طرح زوج و فرد

عدم اطلاع راجع به محدوده ها ممکن است جریمه های سنگینی در بر داشته باشد

طرح ترافیک از 6:30 صبح آغاز می شود و در ساعت 17 عصر پایان می یابد.

طرح زوج و فرد از ساعت 6:30 صبح آغاز می شود و در ساعت 19 عصر به اتمام می رسد.

همچنین طرح ترافیک و طرح زوج و فرد در روز پنجشنبه تا ساعت یک بعد ظهر می باشد.

مشاهده محدوده طرح زوج و فرد در نقشه تهران

تصاویر مفید دیگر :

نقشه جدید خطوط متروی تهران 1396 خطوط 6 و 7 اضافه شد
جدیدترین نقشه شهر تهران (مناطق 22 گانه شهر تهران)
نقشه مناطق شهرداری تهران
نقشه محدوده طرح ترافیکی تهران
نقشه مناطق پستی تهران
نقشه مناطق مخابراتی تهران
نقشه مناطق گاز تهران
نقشه محدوده پلیس تهران
نقشه مناطق برق تهران
نقشه سامانه خطوط اتوبوس رانی تندرو بی آر تی BRT BUS
امکان ارسال نظر برای این موضوع وجود ندارد