639 (4) 150متري=15م+50م (1) وام 125م (1) 09122997220 (1) سكونت متري120م (1) بيواسطه آشپزخانهنيمهفرنيش (1)
دومبازسازي (1) 09122467694 (1) پوشاك ارتفاع3 برق (1) 95? (2066) باوسايلرستوران (1) بخاري متري150 (1)
ساز? (3020) توافقي 2/5 90 (4) 2بر پايان (1) +12/5 (49170) 09121212327 (2) يا550 (8)
گچبري نقاشي تحويل (2) 03/05 (1) لويزان دراجاره 3واحد100متري (4) بازسازي آخر (3) 120 90 80 (4) برق دكور ارتفاع3 سرقفلي (2)
مالك 1واحد70متري (1) 3 /23 (16073) 09123452986 (9) 09121056026 (3) 46مترتجاري آب (2) کمیسیون (22736)
33172539 (4) ارتفاع3/5 4دهنه سرقفلي (1) 09192054557 (2) وام+125م (3) تخليه4/1 مالك (5) تاريخ9/7 (43)
6/14 12 (8) پاركينگ مستاجر (11) 09121430662 (72) 50متر3 (5) 9/3/10 جواز (1) خلوت حتي (8)
باتخفيف قابل (15) باشگاهفعال (3) 88773418 (64) دارد كلا155واحددر2بلوك با (2) 2انبار مبله (4) بازديد09121795336 (2)
چوب سانترال دوربين (6) مسكوني معاوضه (45) مبله چك (2) روز ارتفاع4 (13) اجتماعات 3تراس 4مستر (1) 35 /اداراي (1)
14مترمغازه (4) وسرايداري (2) قابلتبديل پاسيومسقف (1) نقشهوجواز 30 (1) حريق فروش (18) معاوضه 2واحد (6)
بازسازي 352متر (5) پاركينگ فوري (9) 3با4نفره متدين قيمت (2) معاوضه قيمت14ميليارد فوري م اداري 70مترتجاري (1) مترقدر (10) امكانات/بازسازي (11)
باملككناري (1) اجتماعات بازسازي لابي (11) تخفيف 44339071جهت (4) حياط 2پاركينگ (12) غيرفعال 2پاركينگ قيمت (2) فني-چشم (8)
1اتاق25متري (2) 09122404090-اطلاعات (2) ارتفاع4 15متر (1) شاپ,د (3) حريق تحويل2ماه (1) فرنيش كلا88واحد (1)
كل2طبقه (1) بنا260متر (9) 77381497آقاي (1) سرقفلي 40متربالكن (4) شكوهي (1058) ط1تا7شامل (3)
بوشهر (114) باربيكيو تمايل (3) هماهنگي09123021383 (9) 50مترلابي ? (1) 17مترمغازه(ملك (2) تنكابن شيرود (1)
بازديد سالن (9) طبقه5متري19/500م (1) ديواري مستر (14) هواساز قيمت72متري=9م 2پاركينگ (1) 2پاركينگ مناسب (8) فروش تحويل9ماه (2)
تبدیل‌ درب (1484) دورنگ (2) كلا170واحد قيمت (3) كلا77واحد (10) م م/ح (16) تخليه فلت قيمت (5)
اجتماعات/جاروبرقي (87) كاري نما (50) 55رهن (4) 6ماهه ط3و5موجود (14) شده/تخليه/آنتن (363) 2ورودي لابي (4)
فروش/18م (1) توافقي داروخانه (1) زوج كلا3واحد (1) پاسيو فقط (17) مبلغيIRA (1) برق غيرقابل (10)
نخورده/فول (7) 18/01 (4) بدونحيوانخانگي (5) مهتاب بالاي (1) نبش قولنامه (1) سينما اتاق (3)
وسرقفلي برق3فاز 75 (1) 09126999422 (2) جهتآموزشي (2) 88720050 (2) 09127902063/ (35) مركزي مالك60م (3)
مالك سر (5) 09124882033 (17) ميكند حياط (6) 77197680 (2) نادرزندي (262) 66/2 (3571)
كفش كاغذديواري سرويس (6) لابي سانترال (7) صو آب (5) صورتمستغلات (1) رومالين/ملك (1) 07/26(تعيين (2)
3/28 (14648) 09123451788 (2) شرقي روبروي (1361) 110متري=1/800م+10م (1) 12 200م (1) 88039126 (1)
مياني (16) اداري 10 (11) 15*30 (1) +4واحد150متري (2) شناور/ (58) يا4 120 (1)
09121021790 (3) 09126114310 (4) 77807199 (1) ملكيت كميسيون (13) پروتئين مناسب (2) 114متر 6م (2)
مالك همكار سرويس (1) 10/11 تخليه آنتن (1) 825 (15) 09122137305 (1) ارتفاع3 لوازم (8) 09121024643 (27)
1م ت (79) 1/600م / /20م (2) متري190 (1) تبديل چندپله (1) بازديددر (1) مبله3/400 (1)
22570704 (3) بازسازي29/5 (1) قدرالسهم پاركينگدر (2) بازسازي 50 (44) گاردن باشگاهبدنسازي (1) 12ماهه 120 (1)
كل 130 (2) بازي سالن (13) نخورده سرايداري (15) ارتفاع10 آب (2) لابي تماس (23) تا21 بازديد (1)
ماجارههمبراي (1) مركزي 10 (77) باسازي معاوضه (1) قيمتمتري155 (1) سكونت قيمتروز (5) 800 /5 (505)
سرقت/تخليه/ (150) متري بالكن (14) 3خ نمان (2) تخليهبرجشش (1) السهمبراي (1) مشا/سونا (42)
قدرالسهم اولويت (4) ثابت در (4) تراس دو (2) محصلي اجاره (1) بازسازي 65 (25) متريقيمت5 50 (2)
مترمتري (4) ندايي (112) مالك/جواز (3971) 5/17 (26171) مجزا 7متر (3) پاسيومشاه (2)
سازي 10 (2) شده نماكركره (2) 94/10 (2) 92/7/1 (2716) 600 20/000/000 (1) كليدي داراي (9)
09123179919+22115367 (1) موجود/واحد60و70و66متر1خ (1) 800 /8 (505) لوستر/پرده/مبلمان (3) 09192570499 (1) اواخرمرداد (2)
بهداشتي/35 / (1) شود سرويس (12) شاپ/ديوار (34) 09122471714 (2) مستخدم مالك در15بلوك (2) 09121274054 (1)
كليدنخورده متري (2) روف سالنورزش (1) واجتماعاتمتري (1) بيواسطه آشپزخانهفول (1) قوي قدرالسهم (1) حدود15متري (1)
09122332319 اطلاعات (1) 1/200م / /7م (1) يا250 / /3م (1) وملكيت ج (1) وضمانت (2) 430 / /5م (2)
يا1/200م / /35م (1) حريق/سالن (145) مركزي/تخليه/واحد (164) سكونت متري200 (1) مركزي همكار تخليه كميسيون (2) ديواركاشي بازسازي (2)
بعدازاصلاحي200مترحدودي 1سند قيمت (1) تبديل سند (16) اداري همکار (5) واحدها110 (1) و140و (1) متري 60 (86)
شده 34 (3) اداري متري150 (2) زمين 15 (27) بازديد09190285361 (12) سرقت مبلهاداري (1) خهمباپارتيشندارد (1)
سالناجتماعات بازديد16 (1) كف كليدنخورده (1) دوبلكس 80 (8) متراژ+بالكن=114متر (1) ط انبار (1) رو متري (1)
واحدتكواحد (2) قيمتروزبامستاجر (1) روز 114متر (5) مجزاارتفاع3/5 ملكيت (1) تابلوخور قيمت34متري95م (2) باربيكيودر (1)
توافقي 100متر (2) دائمي 4 4 (49590) اطلاعاتمالك (4) نگهبان قيمتروز (1) باهماهنگي/ط (25) مشا سندتعاوني جواز (2)
/دانشگاه (9213) كل9واحدقابل (1) نميهساخت قابل (1) سكونت 60 (6) 5متري5/500م (2) از1واحد100متري (1)
سرقفلي ارتفاع2/80 جواز (1) /تخليه/قيمت (2820) بيواسطه كليدنخوردهسالن (2) شده انباركاذب (1) رستورانوسفره (1) 1/750م+35م (1)
ماهه واحد (10) بهعنوانكلنگي (1) تراس 12 (16) تاريخ3/2 (36) اقدام 5واحد (24) برج3سال (6)
115يليارد (1) كامپوزيت 4واحد (63) 90/12+10 (1) همكار كلا200واحد (1) 107م ت+ (9) متري+30 (75)
ميباشد بالكن (8) قيمت150متري=16/500م+60م (1) نقاشي/تحويل (110) ماهيا (1) دارد50 (3) قدرالسهم 14 (1)
كلا200واحد (43) 3فاز جواز (68) گرانيتي (3) تا12م (6) پايه مالك (73) روز تمايل (1)
بازسازي 2م (1) ماشي (6) 4طبقه ملك (2) كند/معاوضه (3) خرازي ملكيت اصلاح (1) نهاوندي (412)
2پاركينگوتراس (1) 12/500ميليارد (11) ساكن فاقد (8) 20م 2م اجاره (1) تخليه 500هزار (6) بعدازبانك (111)
با2واحدمسكوني (1) انگليسي/ط3موجود (2) بازسازي ق (139) خواربارفروش (2) پايه لوكس در (3) |آموزشگاه (1361)
كاموزيت (2) الزامي (4) مهركوچه (3) مركزي/واحد90متري (14) طرفه ساعت (2) اطسي (2)
مالك بازديد5تا7بعد (1) 300 / /2م (2) متر برق3فاز با (1) مالك تخيه (1) شرق تهران (72) شود سكونت (28)
فرم داراي (1) چوب داراي (9) مشاور اين (1) همكف آنتن (8) انبار/35 / (2) كامل فايل (12)
حكومتي (25) آينده فول (21) زباله نما (11) تجاري 10واحد (2) ملكيت ارت (1) موجود41و56متري (1)
سازي فضاي (1) بستني كميسيون (1) املاك فقط (5) انبار25متر (37) مدتIRA (1) شده واحدهاي60و70و130متري (1)
لوكس سالن (11) روز جوازپارچه (1) اسپيلت از (14) پيش اداري (5) غربي فايل (1) طلا داراي (7)
نوبان/جواز (1) اميرسهيل (14) فلت ازجهت (1) داردمرحله (2) بعدازجلال (41) 88410672 (2)
4/12 تخليه 2واحد (1) باشند قيمت (11) توليدي 8 (717) ماشين ديوار (12) كامل بازسازي ملك (1) آينده/چند (14)
/آبنما/باربيكيو (13) ديگر تماس (5) مشجر مالك (1) اختصاصي/در (19) منزل قيمت (1) نقد/آنتن (20)
2/600/000 م واحدي (1) جدا كركره (2) جواز فوري (3) پوشيده كف (1) لوكس نما (3) گچ يك (4)
مغازه65متري (1) پاركينگ/تخليه/آنتن (66) مدارس بازسازي 2واحد200 (1) مستاجر اسپيلت (29) خارجي ام (5) 2واحد50و1واحد (1)
نگهباني طبقات (53) بازساري مستاجر حياط (1) تجاري تخليه قابل (2) كارشناسي 90متر (1) اصلاحي(7/22)اصلاح (4) مداربسته/آنتن (138)
ط1و2و3موجود/طبقات (3) مركزي تخليه از (29) 7/4 تخليه نقاشي (1069) آسانسور ازتعداواحدها (1)

تهراني (8011) بازسازي (217732) دزاشيب (7152) جردن آفريقا (13623) شهرزيبا (10526) انقلاب (7649)
دوم (41093) گچبري (3480) ارتفاع3 (8315) سهروردي شمالي (18048) لوازم (7009) شيراز (13871)
صادقيه (30080) انباري (11267) بلوار فردوس (29195) كريمخان (11269) كلنگي ? (100912) هروي (17597)
،آيفون (849260) شهران (45614) آجر (113913) اختیاریه شمالی (4620) مالك جواز (3971) جلال ال احمد (3790)
ديوارسراميك (8497) شهرآرا (10743) تصويري (847896) امير آباد (5924) متري 1 (69321) مستخدم (4777)
تهران نو (13032) اجاره (538522) قابل (124908) دردشت (5599) بامالك (52256) شريعتي (49226)
مشا/5 (148639) سرقفلي جواز (4195) انتهاي (46701) 3 لابي (23789) توحيد (18065) جمالزاده شمالي (3687)
جنب (70681) جنوبي (135741) ضلع (13829) م اداری (96900) مالك حياط (7104) مالك/ (121352)
منطقه (5538) ميرداماد1 (7716) آبادي (16357) پائين (4180) سعادت اباد (60958) بازديد (55606)
2پاركينگ (19848) سوهانك (5918) شبنم (3326) ميباشد (3268) شهرك غرب (35698) 15آمپر (8034)
مبله (19941) آزادي (11191) پيروزي1 (26665) همكار كميسيون (5087) كميسيون (22577) آزادي2 (4976)
مناسب (11689) شمس آباد (14482) سوئيت (4463) پاسداران (38788) بهارستان (7627) بلوك (23857)
زيرزمين (6157) مالك (121352) موجود (51709) ميدان شهداء (3343) ياس (16870) يكطرفه (18633)
برق آلستوم (5198) مجيديه شمالي (10103) 8/7 گذر (5423) منظريه (3375) آنتن (419769) ديوارسنگ (23726)
اشرفي اصفهاني3 (10543) پاسداران2 (7374) آيت الله كاشاني1 (8711) اول (47698) مستقل (5759) فرشته (11478)
اميرآباد (12730) لابي- (23789) مبله (19941) ؟آپارتمان (1284651) ارتفاع3/5 (8315) دولت2 (3946)
رهن (359147) مستر (9612) سراميك (7149) محمودي (10240) كوثر (8360) يوسف اباد (29798)
پاتريس (4958) پارك ساعي (7053) پاساژ (30223) پاسيو (9752) سوپرماركت (3335) سهيل (5688)
مداربسته (4408) فلسطين (3365) شيخ بهايي (10330) باهماهنگي (48739) جواز (104548) تراس (7082)
اسانسور (6258) فروشي (15213) مرزداران (30311) كميسيون (22577) اندرزگو (9663) فردوس غرب (10244)
واحد8 (3564) تحويل (19417) بازسازی (217806) مفتح (6650) /تخليه (158187) انديشه (7609)
سرقفلي (65661) (پونك) (40953) شاهين جنوبي (4105) ساخت (4455) كشاورز (8658) منظریه (3375)
تجاري (89861) موقعيت (7461) دارآباد (9330) بلوار تعاون (4861) /جواز (104548) /باربيكيو (3888)
کامرانیه (9903) مرحله (17150) جناح (3488) 5 آنتن (419769) گرمايش (5023) 3متر (6101)
كامرانيه (9903) مشاء (9341) وليعصر (36128) ديوار (35319) آيفون (849260) ميليارد (4363)
محموديه (3401) مجيديه جنوبي (9208) كارگر شمالي2 (5163) عباس آباد (8579) وسرقفلي (15042) اقدسيه (15541)
1 واحد (117406) 1 /درب (771648) شماره (3302) 1 قيمت (207550) ورودي (6860) شهرارا (10743)
مجرد (4246) مطهري (29454) دوربين (8565) عباس آبادبهشتي (6193) سازمان برنامه جنوبي (4080) گرگان (7615)
شده قيمت (3861) همكف (5929) حكيميه (3905) شاه (10188) اسكندري (4993) الوند (6669)
تصويري آنتن (5112) 3 ملكيت (32195) روبروي (99646) ساختمان (67028) خيابان (22688) لابي آيفون (4481)
ظفر (25236) گلبرگ (18144) ديباجي (15591) اشرفي اصفهاني (30044) شيرازي (10685) اختلاف (52536)
ساخت (4455) فرمانيه (27661) اصلي (3957) انباري (11267) خواجه نظام الملك (6896) بست (113812)
دفتركار (18924) كامل (61757) نارمك (40755) ورزشي (3325) سند (60000) كار (266409)
سعادت (62799) مدرسه (3862) ياسمن (4276) /لابي (23789) داراي (58180) سراه (3552)
شده تخليه (7384) هفت تير (11852) انتن (419769) 5/5 ملكيت (32195) هوايي (11939) 4)داراي (58180)
(ملك) (51696) همت (11276) سكونت) (39168) جهاني (3260) اداری (150633) تراورتن (6690)
ا (8883) سوپرمارکت (3335) علوي (3290) سوهانک (5918) تقي (3764) شهرك راه اهن (11767)
متري) (69321) 45/1 (11407) حاج (5733) مسكن (4949) اداري/ (121468) 7 مناسب (11689)
بلوار فرحزادي (3333) ? داراي (58180) لادن (8218) مالك/آنتن (3600) /تجاري (89861) /مسكوني (380352)
وليعصر (3) (36128) مخابرات (7764) مركزي/تخليه (27068) فروشى (15213) بانك (28366) حسن (12550)
2/80 (6352) 6 ملكيت (32195) صبا (5624) درب (771648) فارسي (3395) كوه (3383)
/اداري (121468) هجرت (4739) کمیسیون (22736) اصفهاني (32319) حافظ (4812) بهاران (7884)
رمضاني (7280) فيض (10496) مشا ? (148639) /پاركينگ (47175) ازادي (11191) /برق (39063)
ملكيت (32195) ارتفاع (91878) پونك (40953) نياوران (37786) /دفتركار (18924) /سالن (23985)
بازسازي (217732) تهران ويلآ (7355) تبديل (102402) اختياريه شمالي (4620) دريان نو (7081) ساختمان (67028)
زرتشت (4509) اتوبان (14002) دربند (8015) فروشگاه (4153) بين (83034) سرايداري- (5706)
لابي (23789) واسطه (7946) سبلان (10105) شهيد (54970) ديوار (35319) بهبودي (8087)
ندارد 2 5 (15013) پاركينگ (47175) 5/5متر (8536) مجزا (4453) گاردن (5096) جهان آرا (7539)
آجودانيه (5889) عبدالله (4015) حكيم (5253) ملک (51696) هماهنگي (95763) زعفرانيه (19546)
دارد (18844) قيطريه (21717) بالاتر (37528) اصلاح (3861) واحدهاي (6197) صدر (8763)
تجریش (21171) مشاعات (5277) پرديس (3641) پوشاک (9692) پونک (40953) فرحزاد (8643)
چمران (4780) /مالك (121352) /موقعيت (7461) 110 (4427) تماس (3377) پيروزي (14038)
طبقات (17155) آرايشگاه (4393) =روبروي (99645) ستاري (10336) بزرگراه رسالت (5565) لابي (23789)
ساكن (7723) قيمت (207550) دولت (20575) شهرداري (5661) شهرداری (5662) كاشانك (4144)
لشكرك (4952) ماركت 2 8 (4150) مالك آنتن (3600) شيخ بهائي (7609) پاركينگ (47175) ولنجك (17458)
معاوضه (24823) بدنسازي (3269) /مبله (19941) /اسپيلت (15662) آفتاب (5069) بهارشمالي (4681)
بلوار فردوس شرق (3545) منطقه ۱ (5538) ولي‌عصر (36128) وبرق (6078) طبقه (30301) فرجام (11594)
ارتفاع3 (8315) همراه (12184) 2واحد (6142) بلوار فرحزاد (7047) شريعتي(1) (49226) تهرانپارس (71030)
ميرداماد (25256) مبله/ (19941) بازسازي قيمت (3617) اداري (121468) مستغلات (84388) شادمان (11260)
يوسف آباد (29798) سالن (23985) گيشا (25149) داراباد (9330) شهيد عراقي (3734) باقرخان (3834)
جشنواره (7741) مختلف (16210) بلوار اوشان (3646) ونك (31781) سهروردي (30482) قيمت (207550)
3 /با (173341) 3/5متر (8536) فاطمي (24075) محاسبه (6527) وليعصر1 (4689) بانكي (12204)
/سوئيت (4463) /اجاره (538522) 6/90 (4698) نوروزي (7380) اصلاحي (4243) امام حسين (6798)
توافقي (16475) جهان ارا (7539) 15آمپر آب (5364) زيبا (6695) دراجاره (5480) داروخانه (5483)
جلال (7003) سيتي (6882) عباس آباد1 (3595) بزرگراه رسالت5 (4195) واحدها (6021) بلوار ابوذر (3791)
بلوار پاك نژاد (4837) بالاتراز (16476) تهران ویلا (7355) سعادت آباد (60958) كارشناسي (11202) بابايي (6519)
همكار (10941) قطعي (10878) معاوضه (24823) 4 ملكيت (32195) جردن (33502) شهر زيبا (4478)
تخليه (158187) بيواسطه (13681) خليلي (4806) متری (69406) نامجو (5535) /انبار (11666)
شمیران (7644) آبدارخانه (51028) آصف (5465) آماده (10337) آيت (36460) حكمت (3292)
سراج (6698) /داراي (58180) سرقفلي ? (65661) سعادت آباد (60958) سكونت (39167) بازسازي قابل (5937)
مستاجر (21931) شهرك (94349) طالقاني (14755) لابي/ (23789) لاله (27417) لويزان (3397)
ماركت (4150) مارکت (4150) پارك ملت (4359) بلوار پروين (7523) بلوار ارتش (4180) توانير (6982)
آيفون (849260) آريا (4553) جنت آباد (48139) اجتماعات (18396) حياط (188967) 22بهمن (4500)
شاهين شمالي (13723) ملي (4991) ريموت (763082) بني هاشم (7305) برنامه (10827) فرهنگيان (4501)
سيد خندان (3752) آپارتمان (1284652) تجريش (21171) بوعلي (3926) دروس (11882) ملكيت (32195)
سانت (48316) ستارخان (79648) جلفا (4974) آسانسور (6258) قلهك (8110) مسكوني (380352)
مركزي (428830) لابى (23789) ندارد داراي (5206) شهرک غرب (35698) شهرك راه آهن (11767) نور (14417)
سوپر (7371) ملت (9953) رضائي (4285) مالک (121352) قائم (11160) *فروش (1304229)
حسيني (40708) در (60522) كردستان 1 (4740) 9/10 (51679) کاشانی (37477) ارغوان (10866)
9% حياط (188967) مجتمع (75263) شريعتي (2) (49226) / آيفون (849260) 3 /درب (771648) پشت (7531)
? زيرزمين (6157) ابراهيمي (19315) فلكه (33878) 5 مقطوع (3740) كن (3336) همت(غرب) (3347)
2/5 آب (88865) كمالي (7029) رضا (6570) مركز (8839) تجاري/ (89861) 10 (51679)
پاك (10113) كوكب (3370) 45 /5 (11407) تعاون (7341) خلوت- (12841) مشاعات (5277)
مهستان (3521) 3 پاركينگ (47175) مهران (4796) ریموت ایفون (47259) مهدي (9762) 4/30 (18784)
فعال (3477) سئول (3597) مشا بازسازي (3641) همكار (10941) جلآل آل احمد (3790) سرويس (6680)
سرقفلي (65661) آب 2 5 (88865) آيت الله كاشاني (23389) اطلاعات (8861) افتخاري (3759) اقدام (10641)
اكبر (3769) امکانات (3955) انبار (11666) و (374904) كارگر شمالي (5775) تجاری (105832)
تخفيف (15716) تعاوني (4904) ششم (3742) آينده (9595) ميدان توحيد (5991) ملاصدرا (12131)
? ملكيت (32195) آب 3 5 (88865) آب 3 6 (88865) آب 4 5 (88865) داراي (58180) اطلاع (31029)
ايران زمين (8818) ايرانپارس (5769) ايفون (849260) اينده (9595) اپارتمان (1284652) تخليه آب (7374)
چهارم (5637) شهرك ژاندارمري (4785) باغ فيض (9140) طبقات (17155) گرمايش (5023) چیذر (3626)
مناسب (11689) ميدان هروي (4963) زيرزمين (6157) ارايشگاه (4393) پل رومي (4652) ميدان (106041)
قنات كوثر (3354) /معاوضه (24823) پيامبر (17604) پيچ شميران (3929) چهارراه (16190) چيذر (3626)
ندارد (15013) هواساز (4931) شاهد (4582) سيدخندان (13293) /انباري (11267) بهار شيراز (3321)
شده حياط (5364) 2/5متر (8536) سازمان برنامه شمالي (4883) طرشت (6863) ميني سيتي (6582) ارديبهشت (7793)
۱۱۰ (4368) شيشه (114192) اماده (10337) املاک (4790) سرقفلي جواز (4195) سرقفلي قيمت (6410)
سكونت قيمت (6601) سميه (4151) شريعتي (4) (49226) يخچال (3530) پارکینگ (47263) پروين (13106)
پلاك (791536) پليس (4096) پوشاك 4 (9692) /مستخدم (4777) قدرالسهم (11206) 5واحد (3827)
كاري (9967) اختياريه (10302) 2پاركينگ (19848) متري (69321) استخر (6588) ديباجي جنوبي (8330)
بلوارفردوس (22643) 30متري (4283) هدايت (3320) امكانات (3955) تخليه آنتن (18912) تخليه حياط (13251)
تعاوني 5 (4904) تعاونی (4907) جلال آل احمد (3790) سبلان شمالي (4287) شكوفه (7655) شمال (9551)
شمس اباد (14482) شيخ بهايي شمالي (3469) شيراز جنوبي (5185) پايه (20775) پل ستارخان (5657) پمپ (10187)
پور (64761) پوشاك (9692) 2واحد (6142) بالكن (13851) ويلا (18519) نداشتند (5970)
كنيتكس (20268) مقدس (5833) اطلاع جواز (5741) الله (39369) الهيه (11596) اوقافي (4903)
اوين (4834) ايستگاه (9155) تبديل ? (102402) تحويل (19417) مقطوع (3740) تهران ويلا (7355)
تهران (32680) توافق (4111) جنت اباد (48139) سرامیک (8042) سلمان (3863) سمت (6683)
100 (7083) 9 5متر (8536) /تحويل (19417) قولنامه (4304) مطهري تخت طاووس (9333) سردارجنگل (11517)
2بلوك (3973) م اداري (73259) شمالي (201842) سنگ (1308697) فروشی (15232) قادري (3339)
فروش (1304231) متر سرقفلي (4073) آماده (10337) 1 /بازسازي (217732) اكبري (12761) 2/40 (11512)
متر ملك (9342) متر ? (80896) 12متري (6826) 2/70 (6744) 3 /بازسازي (217732) 35متري (7181)
4متر (5150) 4واحد (4849) 4/5 ملكيت (32195) دارد (18844) 1/100 /8 (7083) بازسازي 7 (217732)
اجاره+ (538522) متر? (80896) 7/20 3 (35394) انباري( /6) (11267) مغازه? (201339) 2/7 جواز (104548)
(9/27) (14006) 1 /10 (51679) الوند) (6669) (24 (20222) +15 (34056) آپارتمان? (1284650)
90/2/8 (4698) ميليارد 6 (4363) سرقفلي? (65661) /25 (18712) //100 (7083) ارتفاع4/5 3 (6689)
(36 (10631) (21 (19723) (46 (8135) واحد? (117406) ملكيت? (32195) باهماهنگی (48754)
5/3 تخليه (158187) +12/5 (49170) 3 /23 (16073) کمیسیون (22736) يوسف أباد (29798) مشا ? (148639)
میدان (106048) خیابان (22689) جنت اباد شمالي (9690) 19 (22034) (تخت (10030) 3خ ? (3568)
زرين (6817) 25 5 ? (18712) كريم خان (3701) فاز (19926) باربيكيو (3888) رحيمي (14358)
4/80 (6352) زماني (7558) در (60522) انصاري (5263) ميشود( (6427) زنگ (6707)
گاردن- (5096) خسروي (6047) پونك (40953) و شغل (6860) الهي (13393) خسرو (9575)
گيو (4400) روز (72503) كريم (5927) هاي (5368) /هماهنگي (95763) انتهاي (46701)
8 5متر (8536) /سوپرماركت (3335) طرفه (4233) پوشاك 8 (9692) نگهبانی (7780) دوبلکس (6941)
حياط 3 (188967) 3 /سوپر (7371) مشا 4 (148639) تبدیل آیفون (30723) سينما- (3707) ريموت/ (763082)
بهائي (7711) ? ملك (51696) 3 /آنتن (419769) 2/5 سرقفلي (65661) اقدام/ (10641) 66/2 (3571)
3/28 (14648) مالك/جواز (3971) 5/17 (26171) دائمي 4 4 (49590) /دانشگاه (9213) پاسداران(1) (38788)
شده آيفون (8351) نداشتند 4 (5970) 5/4 بازديد (55606) متر بالكن (4968) 25 /7 (18712) كامل 5 (61757)
امير اباد (5924) /واحد5 (3934) مشا-7 (148639) مشا/تخليه (4985) غرب بلوار (5946) حبيبي (4735)
3 /بدون (22267) ارديبهشت (7793) گرمايش) (5023) مركزى (428830) هواساز- (4931) كامپوزيت/5 (8935)
ريموت آنتن (308871) شیخ بهائی (7610) 4/1 قيمت (207550) /داروخانه (5483) 6/30 (18784) ملت) (9953)
مجيديه (19954) سوپر 4 (7371) مالك 6 (121352) متري 4 (69321) ابن (5067) =3واحد (3829)
??انباري (11267) ??سالن (23985) @@@سند (60000) آسانسور 3 (6258) مركزي 8 (428830) صدف (6056)
/مناسب (11689) فروش 3 (1304229) نادري (4273) 3 هماهنگي (95763) 3=قيمت (207550) كردستان (4740)
متري/1 (69321) باغ+فیض (8587) سوپرماركت 3 (3335) مستر (9612) جهان+آرا (7450) ?23 (16073)
3/7 تخليه (158187) 5/14 (34253) حياط/3 (188967) /35+/ (29892) +طبقه (30301) +جواز (103869)
6/2 اطلاعات (8861) جنوبي (135741) 33 (10328) ارتفاع3 2 (8315) بازديد= (55606) +واحد (117406)
??اسپيلت (15662) بازسازي 1 (217732) بلوك? (23857) برق 8 (39063) 7/4 مغازه (201339) سازمان+برنامه+جنوبی (4054)
135/5 (3900) 3 /حياط (188967) بلوار+پروين (7523) 3/5 ط (19354) شيخ+بهائي (7457) بني+هاشم (7298)
3متر 2 (6101) كلنگي? (100912) طبقه (30301) خلوت 1 (12841) دوربین (8572) 12/5 (49205)
اختياريه+شمالي (4565) 5 قابل (124908) 4+100 (7080) همكف (5929) 8/9 بازسازي (217732) + /20 (34520)
جنت+آباد (47296) ?طبقه (30301) دائمي+مغازه (19359) مجيديه+جنوبي (9208) حيدري) (15922) شريعتي+(2) (47948)
+حياط (188967) سعادت+آباد (60958) 5 تماس (3377) كارگر+شمالي (5727) زمين? (41110) هفت+تير (11719)
أقدام (10641) سينما (3707) مركزي/5 (428830) بهار شیراز (3321) آرايشگاه- (4393) ماركت ? (4150)
پايه؛ (20775) شهداء (3380) نقشه، (5297) 5/2 جواز (104548) 9/9 جواز (104548) شمالي (201842)
آرايشگاه 2 5 (4393) 1 اطلاع (31029) بنی هاشم (7306) زمين (41110) ? خوش (8302) هروی (17597)
تخليه،آب (7374) 6 بازسازي (217732) ? اسپيلت (15662) 4/5 ملك (51696) /آبدارخانه (51028) 5متر برق (3860)
طالبي (4715) همكار كمیسیون (5088) مسكن(7 (4949) ماركت ?p=1 (4150) 3/27 (14006) 7/5 قابل (124907)
مردي (3531) 5/2 آنتن (419769) سیمان (60152) 2/6 مالك (121352) هوایی (11940) 4*3 جواز (104548)
7/7 آنتن (419769) 3/3 آنتن (419769) اسمان (6129) ? اسپيلت (15662) نقشه) (5297) خندان (5269)
پوشاك 4 5 (9692) 5/8 جواز (104548) 4 5متر ? (8536) 9/5 آنتن (419769) ?تراس (7082) پردیس (3645)
6/1 آنتن (419769) 8/2 جواز (104548) ويلا (1) (18519) 1/30 (18784) حكيم؛ (5253) 3/1 قابل (124907)
/مالك/حياط (7104) 9/2 مالك (121352) (سعادت (62799) واسطه- (7946) واحد ? (117406) 6/17 (26171)
اختصاصي، (4537) =اسپيلت (15662) مسكوني/ (380352) 25 5 ? (18712) 15امپر (8034) 9/4 اطلاع (31029)
9/5 ديوار (35319) 3 /65 (3761) ،طبقه (30301) 2/19 (22034) اسپيلت ? (15662) ارتفاع دیوار (16310)
همكف( (5929) درب (771648) ? ارتفاع (91878) 2خ ? (6724) موجود 1 (51709) آب,3.5 (6570)
4 تخفيف (15716) سرقفلي ? (65661) لطفي (3810) اميد (3289) رشيد (4311) اسپيلت ? (15662)
مرحله ? (17150) بلوك ? (23857) داروخانه (5483) 3/5 ورودي (6860) يكطرفه 8 (18633) ايثار (5577)
زارع (7941) 1 / با (173341) =جواز (104548) /نازك (5541) 16متري (11107) 3/5 برق (39063)
سرقفلي 3 5 (65661) ? مناسب (11689) شهيد (54970) انباري/ (11267) ? اداري (121468) جهاد (3581)
سند در (7480) مرحله ? (17150) 4 /داراي (58180) ? مناسب (11689) باغ فیض (9174) 1 /دفتر (265668)
4=متري (69321) (بازار (6277) ايران) (16308) (كوروش) (5197) آرش (5052) 2 طرشت (6863)
مركزي 3 (428830) ملكي (7812) ملکیت (32200) 6 5متر (8536) برق (39063) سرقفلي 6 (65661)
دار (4918) دست (10312) فاز 3 (19926) فراهاني (12232) فلاح (3988) قاسمي (13188)
كامل) (61757) مالك 4 (121352) ناهيد (7962) ندارد 2 8 (15013) واحد1 (4655) (تجاري) (89861)
معاوضه با (13153) ملكيت 2 (32195) هفت (15702) وسرقفلي) (15042) (داراي (58180) 1 بازسازي (217732)
3 از (95452) 3 تراس (7082) ارا (11681) اسپيلت 2 (15662) فلت (5465) 3=2پاركينگ (19848)
???متر (80896) لابي 2 (23789) آب 1 8 (88865) آب 5 4 (88865) است 3 (6648) دادمان (4484)
فجر (3851) فوري) (8455) مشا مالك 8 (4991) همکار کميسيون (5087)
کاربران
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
ایجاد حساب کاربری جدید
فراموش کرده اید ؟
آپارتمان
ویلا
خانه
مستغلات
دفتر کار
مغازه
کلنگی
فروش ]
رهن و اجاره ]
رهن کامل ]
اجاره به خارجی ]
مبله ]
معاوضه ]
جستجوی کد
کد ملک :
پشتیبانی

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند
و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

طراحی و توسعه توسط گروه نرم افزاری نارون - حریریان
Copyright© 2016 haririan.com