قیمت آپارتمان در منطقه یک تهران ( جدید از خرداد 94 الی شهریور 1394 )

منــطقــهمتراژتعداد خوابعمر بنامحدوده قیمت از ...محدوده قیمت تا ...
نیاوران90 - 110دو خوابهنوسازهشت میلیون تومانبیست میلیون تومان
فرمانیه90 - 110دو خوابهنوسازده میلیون تومانشانزده میلیون تومان
زعفرانیه80 - 120دو خوابهنوسازیازده میلیون پانصد تومانهفده میلیون تومان
فرشته90 - 120دو و سه خوابهنوسازسیزده میلیون تومانهجده میلیون تومان
کامرانیه80 - 130دو خوابهنوسازهشت میلیون تومانشانزده میلیون تومان
الهیه80 - 120دو خوابهنوسازیازده میلیون تومانهفده میلیون تومان
ولنجک80 - 120دو خوابهنوسازده میلیون تومانهجده میلیون تومان
قیطریه80 - 120دو خوابهنوسازشش میلیون پانصد توماندوازده میلیون و چهارصد تومان
اقدسیه80 - 120دو خوابهنوسازنه میلیون توماندوازده میلیون و پانصد تومان

امکان ارسال نظر برای این موضوع وجود ندارد