پلتفرم جدید آمازون با نام تجاری AWS

فناوری همکاران یا میزبانی یک پارچه,این پلت فرم جدید تزین محصول شرکت امازون است.

که به گفته ای ورنر ووکلز عمده عملکرد ان ایجاد هناهنگی میان برنامه های چون ‍‍Amazon Kinesis، Amazon S3، Amazon Machine Learning و Amazon DynamoDB این تنها بخشی از میلیپنها یرنامه است که این پلتفرم دست به تحلیل دیتا ان میزند. 

مدیر ارشد اداره فتاوری امازون در کنقرانس توسعه دهندگان آمازون در لاس وگاس به این نکته اشاره کرد که سرمایه گذاری در یخش  اینترنت اشیا در سال ۲۰۲۰ به رقم غیر قابل تصور ۱.۷ تریلیون دلار میرسد.

ورتروکلز افزود:که این پلتقزم عامل اتصال ابزار های  مختلف در سرویس های وسطح های متفاوت است و در واقع میتوان به ان نام اینترت اشیا را اطلاق کرد.

امکان ارسال نظر برای این موضوع وجود ندارد