فروش        اجاره        رهن
تا 60 متر       از 60 تا 90 متر       از 90 تا 120 متر       از 120 تا 180 متر       از 180 متر به بالا
لويزان   تعداد مورد های یافته شده : 2811 مورد.
  درج در علاقه مندی
منـطـقـهطبقهبالابرزیر بناخوابکـفسنپارکینگقیمت ، ودیعهمتری ، اجارهنوعوضعیتتــاریخ
لويزانهمکف1002سرامیک275,000,000400,000آپارتماناجاره1395/12/2
لويزانچهارم481سرامیک1060,000,0000آپارتمانرهن و اجاره1395/12/2
لويزانپنچم1052سنگ040,000,0004,000,000آپارتماناجاره1395/12/1
لويزانششم1202سنگ0900,000,0007,500,000آپارتمانفروش1395/11/28
لويزانسوم1173سرامیک1877,500,0007,500,000آپارتمانفروش1395/11/27
لويزاندر کل1352سنگ1002,120,000,0000مستغلاتفروش1395/11/25
لويزانچهارم1303سرامیک0975,000,0007,500,000آپارتمانفروش1395/11/25
لويزان91803سنگ11,584,000,0008,800,000آپارتمانفروش1395/11/25
لويزاندوم1232سنگ6701,100,0005,700,000آپارتمانفروش1395/11/23
لويزانچهارم1102سنگ10660,000,0006,000,000آپارتمانفروش1395/11/16
لويزاندوم972سرامیک3601,400,0006,200,000آپارتمانفروش1395/11/16
لويزاناول1032سنگ0515,000,0005,000,000آپارتمانفروش1395/11/16
لويزانششم902پارکت سنگ1665,000,0007,380,000آپارتمانفروش1395/11/14
لويزانساير00سایر100800,000,0000كلنگيفروش1395/11/14
لويزاندوم1232سنگ6688,800,0005,600,000آپارتمانفروش1395/11/12
لويزانپنچم1353پارکت6810,000,0006,000,000آپارتمانفروش1395/11/12
لويزاندر کل551لمینت007,000,000مستغلاتفروش1395/11/11
لويزانسوم601سرامیک2020,000,000800,000آپارتماناجاره1395/11/7
لويزاندوم1002پارکت0950,000,0009,500,000آپارتمانفروش1395/11/7
لويزاندوم1783سرامیک01,014,600,0005,700,000آپارتمانفروش1395/11/7
لويزاناول1753سنگ01,365,000,0007,800,000آپارتمانفروش1395/11/5
لويزانواحدها1402سرامیک2100,000,0003,000,000دفتر كاراجاره1395/11/3
لويزاندوم1303لمینت01,066,000,0008,200,000آپارتمانفروش1395/10/27
لويزاناول1142سرامیک14180,000,0000آپارتمانرهن1395/10/26
لويزانهمکف140سنگ020,000,0003,000,000مغازهاجاره1395/10/12
لويزاناول1302سرامیک060,000,0003,000,000آپارتماناجاره1395/10/8
لويزاندوم1752سرامیک0100,000,0004,500,000آپارتماناجاره1395/9/14
لويزانهمکف252سرامیک205,000,0001,000,000مغازهاجاره1395/8/19
لويزانهمکف601سرامیک3020,000,0001,500,000آپارتماناجاره1395/6/25
لويزانسوم1353سرامیک0945,000,0007,000,000آپارتمانفروش1395/6/25
لويزانهفتم1133سرامیک10598,900,0005,300,000آپارتمانفروش1395/6/25
لويزاناول922سرامیک7450,000,0004,891,304آپارتمانفروش1395/6/24
لويزانچهارم1353سرامیک0200,000,0000آپارتمانرهن1395/6/24
لويزاندوم1232سرامیک7713,400,0005,800,000آپارتمانفروش1395/6/24
لويزانسوم902سرامیک12400,000,0004,444,444آپارتمانفروش1395/6/21
لويزاندوم852400آپارتماناجاره1395/6/17
لويزانهمكف6013020,000,0001,500,000آپارتماناجاره1395/6/17
لويزانسوم11022500,000,0004,545,454آپارتمانفروش1395/6/16
لويزاندوم9420488,800,0005,200,000آپارتمانفروش1395/6/16
لويزاندوم6012550,000,0000آپارتماناجاره1395/6/15
لويزانسوم9020450,000,0005,000,000آپارتمانفروش1395/6/15
لويزانسوم1052سرامیک3598,500,0005,700,000آپارتمانفروش1395/6/14
لويزاندوم802سنگ سرامیک220,000,0001,700,000آپارتماناجاره1395/6/14
لويزانسوم1223سرامیک11620,000,0005,081,967آپارتمانفروش1395/6/14
لويزاندوم852460,000,000800,000آپارتماناجاره1395/6/14
لويزانپنچم721سرامیک1255,000,000750,000آپارتماناجاره1395/6/13
لويزانهمکف862سرامیک2559,000,0006,500,000آپارتمانفروش1395/6/11
لويزانهمکف2203سرامیک01,584,000,0007,200,000آپارتمانفروش1395/6/11
لويزانهمکف1052سرامیک0756,000,0007,200,000آپارتمانفروش1395/6/11
لويزانهمکف1302سرامیک0936,000,0007,200,000آپارتمانفروش1395/6/11

     صفحه 1  از 57          
لويزان واقع در منطقه ۴ شهرداري تهراناز دهكده‌هاي قديمي شميران، از شمال به ازگل، از جنوب به تپه‌هاي شمس‌آباد، از غرب به حسين‌آباد و از شرق به شيان محدود مي‌شود
لويزان در لغت به معني محل غله كوفته و هنوز از كاه جدا نشده است. در تركيب له آويزان به معني محل تهيه شراب انگوري است و تلفظ آن به صورت لويشان در فرهنگ نامه‌هاي فارسي آمده است.
شغل اهالي محل در دوران گذشته علاوه بر زراعت و گاوداري، اشتغال در كارخانه اسلحه سازي و صنايع نظامي بوده و خانه‌هاي سازماني لويزان، معروف به «چهارصد دستگاه»، مخصوص كارمندان ارتش و صنايع دفاع است كه در شمال اين منطقه واقع است. دكتر منوچهر ستوده درباره لويزان مي‌نويسد:
لويزان از دهكده‌هاي قديمي شميران و در شمال شرقي مبارك‌آباد است. در شش كيلومتري شرق تجريش است و از شمال به ازگل و از جنوب به شمس‌آباد و از غرب به حسين‌آباد و از شرق به شيان محدود مي‌شود. اراضي اين ده متعلق به آقاي هروي(بصيرالدوله) است. جمعيت اين ده ۸۵۷ تن مرد و ۴۵۵ تن زن است كه جمعاً به ۱۳۱۲ تن مي‌رسند و بيشتر افراد بومي هستند. در جنوب شرقي ده تپه‌اي است كه گورستان عمومي ده است و مرقد امام زاده‌اي بر بالاي تپه است. محصولات اين دهكده غلات و حبوبات است. توت فرنگي و گيلاس دارد. محلي‌ها به گاوداري مشغولند. آب بهاره رودخانه شاه آباد به اين جا مي‌رسد و اهالي از آن استفاده مي‌كنند. در شرق اين آبادي چهارصد دستگاه ساختمان براي كارمندان و درجه داران ارتش ساخته شده است
همچنين در كتاب تهران در گذشته و حال آمده است: اراضي لويزان قسمتي در محدوده ۲۵ ساله افتاده و قسمتي خارج از محدوده است. جمعيتش در فرهنگ جغرافيايي ايران ۵۰۸ تن، و در فرهنگ آبادي‌هاي كشور ۱۹۱۰ تن در۳۸۰ خانوار ذكر گرديده است. سبب اين اختلاف توسعه روزافزون اين آبادي است. شغل اهالي زراعت است و جمعي در مهمات سازي كار مي‌كنند
دو رشته قنات موجود كه باغ‌هاي منطقه را سيراب مي‌كرده است، عبارت است از قنات مبارك‌آباد و حاج قاسمي. حمام قديمي لويزان هنوز هم به صورت گذشته به دو صورت عمومي و خصوصي بر پا است.
از مكان‌هاي مهم لويزان مي‌توان از امامزاده پنج تن، پارك جنگلي لويزان٬باغ پرندگان تهران بوستان جنگلي ياس و شهرك اميد نام برد.
امام زاده لويزان در كتاب جغرافياي تاريخي شميران اين گونه معرفي شده است:
بر فراز تپه‌اي كه در مشرق جاده بين تهران و كوه پايه‌هاي شمال شرقي شهر قرار دارد، آن جا كه آبادي شمس‌آباد تمام مي‌شود و خانه‌ها و باغ‌هاي لويزان آغاز مي‌گردد، بقعه‌اي به نظر مي‌رسد كه ساختمان اصلي آن بنا ي چهارگوشي با پوشش گنبد ي است به طول و عرض خارجي قريب ده متر و محوطه داخلي آن از هر طرف بيش از هفت متر است. اصل بقعه يقيناً بناي قديمي ساده بوده كه تقريباً به همان حال نگهداري شده است و در عهد قاجاريه بر چهار طرف آن ايوان ساده افزوده روي تمام بنا را شيرواني زده‌اند. مطابق آنچه از زيارت نامه اين بقعه به زحمت بر مي‌آيد. اين جا مرقد چهار برادر به نام‌هاي سالم، ابوطالب، رضا و رحيم پسران شيث فرزند كاظم فرزند علي بن الحسين زين العابدين مي‌باشد. ضريح مشبكي به طرز موسوم به جعفري و سبز رنگ به طول كمتر از سه و عرض بيش از دو متر دارد و اهميت صنعتي و تاريخي در اين بقعه مشاهده نمي‌شود ولي موقعيت زيبا و منظره دل پسند آن كه مشرف به‌آبادي‌هاي مختلف شميران است جلب توجه مي‌نمايد
کاربران
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
ایجاد حساب کاربری جدید
بازیابی نام کاربری
آپارتمان
ویلا
خانه
مستغلات
دفتر کار
مغازه
کلنگی
فروش ]
رهن و اجاره ]
رهن کامل ]
اجاره به خارجی ]
مبله ]
معاوضه ]
جستجوی کد
کد ملک :
پشتیبانی
: پیام فوری

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند
و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

طراحی و توسعه توسط گروه نرم افزاری نارون - حریریان
Copyright© 2016 haririan.com