فروش        اجاره        رهن
تا 60 متر       از 60 تا 90 متر       از 90 تا 120 متر       از 120 تا 180 متر       از 180 متر به بالا
لويزان   تعداد مورد های یافته شده : 2866 مورد.
  درج در علاقه مندی
منـطـقـهطبقهبالابرزیر بناخوابکـفسنپارکینگقیمت ، ودیعهمتری ، اجارهنوعوضعیتتــاریخ
لويزانسوم1403سنگ01,050,000,0007,500,000آپارتمانفروش1396/3/8
لويزاناول501سرامیک22140,000,0002,800,000آپارتمانفروش1396/3/8
لويزاندوم1573سنگ15900,000,0005,730,000آپارتمانفروش1396/3/7
لويزانساير00سایر10005,500,000كلنگيفروش1396/3/7
لويزانپنچم1263سنگ800آپارتمانفروش1396/3/6
لويزاندوم752سرامیک1290,000,0000آپارتمانرهن و اجاره1396/3/6
لويزاناول1753سنگ01,435,000,0008,200,000آپارتمانفروش1396/3/2
لويزانسوم1403سنگ01,050,000,0007,500,000آپارتمانفروش1396/2/30
لويزانسوم1303سرامیک9910,000,0007,000,000آپارتمانفروش1396/2/30
لويزاناول752سنگ240,000,0002,100,000آپارتماناجاره1396/2/26
لويزاندوم682سرامیک450,000,000750,000آپارتماناجاره1396/2/26
لويزاناول551سرامیک3020,000,000900,000آپارتماناجاره1396/2/25
لويزانپنچم1353سرامیک4180,000,0000آپارتمانرهن و اجاره1396/2/24
لويزاناول1002سنگ2030,000,0001,600,000آپارتماناجاره1396/2/23
لويزاناول702سرامیک1535,000,000350,000آپارتماناجاره1396/2/21
لويزاناول1203سرامیک20900,000,0007,500,000آپارتمانفروش1396/2/20
لويزانساير2100سنگ0300,000,00029,000,000مغازهاجاره1396/2/19
لويزاناول1323سنگ0897,600,0006,800,000آپارتمانفروش1396/2/14
لويزاندوم1783سرامیک005,700,000آپارتمانفروش1396/2/14
لويزاناول1102سنگ0671,000,0006,100,000آپارتمانفروش1396/2/13
لويزانواحدها702سنگ1545,000,0001,000,000آپارتماناجاره1396/2/13
لويزاندوم631سنگ1215,000,0001,500,000آپارتماناجاره1396/2/13
لويزانواحدها1003سرامیک1856,000,000300,000آپارتماناجاره1396/2/11
لويزانزیر همکف902سنگ1050,000,000800,000آپارتماناجاره1396/2/7
لويزانسوم1322سنگ5924,000,0007,000,000آپارتمانفروش1396/2/7
لويزانسوم1713سنگ01,402,200,0008,200,000آپارتمانفروش1396/2/6
لويزاناول1203سنگ15180,000,0000آپارتمانرهن و اجاره1396/2/6
لويزاندوم1783سرامیک01,014,600,0005,700,000آپارتمانفروش1396/2/6
لويزانساير00سرامیک81,000,000,0000مستغلاتفروش1396/2/3
لويزانهمکف852پارکت1005,000,0002,000,000دفتر كاراجاره1396/2/3
لويزانسوم1393سرامیک0695,000,0005,000,000آپارتمانفروش1396/2/2
لويزانچهارم1303سرامیک0975,000,0007,500,000آپارتمانفروش1396/1/31
لويزانسوم1653سرامیک21,072,500,0006,500,000آپارتمانفروش1396/1/31
لويزانپنچم1302سرامیک3715,000,0005,500,000آپارتمانفروش1396/1/30
لويزانواحدها1152سنگ01,012,500,0007,500,000آپارتمانفروش1396/1/29
لويزانسوم1952سرامیک251,053,000,0005,400,000آپارتمانفروش1396/1/29
لويزانچهارم902سنگ650,000,0001,400,000آپارتماناجاره1396/1/28
لويزاناول1402سنگ2020,000,0002,000,000آپارتماناجاره1396/1/27
لويزاندوم1002لمینت0900,000,0009,000,000آپارتمانفروش رهن1396/1/26
لويزانششم2503سرامیک0300,000,0008,000,000آپارتمانرهن اجاره1396/1/26
لويزانساير00سنگ1003,000,000,0000كلنگيفروش1396/1/24
لويزاندر کل401سرامیک15100,000,0001,500,000دفتر كاراجاره1396/1/23
لويزاندوم1342سرامیک0100,000,0001,800,000آپارتماناجاره1396/1/21
لويزاندر کل852سرامیک1001,200,000,0000مستغلاتفروش1396/1/20
لويزاناول1203سرامیک201,000,000,0008,330,000آپارتمانفروش1396/1/19
لويزاناول1402سنگ2015,000,0002,000,000آپارتماناجاره1396/1/16
لويزانساير2503پارکت0300,000,0008,000,000آپارتمانفروش1395/12/28
لويزانساير00سایر1001,254,500,0006,500,000كلنگيفروش1395/12/26
لويزان91803سنگ11,584,000,0008,800,000آپارتمانفروش1395/12/25
لويزانششم1132سنگ2768,400,0006,800,000آپارتمانفروش1395/12/23

     صفحه 1  از 58          
لويزان واقع در منطقه ۴ شهرداري تهراناز دهكده‌هاي قديمي شميران، از شمال به ازگل، از جنوب به تپه‌هاي شمس‌آباد، از غرب به حسين‌آباد و از شرق به شيان محدود مي‌شود
لويزان در لغت به معني محل غله كوفته و هنوز از كاه جدا نشده است. در تركيب له آويزان به معني محل تهيه شراب انگوري است و تلفظ آن به صورت لويشان در فرهنگ نامه‌هاي فارسي آمده است.
شغل اهالي محل در دوران گذشته علاوه بر زراعت و گاوداري، اشتغال در كارخانه اسلحه سازي و صنايع نظامي بوده و خانه‌هاي سازماني لويزان، معروف به «چهارصد دستگاه»، مخصوص كارمندان ارتش و صنايع دفاع است كه در شمال اين منطقه واقع است. دكتر منوچهر ستوده درباره لويزان مي‌نويسد:
لويزان از دهكده‌هاي قديمي شميران و در شمال شرقي مبارك‌آباد است. در شش كيلومتري شرق تجريش است و از شمال به ازگل و از جنوب به شمس‌آباد و از غرب به حسين‌آباد و از شرق به شيان محدود مي‌شود. اراضي اين ده متعلق به آقاي هروي(بصيرالدوله) است. جمعيت اين ده ۸۵۷ تن مرد و ۴۵۵ تن زن است كه جمعاً به ۱۳۱۲ تن مي‌رسند و بيشتر افراد بومي هستند. در جنوب شرقي ده تپه‌اي است كه گورستان عمومي ده است و مرقد امام زاده‌اي بر بالاي تپه است. محصولات اين دهكده غلات و حبوبات است. توت فرنگي و گيلاس دارد. محلي‌ها به گاوداري مشغولند. آب بهاره رودخانه شاه آباد به اين جا مي‌رسد و اهالي از آن استفاده مي‌كنند. در شرق اين آبادي چهارصد دستگاه ساختمان براي كارمندان و درجه داران ارتش ساخته شده است
همچنين در كتاب تهران در گذشته و حال آمده است: اراضي لويزان قسمتي در محدوده ۲۵ ساله افتاده و قسمتي خارج از محدوده است. جمعيتش در فرهنگ جغرافيايي ايران ۵۰۸ تن، و در فرهنگ آبادي‌هاي كشور ۱۹۱۰ تن در۳۸۰ خانوار ذكر گرديده است. سبب اين اختلاف توسعه روزافزون اين آبادي است. شغل اهالي زراعت است و جمعي در مهمات سازي كار مي‌كنند
دو رشته قنات موجود كه باغ‌هاي منطقه را سيراب مي‌كرده است، عبارت است از قنات مبارك‌آباد و حاج قاسمي. حمام قديمي لويزان هنوز هم به صورت گذشته به دو صورت عمومي و خصوصي بر پا است.
از مكان‌هاي مهم لويزان مي‌توان از امامزاده پنج تن، پارك جنگلي لويزان٬باغ پرندگان تهران بوستان جنگلي ياس و شهرك اميد نام برد.
امام زاده لويزان در كتاب جغرافياي تاريخي شميران اين گونه معرفي شده است:
بر فراز تپه‌اي كه در مشرق جاده بين تهران و كوه پايه‌هاي شمال شرقي شهر قرار دارد، آن جا كه آبادي شمس‌آباد تمام مي‌شود و خانه‌ها و باغ‌هاي لويزان آغاز مي‌گردد، بقعه‌اي به نظر مي‌رسد كه ساختمان اصلي آن بنا ي چهارگوشي با پوشش گنبد ي است به طول و عرض خارجي قريب ده متر و محوطه داخلي آن از هر طرف بيش از هفت متر است. اصل بقعه يقيناً بناي قديمي ساده بوده كه تقريباً به همان حال نگهداري شده است و در عهد قاجاريه بر چهار طرف آن ايوان ساده افزوده روي تمام بنا را شيرواني زده‌اند. مطابق آنچه از زيارت نامه اين بقعه به زحمت بر مي‌آيد. اين جا مرقد چهار برادر به نام‌هاي سالم، ابوطالب، رضا و رحيم پسران شيث فرزند كاظم فرزند علي بن الحسين زين العابدين مي‌باشد. ضريح مشبكي به طرز موسوم به جعفري و سبز رنگ به طول كمتر از سه و عرض بيش از دو متر دارد و اهميت صنعتي و تاريخي در اين بقعه مشاهده نمي‌شود ولي موقعيت زيبا و منظره دل پسند آن كه مشرف به‌آبادي‌هاي مختلف شميران است جلب توجه مي‌نمايد
کاربران
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
ایجاد حساب کاربری جدید
فراموش کرده اید ؟
آپارتمان
ویلا
خانه
مستغلات
دفتر کار
مغازه
کلنگی
فروش ]
رهن و اجاره ]
رهن کامل ]
اجاره به خارجی ]
مبله ]
معاوضه ]
جستجوی کد
کد ملک :
پشتیبانی
: پیام فوری

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند
و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

طراحی و توسعه توسط گروه نرم افزاری نارون - حریریان
Copyright© 2016 haririan.com