حل مشکل درخواست نصب آفیس پس از هربار اجرا

یکی از مشکلاتی که ممکن است در هنگام استفاده ورد با آن مواجه شوید پیام نصب پس از هربار اجرای یک فایل ورد است

راه حل ساده است کد زیر را در پنجره RUN از استارت ویندوز اجرا کنید

MS Office Pro tries to install every time

solution : execute this code on Start / RUN

reg add HKCU\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options /v NoReReg /t REG_DWORD /d 1

امکان ارسال نظر برای این موضوع وجود ندارد