کاراکتر های غیر مجاز XML

زمانی که فایل XML شما مبتنی بر دیتای موجود در پایگاه داده باشد و به صورت خودکار تولید شود

ممکن است که شما در زمان مشاهده فایل XML پیام خطایی مبنی بر غیر مجاز بودن کاراکتر های استفاده شده برخورد کنید

برای پیدا کردن کاراکتر های غیر مجاز توسط Query SQL میتوانید کاراکتر های زیر را جستجو کنید

  CHAR(0x0)
+ CHAR(0x1)
+ CHAR(0x2)
+ CHAR(0x3)
+ CHAR(0x4)
+ CHAR(0x5)
+ CHAR(0x6)
+ CHAR(0x7)
+ CHAR(0x8)
+ CHAR(0x9)
+ CHAR(0xa)
+ CHAR(0xb)
+ CHAR(0xc)
+ CHAR(0xd)
+ CHAR(0xe)
+ CHAR(0xf)
+ CHAR(0x10)
+ CHAR(0x11)
+ CHAR(0x12)
+ CHAR(0x13)
+ CHAR(0x14)
+ CHAR(0x15)
+ CHAR(0x16)
+ CHAR(0x17)
+ CHAR(0x18)
+ CHAR(0x19)
+ CHAR(0x1a)
+ CHAR(0x1b)
+ CHAR(0x1c)
+ CHAR(0x1d)
+ CHAR(0x1e)
+ CHAR(0x1f)
+ CHAR(0x7f);

 

هر یک از این کاراکتر ها در صورتی که در فایل XML شما وجود داشته باشد پیام خطا را مشاهده میکند

نحوه استفاده در Query

DELETE FROM [TABLENAME] where [FIELDNAME] like '%' + CHAR(0xa) + '%'

البته این ساده ترین مثال است و در این روش شما به ازای هر یک از کاراکتر های غیر مجاز یک جستجو انجام میدهید ولی شما میتوانید با کمی جستجو در اینترنت نحوه Select یک با شرط یک آرایه را نیز پیدا کنید که توسط یک query تمامی کاراکتر های غیر مجاز را پیدا کنید.

امکان ارسال نظر برای این موضوع وجود ندارد