نرخ جدید سود سپرده در مهر ماه 1394

نرخ جدید سود سپرده از تاریخ 14 مهر 1394 به 18 درصد کاهش یافت

پاييز سال ۹۴ هم در حالي شروع شده است که همچنان خريداران و فروشندگان به دلايل مختلف وارد بازار مسکن نشده اند و حتي متقاضيان واقعي هم توانايي مالي ورود به بازار مسکن را ندارند، بنابراين تغيير چنداني در وضع بازار به وجود نيامده است. 

فعالان حوزه بازار مسکن معتقد هستند : وضعيت کنوني بازار مسکن طوری است که سرمايه گذاران حاشيه سود کمتري را در بخش مسکن به دست مي آورند، به همين دليل تمايل کمتري به حضور در اين بخش دارند. بايد نرخ سود سپرده گذاري در اين بخش کاهش پيدا کند تا افراد وارد چرخه توليد شوند، در غيراين صورت ترجيح مي دهند با سپرده گذاري و تلاش کم همان سود توليد را به دست بياورند. 

امکان ارسال نظر برای این موضوع وجود ندارد