انتصاب امید کردستانی به عنوان ریس هیت مدیره شرکت توییتر


امید کردستانی سالهای قبل از ورود خود به شرکت تویتر در شرکت گوگل مشفول به کار بود,وی یک سال بعد از تاسیس ان نوسط اری پیج و سرگی برین,به این شرکت پیوست و پایه و بنیان تجارت را در این شرکت نهاد و حال با ورود جک دورسی و اتقلابی که در شرکت تویتر ایجاد کرده  کردستانی به سمت  ریس هیت مدیره منصوب شد. 

با توجه به چند توییت اخر امید کردستانی میتوان دریافت که بسیار ایراز خوشحالی کرده است که در کنار دورسی به عنوان رهبر جدید تویتر مشغول به کار است. 

همانطور که اشاره شد دورسی در حال اعمال نغییرات در شرکت تویتر است,که این تغییرات شامل اخراج ۳۳۰ نفر از کارمندان خود بود که  این رقم بالغ بر ۸ درصد کارکنان این این شرکت است.
امکان ارسال نظر برای این موضوع وجود ندارد