فاجعه منا


اقدامات که برای  جلوگیری از افزایش آمار تلفات فاجعه منا انجام گزقت.

بنا به گزارشی که از  پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت منتشر و به نقل از پیرحسین کولیوند: در ساعات اولیه فاجعه گروهی برای کمک رسانی از لایه های امنیتی دولت سعودی گذشتن و خود را به محل حادثه رساندن و در همان ابتدا به تشکیل گروه برای شناسای اقراد پرداختن.

وی افزود:بارز ترین کاری که این گروه انجام داد,کمک رسانی به ۶۰۰ نقر از حجاج ایرانی و غیر ایرانی بود. که این کار باعث شد, امار تلفات به کمترین حد خود برسد.

کلیوند افزود:گروه های شناساسی اقدام به شناساسی اقراد و جستجوی آتها در بیمارستان ها کردن.


امکان ارسال نظر برای این موضوع وجود ندارد