اجاره آپارتمان در تهران (1203) آپارتمان فروشی در تهران (50038) ا (2089) آپارتمان تکواحدی (349)
اجاره آپارتمان تکواحدی (204) خرید و فروش آپارتمان تکواحدی (737) اجاره آپارتمان مبله تهران (282) خرید آپارتمان وامدار بانکی (425)
خانه مجردی پارکینگ دار (89) آپارتمان و خانه مجردی (211) ملک دارای قدرالسهم (353) سوئیت آپارتمان مستقل (193)
آپارتمان سوئیت پارکینگ دار (89) رهن سوئیت در تهران (12) باغ در پشت بام روف گاردن (185) املاک دارای سالن اجتماعات (614)
خانه های هوشمند و پیشرفته (12) املاک دارای سالن ورزش (227) آپارتمان لوکس اجاره ای (48) فرنیش آشپزخانه مبله (53)
ورودی لابی (668) خرید املاک اوقافی در تهران (56) سرویس مستخدم (16) خرید آپارتمان با ویو عالی (13)
اجاره آپارتمان با ویو عالی (23) آپارتمان حیاط دار (717) املاک موجود در سطح تهران آژانس املاک تهران (13) املاک خارج از تهران (129)
بازسازی آپارتمان (2287) فروش ویلا (61)

دستورنقشه+فيش (4) مالك بالكن (1) سندي+لابي (22) 2/500 15 (11) بله/بازديد (1) 800+ / /5م (4)
دارد (18846) مزون22001227 (1) 1/100 /8 (7083) 800 /5 (505) ماهي3م (2) تجاري تفاهم (1)
يكطرفه مستاجر بازسازي (6) تبديل 7/800 100 (1) يا10 150 (1) 110 قيمت (2) 112و103و107متري2خواب 52متر (1) مترزيرزمين+40مترسوئيت (1)
يا4م / /100م (1) مدت5م+2م (1) اجاره+ (538523) متر? (80898) يا230 (1) +350+000 (1)
واحد آب (8) قرارداد پايه (1) انباري( /6) (11267) 850000 (3) طبقه8+سوئيت50متري (1) 960هزار (1)
7/25 شغل (10) تحويل91/2 حياط (7) ميليارد ارسالكاهش (1) ق ارتفاع3 متري300 (1) 4واحد95متري (21) يكسال(30ميليون) (1)
شده نور (22) ابزارفروشي (17) 09125457846 (8) تخليه مستاجر (64) بيواسطه با (12) اصلاحي7/6 (34)
اصلاحي7/23 (1) اصلاحي7/25(كاهش (1) 5واحد120متري3خ (1) اول متري /6م (13) سالناجتماعات كليدنخورده (3) مغازه? (201339)
موجود 3واحد (14) دوبلكس 150مترتراسIRA (1) ملكيت اصلاح (8) زيربناواحد (1) همكف نما (2) قابلتبديلتا50 (1)
1/200م / /7م (1) داراي2ورودي (5) بامالك مالك 3واحد100متري (1) 7ماهه تخليه حياط (1) 30م ت+500ه ت (3) يا250+ / /3م (1)
سوئيت60متري (9) 9/22 جواز (10) تركيبي مالك يكطرفه همكار (1) همكار درب (16) 450متري لابي (3) مخابرات در (1)
بازديد3 (6) 250م دزدگرو (1) جمعا119متر قابل (1) تجاري/مورد (3) بيواسطه بازسازي قيمتتوافقي (1) بامالك 180متر (2)
صورترهن (1) تردد تخل (1) توافقي ديزانشده مبلهكامل (1) حضورمالك (5) 09125215722 (11) من سوئيتمهمان (1)
بهعنوانانبار (4) 5/200 100 (7) 09125804180 (1) ارتفاع5 ملكيت تري (1) پاركينگوداكتاسپيليت (1) نگهباني فضاي (9)
قيمت4 300 (1) بازديدشنبه (1) قدرالسهمقيمت (1) نرسيدبه (19) 09358546902 (1) 44810288 (2)
ارتفاع4 قولنامهاي (2) همموجود (1) تجاري متري130 (1) سكونت 21/5 (3) تجاري 10/200 (1) ارتفاع3 هر (1)
مترعمق ملكو (1) 09121211802 (19) 2/410م (6) 92/5 12 (3) 1 /10 (51679) با140 (1)
مبله همكار كميسيون (6) ئطبقه (1) 35 /6پله (1) 09187807343 (1) متري3400م طبقات (2) الوند) (6669)
=5م+20م (9) شده 16 (8) 45 /62 (1) زوج/ط (4) مجوزفني (1) 09121156731 (7)
09121183165 (16) و50متر (1) ساله1 (1) ملكيت 180م (1) اقدام/تخليه/10 (5) مشتريواقعي (1)
مدرسهيامهدكودك پاركينگ (1) 170متر مناسب (1) تغيركاربري (4) با66553278 (1) بازسازي بيواسطه يا330 (1) برقسهفاز (2)
65/17 (1) متري5/300 100 (1) 80و110متري (1) +15 (34056) پلهبرقي 700 (1) توكار همكار تخليه (1)
مركزي/اظل (1) خياطي 1واحدزيرهمكف م (1) مداربسته تخليه 5واحد100متري (5) مركزي 3واحد65متري (1) درحالجواز (2) 65متري=1/500م+30م (1)
آپارتمان? (1284650) غذا مالك فايل (1) ترجيحااجارهيكسالجلو (1) هفتهبعدحتما قيمت (1) 2واحدي (139) 22573545 (24)
09117531804 (4) هركدام2 (1) ماركت 1سند (3) حياط باهمبرايفروش (1) روميزي/كمد (4) 3فاز 8پاركينگ بازسازي بازديد11 (2)
+1واحد125متري (10) رهن250 (1) 3بر متري100 (1) كار مطب (4) ميشود 25 (1) 800000 (3)
سهپلهدارد بيواسطه (2) 09123840648 (1) مستر متري100 (1) متر متري120 (1) بازسازي بازديدندارد (1) 3 باويترين12 (1)
زمينباير 24 (1) سطح 10 (1) دفترخدماتي داراي (1) برقي قيمت (9) رستوراننباشد (2) وآموزشگاه 1/5 (20)
سانترالوشبكه (1) 3اسپيلت 80 (1) 09127246792 (1) فاقدآسانسور آماده (1) 88732026 (1) ت سند (21)
واحد1 نقاشي حياط (1) +36مترسوئيت (2) شده/8پله (23) تخليه4/1 (50) 2خ تخليه هواساز (4) بيواسطهبازسازي (1)
85متري 5واح (4) 64 84 (3) 09124474151 (8) 1/300هزار+30م (3) ريموت ازنماي (4) 09355647704 (3)
3+200 (3158) مركزي نماي (4) مشا زمينبازي (1) بازسازي قولنامه (22) متر متري300 (1) 1واحد90متري2خ (2)
بلوك در (89) 500 30م (7) 09121112457 (5) سرقفلي? (65661) طبقه5=185م طبقه4=186م طبقه2=170م (1) مغازه13 (2)
44274393 (4) 2واحد121متري (1) مستاجر 25 (12) نخورده ط4 (5) 170 270 100 (1) /25 (18712)
شغلزنانه (1) بازديد17 (7) 5م+1 500م (1) رويتيسومسندي (1) 1/800+250 (2) كارشناسي به (5)
4/500 /30م (7) 500 / /30م (7) کمیاب (11) 07/10 (3) //100 (7083) 10م 850هزار (1)
100 / /45م (1) 5خ 396 (1) 1100ميليارد240متري (1) 2بقيه (1) 09329424059 (10) 47 200 (1)
م ارتفاع4 (1) پاسيو بازسازي (309) 15/10/94 (1) 44603865 (1) 22592323 (1) مفيد 9طبقه (1)
بعدازفلكه (319) ط2يا4 آماده (1) يكجا بدون (3) 7/03 پاسيو (1) 4/800) (505) پاركينگ 9واحد (3)
ميدهد مالك فايل (1) 45 /تراس (6) آيفونكارتي (2) خلوت داراي2انباري (1) چيني تحويل91/6 ط4موجود (5) ارتفاع4/5 3 (6689)
هماهنگي مالك تماس (13) 7/16 شغل (2) 1متري=8م (15) 9/29 اطلاع (4) چمران(الوند (5) +1م ت (19)
دوستان روبه (1) 09358357806 (1) مشاعات 145ميليارد (2) اصلاحي8/10 تخليه (1) 2واحدبراي (1) 44614223 (1)
مترباانبار (2) مالك تخليه طبقه (4) نيرويي (13) 6/23 شغل (5) 9/23 شغل (5) نشده/تخليه/آنتن (3)
2/5مكمسيون 450 (1) 50درصد 2/650م (1) 1خ+1واحد123متري (1) تخليهماهبعد (1) 500تا800متري (1) نگهباني تخليه سرويس (1)
(657 (13) 24ساعته? (17) 09121954407 (3) 1/600م+ / /20م (2) آيينه ملك (1) لابي حياط (358)
220متري بازديد (3) مجزا تخليه قيمت (1) زميندارد (1) قدرالسهمفروشي 28 (1) 09125045966 (11) 22087588 (2)
ط2موجود (1183) مترحيلط (1) 09121119966 (6) برابر قابل (2) 09123750271 (2) تحويلآبان (3)
7/13 جواز (14) با150و (1) مجزا قيمتتوافقي (1) روز 365 (1) ريموتي فقط (1) تايكسالدر (1)
(8/01) (184) روز/درب (739) 09122191902 (2) ميرسد فروش (4) گاز هود (5) پلهبهبالا سوپر (2)
ماركتو (2) مبلهكامل 7 20 (1) نيست/10درصد (1) برقي/ط (5) 1/400م+5م (3) ?ط2موجود (1183)
قيمت7ميليارد تخفيف (1) ط3غربي ط4شرقي (1) مشاركت مالك 2واحد214متري (1) 430+ / /5م (2) نوسازي حياط (4) بازسازي/2بر/مالك (2)
همكار يكطرفه مالك (30) ????????4/350 (531) 44306655 (14) م 700 (8) خداداي (56) 09123337006 آنتن (1)
09125650357 (4) يا1/200م / /35م (1) انبار8/5متري (1) اعلامحريق (3) جزئي تخليه قيمت (1) ماجارهيكساليك (1)
جداگانه? (2885) با122 (1) +3+200 (5) فروشي 2بر جواز (1) آخرارديبهشت همكف (1) واحد? (117406)
16+19 (1) 44614073 (2) شوفاژ تخليه 4 (4) سابقه قابل (5) 200متر جواز (7) ملكيت? (32195)
22123628 (2) 09124178744 (1) تعاوني سالن (1) رتفاع4/5 47 (1) 22562396 (2) وخاك همكار يكطرفه واحد (1)
44128057 (2) ندارد بر8متر فلت (1) پارتيشن تابلو (2) بيواسطه ارسالمجدد (1) پزشكي متري165 (1) بازسازي قيت (1)
09121724843 (1) من 09026762009 (1) پاركينگ تحويلسالآينده (1) دركل90 (1) مغازه+41متر (3) بيواسطه كنتور (1)
/شناور (58) 09121127875 (13) 300ميليارد (75) متربنا متري130 (1) ميليارد اوقاف (7) نيكنام09121206047 انتن (2)
38متري 2پاركينگ كميسيون (1) فروشي15ساله (1) 09121868691 (11) امادهمشاركت (8) فلت+6واحد (1) قيمت750م برق3فاز (1)
09356606738 (1) اوقاف 2درصدكميسيون (4) 92/02/01 (1) تخليه4/20 مالك حياط (1) +5واحد125متري (1) +8واحد98متر (1)
09127902063/داراي (6) تخليه مستأجر (64) +1باشگاه357متري (2) بقالي جواز (1) تاريخ9/8 (43) فنداسيون/تخليه/سالن (17)
عبدلي22828538 (1) 30+16متري (1) جداگانه/در (4) 50متربطرف (2) تميز شومينه (1) 3/300/تخليه (11)
10/27 كف (1) ط3درصد (5) 30*25 (3) انباري ماهواره (3) سندي 2كله (1) دارد 130 (3)
09123337006 (1) 09126545096 (2) بقالي داراي (1) خ8نبش (6) 5/3 تخليه (158187) درحالنقاشي (1)
88806634 (15) 09191258898 (2) تربامالك 35م (2) 09123350639 (13) 50متري1خ 4واحد60متري2خ (1) 09352280137 (1)
09123125529 (1) طبقه 1قيمت (132) 2و1 (51) آلو (21) تمامسنگ بازسازي (1) وسرقفلي متري230 (1)
اولويترهن قيمتروز (1) 1/800 250 (2) 09123165488 (1) پارتيشندارد2 (2) 639 (4) 150متري=15م+50م (1)
وام 125م (1) 09122997220 (1) بيواسطه آشپزخانهنيمهفرنيش (1) دومبازسازي (1) 09122467694 (1) پوشاك ارتفاع3 برق (1)
95? (2066) باوسايلرستوران (1) بخاري متري150 (1) ساز? (3020) توافقي 2/5 90 (4) 2بر پايان (1)
+12/5 (49170) 09121212327 (2) يا550 (8) گچبري نقاشي تحويل (2) 03/05 (1) لويزان دراجاره 3واحد100متري (4)
بازسازي آخر (3) 120 90 80 (4) برق دكور ارتفاع3 سرقفلي (2) مالك 1واحد70متري (1) 3 /23 (16073) 09123452986 (9)
09121056026 (3) 46مترتجاري آب (2) 33172539 (4) ارتفاع3/5 4دهنه سرقفلي (1) 09192054557 (2) وام+125م (3)
تخليه4/1 مالك (5) تاريخ9/7 (43) 6/14 12 (8) پاركينگ مستاجر (11) 09121430662 (72) 9/3/10 جواز (1)
باتخفيف قابل (15) باشگاهفعال (3) 35 /اداراي (1) 14مترمغازه (4) وسرايداري (2) قابلتبديل پاسيومسقف (1)
نقشهوجواز 30 (1) امكانات/بازسازي (11) باملككناري (1) كل2طبقه (1) برق غيرقابل (10) نخورده/فول (7)
18/01 (4) بدونحيوانخانگي (5) نبش قولنامه (1) سينما اتاق (3) وسرقفلي برق3فاز 75 (1) 09126999422 (2)
جهتآموزشي (2) 88720050 (2) 09127902063/ (35) مركزي مالك60م (3) مالك سر (5) 09124882033 (17)
77197680 (2) كفش كاغذديواري سرويس (6) لابي سانترال (7) صو آب (5) صورتمستغلات (1) رومالين/ملك (1)
07/26(تعيين (2) 09123451788 (2) شرقي روبروي (1361) 110متري=1/800م+10م (1) 12 200م (1) 88039126 (1)
مياني (16) اداري 10 (11) +4واحد150متري (2) شناور/ (58) يا4 120 (1) 09121021790 (3)
77807199 (1) ملكيت كميسيون (13) پروتئين مناسب (2) 114متر 6م (2) مالك همكار سرويس (1) 10/11 تخليه آنتن (1)
09122137305 (1) ارتفاع3 لوازم (8) 1م ت (79) 1/600م / /20م (2) متري190 (1) تبديل چندپله (1)
بازديددر (1) مبله3/400 (1) 22570704 (3) بازسازي29/5 (1) قدرالسهم پاركينگدر (2) بازسازي 50 (44)
گاردن باشگاهبدنسازي (1) 12ماهه 120 (1) كل 130 (2) بازي سالن (13) نخورده سرايداري (15) ارتفاع10 آب (2)
لابي تماس (23) تا21 بازديد (1) ماجارههمبراي (1) مركزي 10 (77) باسازي معاوضه (1) قيمتمتري155 (1)
سكونت قيمتروز (5) 800 /5 (505) سرقت/تخليه/ (150) متري بالكن (14) 3خ نمان (2) تخليهبرجشش (1)
السهمبراي (1) مشا/سونا (42) قدرالسهم اولويت (4) ثابت در (4) تراس دو (2) بازسازي 65 (25)
متريقيمت5 50 (2) مترمتري (4) ندايي (112) 5/17 (26171) مجزا 7متر (3) پاسيومشاه (2)
سازي 10 (2) شده نماكركره (2) 94/10 (2) 92/7/1 (2716) 600 20/000/000 (1) كليدي داراي (9)
09123179919+22115367 (1) موجود/واحد60و70و66متر1خ (1) 800 /8 (505) لوستر/پرده/مبلمان (3) 09192570499 (1) اواخرمرداد (2)
بهداشتي/35 / (1) شود سرويس (12) شاپ/ديوار (34) 09122471714 (2) مستخدم مالك در15بلوك (2) 09121274054 (1)
كليدنخورده متري (2) روف سالنورزش (1) واجتماعاتمتري (1) بيواسطه آشپزخانهفول (1) قوي قدرالسهم (1) حدود15متري (1)
09122332319 اطلاعات (1) 1/200م / /7م (1) يا250 / /3م (1) وملكيت ج (1) وضمانت (2) 430 / /5م (2)
يا1/200م / /35م (1) حريق/سالن (145) سكونت متري200 (1) مركزي همكار تخليه كميسيون (2) ديواركاشي بازسازي (2) بعدازاصلاحي200مترحدودي 1سند قيمت (1)
تبديل سند (16) اداري همکار (5) واحدها110 (1) و140و (1) متري 60 (86) شده 34 (3)
اداري متري150 (2) زمين 15 (27) بازديد09190285361 (12) سرقت مبلهاداري (1) خهمباپارتيشندارد (1) سالناجتماعات بازديد16 (1)
كف كليدنخورده (1) دوبلكس 80 (8) متراژ+بالكن=114متر (1) ط انبار (1) رو متري (1) واحدتكواحد (2)
قيمتروزبامستاجر (1) روز 114متر (5) مجزاارتفاع3/5 ملكيت (1) تابلوخور قيمت34متري95م (2) باربيكيودر (1) توافقي 100متر (2)
دائمي 4 4 (49590) اطلاعاتمالك (4) نگهبان قيمتروز (1) باهماهنگي/ط (25) مشا سندتعاوني جواز (2) /دانشگاه (9213)
كل9واحدقابل (1) نميهساخت قابل (1) سكونت 60 (6) 5متري5/500م (2) از1واحد100متري (1) سرقفلي ارتفاع2/80 جواز (1)
/تخليه/قيمت (2820) بيواسطه كليدنخوردهسالن (2) شده انباركاذب (1) رستورانوسفره (1) 1/750م+35م (1) ماهه واحد (10)
بهعنوانكلنگي (1) تراس 12 (16) تاريخ3/2 (36) اقدام 5واحد (24) برج3سال (6) 115يليارد (1)
كامپوزيت 4واحد (63) 90/12+10 (1) همكار كلا200واحد (1) 107م ت+ (9) متري+30 (75) ميباشد بالكن (8)
قيمت150متري=16/500م+60م (1) نقاشي/تحويل (110) ماهيا (1) دارد50 (3) قدرالسهم 14 (1) كلا200واحد (43)
3فاز جواز (68) گرانيتي (3) تا12م (6) پتينه سند (1) روز تمايل (1) بازسازي 2م (1)
تا2/500م (4) مجموع2اتاق (1) رنگي حياط (10) جرئي فوري (1) جوازصوتي (85) انبار15متري (6)
تجاري 5واحد145متري (1) 6/11 آنتن (19) كند/معاوضه (3) تخفيف تمايل (12) خرازي ملكيت اصلاح (1) نهاوندي (412)
2پاركينگوتراس (1) ميباشداین (1) كلا60واحد ? (138) تخليه 500هزار (6) اي انباري (3) باير تخليه قيمت (1)
الغديراول (3) 3خ/كابينت (1) پاساژقائم (7) قصابي سردخانه (3) بعدازبانك (112) فرهنگسراخ (20)
روز انبار (13) خواربارفروش (2) هماهنگي 2تراس (2) كاموزيت (2) معاوضه 20 (3) آيينه عمر (1)
دلخواه از (1) تخليه غير (41) الزامي (4) مغازه55متري (5) ياس1پ9واحد4 (1) مستر كولر (8)
طرفه ساعت (2) دزگير درب (3) 09/30(كاهش (1) مالك بازديد5تا7بعد (1) 300 / /2م (2) ناخداهمتي (109)
شيشه/قيمت (3) يادفتروكالت قابل (1) بلوارپيام (144) مستقل ا از (2) متر برق3فاز با (1) ريحني (1)
مالك آشپز (2) سويت100متري (4) شرق تهران (72) شود سكونت (28) شده همسطح (2) 130متري2خ بازسازي (1)
پاگردپله (1) انبار/35 / (2) ازكوي (12) حياط فوري (9) حكومتي (25) آينده فول (21)
تكسرام از (2) تجاري 10واحد (2) 43متري1خواب (1) بستني كميسيون (1) سراميك از (2) (4دهنه ملك (17)
بهچهارراه (1) 25 /جهت (8) انبار25متر (37) بالكن جهت (10) مدتIRA (1) ماهانه به (1)
شده واحدهاي60و70و130متري (1) شود مرحله (3) لوكس سالن (11) روز جوازپارچه (1) اسپيلت از (14) كفش اصلاح (1)
04/17(اصلاح (1) رويايي اجاره (1) طرفه واحد (12) 5واحد76متري (11) روز متراژ (5) نوبان/جواز (1)
توافق مناسب (15) اميرسهيل (14) ط3موجود31م ت (3) خ مستاجر داراي (1) مايش (3) يكطرفه همكار در (19)
01/30(كاهش (4) مركزي 100م (2) تبديل 13مترحياط (1) 4/12 تخليه 2واحد (1) جزئي بدون (8) همكار نما (12)
17تا19 (4) تبديل بازسازي انبارداخل (1) اطلاع 2واحد120متر 4واحد (7) شده سوپر (1) لابى واحد (16) انبار بازسازي باجواز (1)
40متري=2/200م (2) ماشين ديوار (12) دويار (2) كامل بازسازي ملك (1) دندانپزشكي تجهيزات (1) آينده/چند (14)
10/11 دراجاره 4واحد (1) 40مترتراس بازسازيشده (3) سرقت شيشه (47) كلا13واحد ? (90) تخليه مجوز (1) ديگر تماس (5)
ترازچهارباغ (20) جدا كركره (2) دارداجاره (1) متخصص بازسازي (3) 7/1ارسال (1) كلا56واحد بازسازي (1)
زوج تخليه نقاشي (7) مركزي تخليه مستر (12) 2واحد نما (8) شده 2واحد85متري (7) شوتينگ-نگهباني- (35) 85متري=85م (1)
قدرالسهم-قيمت (754) خرازي باتخفيف سرويس (3) بازسازي واحد (75) اجتماعات 2كله كلا18واحد (1) مجزا فوري جواز (2) سوپرماركت 3بر جواز (1)
2كله قيمت88متري (1) سوپرماركت بازديد (4) باشد14متر (1) مركزي واحدهاي110متري (1) هماهنگي دراجاره در2بلوك (1) قيمت5/700م (1)
اصلاحي2/4 (96) مالك 4آسانسو (2) قدرالسهم مشاركت (6) تاسيسات سرقفلي (19) 4واحد70 (6) باواحدنوساز (6)
حياط-بازسازي- (819) در3دهنه كركره (2) مشا هواساز تخليه طبقات (1) كامل) بازسازي (296) خواربارفروشي مغازه (1) شماره09123378793 (2)
بلوارميرزابائي (1) موجود/3واحدموجود (1) واسباب (2) مركزي باربيكيو آنتن (6) آشپزخانه ارتفاع4 (2) مركزي تخليه نماكلاسيك طبقات (7)
قيمت62متري80م (1) ع ل ف (5) متر/قدرالسهم (3193) 85متري به (1) پاركينگ داراي (103) فتوكپي ارتفاع (7)
مالك چيلر قابل (2) طلاجواهر جواز (1) يا285م (1) اطلاع مالك = جواز (14) آلات جواز (3) مركزي 4واحد66متري (2)
میلیون‌ آيفون (98) مختلف بازديد (10) بالاترازسميه (6) باهماهنگي تخليه مالك (5) كامپيوتر سرقفلي جواز (2) وليعصرچهارراه (8)
قصابي عمر (4) تجاري اداري قيمت (112) مستقل/بازسازي (466) نقاشي/تخليه/طبقات (15) تخليه 2واحد54متري (2) تخليه12/05 (1)
تخليه 4واحد72متري (1) قرارداد2ساله ارتفاع4متر برق جهت (1) سكونت برق3فاز چاه (3) واحد5ساله بامستاجر (3) واحد150متري تخليه اطلاع (1) 25انباري 2پاركينگ بازسازي قيمت (2)
70م ت تخليه بازسازي (2) مركزي 98 (5) 2پاركينگ-مستر (267) نداشتند هواساز (2) سمساري 6 (130) موجود مالك دراجاره (1)
باسازي 6پله (1) فروش كولرگازي (2) حياط/كميسيون (20) بازديدازسربرج (2) زمين 2واحد110متري (1) هماهنگي در2بلوك (4)
تخليه سرايداري لابي (2) ارتفاع4متر جوازداردملكيت (2) شده 1واحد165متر3خ (1) هماهنگي بالكن درب (9) نگهباني سرايداري دوربين (5) و2و3موجود (1)
ريزان مالك (10) كلا89واحد (1) 88مترطبقات (1) مزاياي (1) جواز حياط (17) سرقفلي 36 (31)
با09121122348هماهنگ (1) در3بلوك يا (2) 5واحد120 (3) 4ط220متر (4) 2يا3نفر (20) 2متري6/500م (1)
60مترتراس (9) 8بلوك (44) 82متري=7م (1) =10500م (1) ارتفاع5 تهيه (2) اطلاع بازديدبا (3)
اطلاع تخليه بازسازي (6) الكترونيك زير (4) انبارزيرپله بازسازي (1) بازسازي فرنيش پارتيشن (2) /تجهيزات (599) /10پاركينگ (91)
قيمت145متري=10/500م (1) 23/296ميليارد (1) بازسازي انبار13متر (1) بازسازي 22579614جناب (2) بالا20متر (2) بانكها ارتفاع (9)
باهماهنگي مالك واحدهاي125و135و151متري (2) باورودي (6) با12متر (4) تحويل سند (27) درحياط 3واحد120متري (1) درمتراژ (2)
دستي عمر (3) طبقه2=195متري15م طبقه2=185متري14مIRA (1) فروش آب (30) فروش نوسازي مبله (2) اداري 35متر (2) باهماهنگي تخليه همكار (2)
باهماهنگي ق (17) برقي اسپيلت نما (2) بستني 2نبش جواز (2) بندي تخليه حياط (1) تامتري14م (1) تا4نفر زوج (2)
تا70م تخليه حياط (4) تلفني قابل (1) رهن 110م (7) دارد 85 (7) اختصاصي 74متر (4) ارتفاع2 تمام (1)
ارتفاع6متر جوزا (1) بهدا آب (4) رهن كلا13واحد (1) شده 09122783544فقط (2) قلياني (10) كاغذ تخليه (8)
كوچكتر 2تراس 09126136094و09198607633جهت (1) مالك ملكيت جواز (106) مالك 2واحد100متري (17) متري60م (2) مستخدم تخليه داراي (11) مسكن فوري دراجاره تماس (1)
نوربرج (4) پاسيو 59 (5) 2واحد104متري (16) 2پاركينگ 124متر (2) 3خ تخليه (110) 30مترحياط بازسازي (1)
3300متري 55متري (1) 4متر سه (1) 4واحد65و (3) 1/500+20م (13) وام+47م (1) نقد+33م (7)
110+115+120+125 (4) 3و2خ+1واحد160متري (6) يدكي ديوار (32) قيمت8/500م+200م (2) است داراي (2) +170متر (133)
2خ+5واحد115متري (2) ها50متر با (1) 1+200+00+30 (1) +1واحد170متري (19) پاركينگ 75 (2) 800هزار+40م (4)
بازسازي+دوبلكس (587) 100+000 (8) نظير بازديد=خريد فروشنده (1) 1خ+5تا105متري (1) استخر/سونا/جكوزي (33) قيمت170متري=10م+200م (1)
رهن+142م (2) +1واحد180متري (13) باغ+فیض (8587) ۰۹۱۲۲۴۷۸۸۰۹ a parham@comca (1) تبديل85م+1/500م (1) 4+200+000 (10)
چاپخانه همكف (10) 62متري=1/200+10 (1) 1خ+63متر (11) جهان+آرا (7450) ميدان+حر (23) جنوبي_كوچه (3)
تبديل سرايداري كميسيون (1) پاركينگ تخليه آنتن دوربين (1) 145متري=3/300م+100م (1) ?23 (16073) 1خ+5تا87متري (27) 25+/200 (2)
+850ه ت (5) پيش 87متري=6م+25م (1) خزانه+بخارايي (3) پاگرداختصاصي (5) مركزي مالك 10ورودي (1) 3خ+1واحد144متري3خ (1)
09124500316+44472451 (1) توافق مورد (3) 65متري2م+25م (1) 6/300+50م (4) خواب+1واحد60متري (18) 600+40م (6)
2دهنه اطلاع (1) آخرينخانه (1) بهآرايشگاهزنانه (1) رهن+14 (16) اجاره+1 (8) ويوكاخسعدآبا (1)
برق3فاز جواز (53) رهن+40چك (1) بانكي شرايط (1) قيمت100متري=2/800م+50م (1) 1خ+2واحد40متري (1) +200متر (513)
وام+95 (12) توحيدو (1) مشا 108متر+70متر (2) شده خواستار (4) سنگ+مغازه (2) /35+/ (29945)
1/300م+10م (12) 45م ت+700ه ت (1) +پلاست آب (1) و6م+150هزاردر (3) اداري=2/700م (5) قبلي/مبله (1)
سينا+شرقي (174) +طبقه (30301) 600هزار+50م (5) زمين+24 (3) قيمت50متري=500هزار+65م (1) +جواز (103869)
وسرقفلي پلاك (1) قيمت+ط (75) +3واحد67متري (1) آجرانگليسي? (1)

تهراني (8011) بازسازي (217733) دزاشيب (7152) جردن آفريقا (13623) شهرزيبا (10526) انقلاب (7650)
دوم (41093) گچبري (3480) ارتفاع3 (8315) سهروردي شمالي (18048) لوازم (7009) شيراز (13871)
صادقيه (30080) انباري (11267) بلوار فردوس (29195) كريمخان (11269) كلنگي ? (100913) هروي (17597)
،آيفون (849260) شهران (45614) آجر (113913) اختیاریه شمالی (4620) مالك جواز (3971) جلال ال احمد (3790)
ديوارسراميك (8497) شهرآرا (10743) تصويري (847896) امير آباد (5924) متري 1 (69323) مستخدم (4777)
تهران نو (13032) اجاره (538523) قابل (124908) دردشت (5599) بامالك (52256) شريعتي (49226)
مشا/5 (148639) سرقفلي جواز (4195) انتهاي (46701) 3 لابي (23789) توحيد (18066) جمالزاده شمالي (3687)
جنب (70683) جنوبي (135741) ضلع (13829) م اداری (96900) مالك حياط (7104) مالك/ (121352)
منطقه (5538) ميرداماد1 (7716) آبادي (16357) پائين (4180) سعادت اباد (60958) بازديد (55606)
2پاركينگ (19848) سوهانك (5918) شبنم (3326) ميباشد (3268) شهرك غرب (35698) 15آمپر (8034)
مبله (19941) آزادي (11191) پيروزي1 (26665) همكار كميسيون (5087) كميسيون (22577) آزادي2 (4976)
مناسب (11689) شمس آباد (14482) سوئيت (4463) پاسداران (38788) بهارستان (7627) بلوك (23857)
زيرزمين (6157) مالك (121352) موجود (51709) ميدان شهداء (3343) ياس (16870) يكطرفه (18633)
برق آلستوم (5198) مجيديه شمالي (10103) 8/7 گذر (5423) منظريه (3375) آنتن (419769) ديوارسنگ (23726)
اشرفي اصفهاني3 (10543) پاسداران2 (7374) آيت الله كاشاني1 (8711) اول (47698) مستقل (5759) فرشته (11478)
اميرآباد (12730) لابي- (23789) مبله (19941) ؟آپارتمان (1284653) ارتفاع3/5 (8315) دولت2 (3946)
رهن (359147) مستر (9612) سراميك (7149) محمودي (10240) كوثر (8360) يوسف اباد (29798)
پاتريس (4958) پارك ساعي (7053) پاساژ (30223) پاسيو (9752) سوپرماركت (3335) سهيل (5688)
مداربسته (4408) فلسطين (3365) شيخ بهايي (10330) باهماهنگي (48739) جواز (104548) تراس (7082)
اسانسور (6258) فروشي (15213) مرزداران (30311) كميسيون (22577) اندرزگو (9663) فردوس غرب (10244)
واحد8 (3564) تحويل (19417) بازسازی (217807) مفتح (6650) /تخليه (158187) انديشه (7609)
سرقفلي (65661) (پونك) (40953) شاهين جنوبي (4105) ساخت (4455) كشاورز (8658) منظریه (3375)
تجاري (89863) موقعيت (7462) دارآباد (9330) بلوار تعاون (4861) /جواز (104548) /باربيكيو (3888)
کامرانیه (9903) مرحله (17150) جناح (3488) 5 آنتن (419769) گرمايش (5023) 3متر (6101)
كامرانيه (9903) مشاء (9341) وليعصر (36128) ديوار (35319) آيفون (849260) ميليارد (4363)
محموديه (3401) مجيديه جنوبي (9208) كارگر شمالي2 (5163) عباس آباد (8579) وسرقفلي (15042) اقدسيه (15541)
1 واحد (117406) 1 /درب (771648) شماره (3302) 1 قيمت (207550) ورودي (6860) شهرارا (10743)
مجرد (4246) مطهري (29454) دوربين (8565) عباس آبادبهشتي (6193) سازمان برنامه جنوبي (4080) گرگان (7615)
شده قيمت (3861) همكف (5929) حكيميه (3905) شاه (10188) اسكندري (4993) الوند (6669)
تصويري آنتن (5112) 3 ملكيت (32195) روبروي (99646) ساختمان (67028) خيابان (22690) لابي آيفون (4481)
ظفر (25236) گلبرگ (18144) ديباجي (15591) اشرفي اصفهاني (30044) شيرازي (10685) اختلاف (52536)
ساخت (4455) فرمانيه (27661) اصلي (3957) انباري (11267) خواجه نظام الملك (6896) بست (113812)
دفتركار (18924) كامل (61757) نارمك (40755) ورزشي (3326) سند (60000) كار (266409)
سعادت (62799) مدرسه (3862) ياسمن (4276) /لابي (23789) داراي (58180) سراه (3552)
شده تخليه (7384) هفت تير (11852) انتن (419769) 5/5 ملكيت (32195) هوايي (11939) 4)داراي (58180)
(ملك) (51696) همت (11276) سكونت) (39168) جهاني (3260) اداری (150633) تراورتن (6690)
ا (8883) سوپرمارکت (3335) علوي (3290) سوهانک (5918) تقي (3764) شهرك راه اهن (11767)
متري) (69323) 45/1 (11407) حاج (5733) مسكن (4949) اداري/ (121468) 7 مناسب (11689)
بلوار فرحزادي (3333) ? داراي (58180) لادن (8218) مالك/آنتن (3600) /تجاري (89863) /مسكوني (380352)
وليعصر (3) (36128) مخابرات (7764) مركزي/تخليه (27068) فروشى (15213) بانك (28366) حسن (12550)
2/80 (6352) 6 ملكيت (32195) صبا (5624) درب (771648) فارسي (3395) كوه (3383)
/اداري (121468) هجرت (4739) کمیسیون (22736) اصفهاني (32319) حافظ (4812) بهاران (7884)
رمضاني (7280) فيض (10496) مشا ? (148639) /پاركينگ (47175) ازادي (11191) /برق (39063)
ملكيت (32195) ارتفاع (91878) پونك (40953) نياوران (37786) /دفتركار (18924) /سالن (23985)
بازسازي (217733) تهران ويلآ (7355) تبديل (102403) اختياريه شمالي (4620) دريان نو (7081) ساختمان (67028)
زرتشت (4509) اتوبان (14002) دربند (8015) فروشگاه (4153) بين (83034) سرايداري- (5706)
لابي (23789) واسطه (7946) سبلان (10105) شهيد (54973) ديوار (35319) بهبودي (8087)
ندارد 2 5 (15013) پاركينگ (47175) 5/5متر (8536) مجزا (4453) گاردن (5096) جهان آرا (7539)
آجودانيه (5889) عبدالله (4015) حكيم (5253) ملک (51696) هماهنگي (95763) زعفرانيه (19546)
دارد (18847) قيطريه (21717) بالاتر (37528) اصلاح (3861) واحدهاي (6197) صدر (8763)
تجریش (21171) مشاعات (5277) پرديس (3641) پوشاک (9692) پونک (40953) فرحزاد (8643)
چمران (4780) /مالك (121352) /موقعيت (7462) 110 (4427) تماس (3377) پيروزي (14038)
طبقات (17155) آرايشگاه (4393) =روبروي (99646) ستاري (10336) بزرگراه رسالت (5565) لابي (23789)
ساكن (7723) قيمت (207550) دولت (20575) شهرداري (5661) شهرداری (5662) كاشانك (4144)
لشكرك (4952) ماركت 2 8 (4150) مالك آنتن (3600) شيخ بهائي (7609) پاركينگ (47175) ولنجك (17458)
معاوضه (24823) بدنسازي (3269) /مبله (19941) /اسپيلت (15662) آفتاب (5069) بهارشمالي (4681)
بلوار فردوس شرق (3545) منطقه ۱ (5538) ولي‌عصر (36128) وبرق (6078) طبقه (30301) فرجام (11594)
ارتفاع3 (8315) همراه (12184) 2واحد (6142) بلوار فرحزاد (7047) شريعتي(1) (49226) تهرانپارس (71030)
ميرداماد (25256) مبله/ (19941) بازسازي قيمت (3617) اداري (121468) مستغلات (84388) شادمان (11260)
يوسف آباد (29798) سالن (23985) گيشا (25149) داراباد (9330) شهيد عراقي (3734) باقرخان (3834)
جشنواره (7741) مختلف (16210) بلوار اوشان (3646) ونك (31781) سهروردي (30482) قيمت (207550)
3 /با (173341) 3/5متر (8536) فاطمي (24075) محاسبه (6527) وليعصر1 (4689) بانكي (12204)
/سوئيت (4463) /اجاره (538523) 6/90 (4698) نوروزي (7380) اصلاحي (4243) امام حسين (6798)
توافقي (16475) جهان ارا (7539) 15آمپر آب (5364) زيبا (6695) دراجاره (5480) داروخانه (5483)
جلال (7003) سيتي (6882) عباس آباد1 (3595) بزرگراه رسالت5 (4195) واحدها (6021) بلوار ابوذر (3791)
بلوار پاك نژاد (4837) بالاتراز (16476) تهران ویلا (7355) سعادت آباد (60958) كارشناسي (11202) بابايي (6519)
همكار (10941) قطعي (10881) معاوضه (24823) 4 ملكيت (32195) جردن (33502) شهر زيبا (4478)
تخليه (158187) بيواسطه (13681) خليلي (4806) متری (69408) نامجو (5535) /انبار (11666)
شمیران (7644) آبدارخانه (51028) آصف (5465) آماده (10337) آيت (36460) حكمت (3292)
سراج (6698) /داراي (58180) سرقفلي ? (65661) سعادت آباد (60958) سكونت (39168) بازسازي قابل (5937)
مستاجر (21931) شهرك (94350) طالقاني (14755) لابي/ (23789) لاله (27417) لويزان (3397)
ماركت (4150) مارکت (4150) پارك ملت (4359) بلوار پروين (7523) بلوار ارتش (4180) توانير (6982)
آيفون (849260) آريا (4553) جنت آباد (48139) اجتماعات (18396) حياط (188967) 22بهمن (4500)
شاهين شمالي (13723) ملي (4991) ريموت (763082) بني هاشم (7305) برنامه (10827) فرهنگيان (4501)
سيد خندان (3752) آپارتمان (1284653) تجريش (21171) بوعلي (3926) دروس (11882) ملكيت (32195)
سانت (48316) ستارخان (79648) جلفا (4974) آسانسور (6258) قلهك (8110) مسكوني (380352)
مركزي (428830) لابى (23789) ندارد داراي (5206) شهرک غرب (35698) شهرك راه آهن (11767) نور (14417)
سوپر (7371) ملت (9954) رضائي (4285) مالک (121352) قائم (11160) *فروش (1304232)
حسيني (40708) در (60522) كردستان 1 (4741) 9/10 (51679) کاشانی (37477) ارغوان (10866)
9% حياط (188967) مجتمع (75265) شريعتي (2) (49226) / آيفون (849260) 3 /درب (771648) پشت (7531)
? زيرزمين (6157) ابراهيمي (19315) فلكه (33878) 5 مقطوع (3740) كن (3336) همت(غرب) (3347)
2/5 آب (88865) كمالي (7029) رضا (6570) مركز (8839) تجاري/ (89863) 10 (51679)
پاك (10113) كوكب (3370) 45 /5 (11407) تعاون (7341) خلوت- (12841) مشاعات (5277)
مهستان (3521) 3 پاركينگ (47175) مهران (4796) ریموت ایفون (47259) مهدي (9762) 4/30 (18784)
فعال (3477) سئول (3597) مشا بازسازي (3641) همكار (10941) جلآل آل احمد (3790) سرويس (6680)
سرقفلي (65661) آب 2 5 (88865) آيت الله كاشاني (23389) اطلاعات (8861) افتخاري (3759) اقدام (10641)
اكبر (3769) امکانات (3956) انبار (11666) و (374906) كارگر شمالي (5775) تجاری (105834)
تخفيف (15717) تعاوني (4904) ششم (3742) آينده (9595) ميدان توحيد (5992) ملاصدرا (12131)
? ملكيت (32195) آب 3 5 (88865) آب 3 6 (88865) آب 4 5 (88865) داراي (58180) اطلاع (31029)
ايران زمين (8818) ايرانپارس (5769) ايفون (849260) اينده (9595) اپارتمان (1284653) تخليه آب (7374)
چهارم (5637) شهرك ژاندارمري (4785) باغ فيض (9140) طبقات (17155) گرمايش (5023) چیذر (3626)
مناسب (11689) ميدان هروي (4963) زيرزمين (6157) ارايشگاه (4393) پل رومي (4652) ميدان (106042)
قنات كوثر (3354) /معاوضه (24823) پيامبر (17604) پيچ شميران (3929) چهارراه (16190) چيذر (3626)
ندارد (15013) هواساز (4931) شاهد (4582) سيدخندان (13293) /انباري (11267) بهار شيراز (3321)
شده حياط (5364) 2/5متر (8536) سازمان برنامه شمالي (4883) طرشت (6863) ميني سيتي (6582) ارديبهشت (7793)
۱۱۰ (4368) شيشه (114192) اماده (10337) املاک (4790) سرقفلي جواز (4195) سرقفلي قيمت (6410)
سكونت قيمت (6601) سميه (4151) شريعتي (4) (49226) يخچال (3530) پارکینگ (47263) پروين (13106)
پلاك (791536) پليس (4096) پوشاك 4 (9692) /مستخدم (4777) قدرالسهم (11207) 5واحد (3827)
كاري (9967) اختياريه (10302) 2پاركينگ (19848) متري (69323) استخر (6588) ديباجي جنوبي (8330)
بلوارفردوس (22643) 30متري (4283) هدايت (3320) امكانات (3956) تخليه آنتن (18912) تخليه حياط (13251)
تعاوني 5 (4904) تعاونی (4907) جلال آل احمد (3790) سبلان شمالي (4287) شكوفه (7655) شمال (9551)
شمس اباد (14482) شيخ بهايي شمالي (3469) شيراز جنوبي (5185) پايه (20775) پل ستارخان (5657) پمپ (10187)
پور (64761) پوشاك (9692) 2واحد (6142) بالكن (13851) ويلا (18519) نداشتند (5970)
كنيتكس (20268) مقدس (5833) اطلاع جواز (5741) الله (39369) الهيه (11596) اوقافي (4903)
اوين (4834) ايستگاه (9155) تبديل ? (102403) تحويل (19417) مقطوع (3740) تهران ويلا (7355)
تهران (32680) توافق (4111) جنت اباد (48139) سرامیک (8042) سلمان (3863) سمت (6683)
100 (7083) 9 5متر (8536) /تحويل (19417) قولنامه (4304) مطهري تخت طاووس (9333) سردارجنگل (11517)
2بلوك (3973) م اداري (73259) شمالي (201842) سنگ (1308697) فروشی (15232) قادري (3339)
فروش (1304232) متر سرقفلي (4073) آماده (10337) 1 /بازسازي (217733) اكبري (12761) 2/40 (11512)
متر ملك (9342) متر ? (80898) 12متري (6826) 2/70 (6745) 3 /بازسازي (217733) 35متري (7181)
4متر (5150) 4واحد (4849) 4/5 ملكيت (32195) دارد (18846) 1/100 /8 (7083) بازسازي 7 (217733)
اجاره+ (538523) متر? (80898) 7/20 3 (35396) انباري( /6) (11267) مغازه? (201339) 2/7 جواز (104548)
(9/27) (14006) 1 /10 (51679) الوند) (6669) (24 (20222) +15 (34056) آپارتمان? (1284650)
90/2/8 (4698) ميليارد 6 (4363) سرقفلي? (65661) /25 (18712) //100 (7083) ارتفاع4/5 3 (6689)
(36 (10631) (21 (19723) (46 (8135) واحد? (117406) ملكيت? (32195) باهماهنگی (48754)
5/3 تخليه (158187) +12/5 (49170) 3 /23 (16073) کمیسیون (22736) يوسف أباد (29798) مشا ? (148639)
میدان (106049) خیابان (22691) جنت اباد شمالي (9690) 19 (22034) (تخت (10030) 3خ ? (3568)
زرين (6817) 25 5 ? (18712) كريم خان (3701) فاز (19926) باربيكيو (3888) رحيمي (14358)
4/80 (6352) زماني (7558) در (60522) انصاري (5263) ميشود( (6427) زنگ (6707)
گاردن- (5096) خسروي (6047) پونك (40953) و شغل (6860) الهي (13393) خسرو (9575)
گيو (4400) روز (72503) كريم (5927) هاي (5368) /هماهنگي (95763) انتهاي (46701)
8 5متر (8536) /سوپرماركت (3335) طرفه (4233) پوشاك 8 (9692) نگهبانی (7780) دوبلکس (6941)
حياط 3 (188967) 3 /سوپر (7371) مشا 4 (148639) تبدیل آیفون (30723) سينما- (3707) ريموت/ (763082)
بهائي (7711) ? ملك (51696) 3 /آنتن (419769) 2/5 سرقفلي (65661) اقدام/ (10641) 66/2 (3571)
3/28 (14648) مالك/جواز (3971) 5/17 (26171) دائمي 4 4 (49590) /دانشگاه (9213) پاسداران(1) (38788)
شده آيفون (8351) نداشتند 4 (5970) 5/4 بازديد (55606) متر بالكن (4968) 25 /7 (18712) كامل 5 (61757)
امير اباد (5924) /واحد5 (3934) مشا-7 (148639) مشا/تخليه (4985) غرب بلوار (5946) حبيبي (4735)
3 /بدون (22267) ارديبهشت (7793) گرمايش) (5023) مركزى (428830) هواساز- (4931) كامپوزيت/5 (8935)
ريموت آنتن (308871) شیخ بهائی (7610) 4/1 قيمت (207550) /داروخانه (5483) 6/30 (18784) ملت) (9954)
مجيديه (19954) سوپر 4 (7371) مالك 6 (121352) متري 4 (69323) ابن (5067) =3واحد (3829)
??انباري (11267) ??سالن (23985) @@@سند (60000) آسانسور 3 (6258) مركزي 8 (428830) صدف (6056)
/مناسب (11689) فروش 3 (1304232) نادري (4273) 3 هماهنگي (95763) 3=قيمت (207550) كردستان (4741)
متري/1 (69323) باغ+فیض (8587) سوپرماركت 3 (3335) مستر (9612) جهان+آرا (7450) ?23 (16073)
3/7 تخليه (158187) 5/14 (34253) حياط/3 (188967) /35+/ (29945) +طبقه (30301) +جواز (103869)
6/2 اطلاعات (8861) جنوبي (135741) 33 (10328) ارتفاع3 2 (8315) بازديد= (55606) +واحد (117406)
??اسپيلت (15662) بازسازي 1 (217733) بلوك? (23857) برق 8 (39063) 7/4 مغازه (201339) سازمان+برنامه+جنوبی (4054)
135/5 (3900) 3 /حياط (188967) بلوار+پروين (7523) 3/5 ط (19354) شيخ+بهائي (7457) بني+هاشم (7298)
3متر 2 (6101) كلنگي? (100912) طبقه (30301) خلوت 1 (12841) دوربین (8572) 12/5 (49205)
اختياريه+شمالي (4620) 5 قابل (124908) 4+100 (7080) همكف (5929) 8/9 بازسازي (217733) + /20 (35396)
جنت+آباد (47296) ?طبقه (30301) دائمي+مغازه (19359) مجيديه+جنوبي (9208) حيدري) (15922) شريعتي+(2) (47948)
+حياط (188967) سعادت+آباد (60958) 5 تماس (3377) كارگر+شمالي (5775) زمين? (41112) هفت+تير (11719)
أقدام (10641) سينما (3707) مركزي/5 (428830) بهار شیراز (3321) آرايشگاه- (4393) ماركت ? (4150)
پايه؛ (20775) شهداء (3380) نقشه، (5297) 5/2 جواز (104548) 9/9 جواز (104548) شمالي (201842)
آرايشگاه 2 5 (4393) 1 اطلاع (31029) بنی هاشم (7306) زمين (41112) ? خوش (8302) هروی (17597)
تخليه،آب (7374) 6 بازسازي (217733) ? اسپيلت (15662) 4/5 ملك (51696) /آبدارخانه (51028) 5متر برق (3860)
طالبي (4715) همكار كمیسیون (5088) مسكن(7 (4949) ماركت ?p=1 (4150) 3/27 (14006) 7/5 قابل (124908)
مردي (3531) 5/2 آنتن (419769) سیمان (60152) 2/6 مالك (121352) هوایی (11940) 4*3 جواز (104548)
7/7 آنتن (419769) 3/3 آنتن (419769) اسمان (6129) ? اسپيلت (15662) نقشه) (5297) خندان (5269)
پوشاك 4 5 (9692) 5/8 جواز (104548) 4 5متر ? (8536) 9/5 آنتن (419769) ?تراس (7082) پردیس (3645)
6/1 آنتن (419769) 8/2 جواز (104548) ويلا (1) (18519) 1/30 (18784) حكيم؛ (5253) 3/1 قابل (124908)
/مالك/حياط (7104) 9/2 مالك (121352) (سعادت (62799) واسطه- (7946) واحد ? (117406) 6/17 (26171)
اختصاصي، (4537) =اسپيلت (15662) مسكوني/ (380352) 25 5 ? (18712) 15امپر (8034) 9/4 اطلاع (31029)
9/5 ديوار (35319) 3 /65 (3761) ،طبقه (30301) 2/19 (22034) اسپيلت ? (15662) ارتفاع دیوار (16310)
همكف( (5929) درب (771648) ? ارتفاع (91878) 2خ ? (6724) موجود 1 (51709) آب,3.5 (6570)
4 تخفيف (15717) سرقفلي ? (65661) لطفي (3811) اميد (3289) رشيد (4311) اسپيلت ? (15662)
مرحله ? (17150) بلوك ? (23857) داروخانه (5483) 3/5 ورودي (6860) يكطرفه 8 (18633) ايثار (5577)
زارع (7941) 1 / با (173341) =جواز (104548) /نازك (5541) 16متري (11107) 3/5 برق (39063)
سرقفلي 3 5 (65661) ? مناسب (11689) شهيد (54973) انباري/ (11267) ? اداري (121468) جهاد (3581)
سند در (7480) مرحله ? (17150) 4 /داراي (58180) ? مناسب (11689) باغ فیض (9174) 1 /دفتر (265668)
4=متري (69323) (بازار (6277) ايران) (16308) (كوروش) (5197) آرش (5052) 2 طرشت (6863)
مركزي 3 (428830) ملكي (7812) ملکیت (32200) 6 5متر (8536) برق (39063) سرقفلي 6 (65661)
دار (4918) دست (10312) فاز 3 (19926) فراهاني (12232) فلاح (3988) قاسمي (13188)
كامل) (61757) مالك 4 (121352) ناهيد (7962) ندارد 2 8 (15013) واحد1 (4655) (تجاري) (89863)
معاوضه با (13153) ملكيت 2 (32195) هفت (15702) وسرقفلي) (15042) (داراي (58180) 1 بازسازي (217733)
3 از (95453) 3 تراس (7082) ارا (11681) اسپيلت 2 (15662) فلت (5465) 3=2پاركينگ (19848)
???متر (80898) لابي 2 (23789) آب 1 8 (88865) آب 5 4 (88865) است 3 (6648) دادمان (4484)
فجر (3852) فوري) (8455) مشا مالك 8 (4991) همکار کميسيون (5087)
کاربران
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
ایجاد حساب کاربری جدید
فراموش کرده اید ؟
آپارتمان
ویلا
خانه
مستغلات
دفتر کار
مغازه
کلنگی
فروش ]
رهن و اجاره ]
رهن کامل ]
اجاره به خارجی ]
مبله ]
معاوضه ]
جستجوی کد
کد ملک :
پشتیبانی

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند
و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

طراحی و توسعه توسط گروه نرم افزاری نارون - حریریان
Copyright© 2016 haririan.com