کاربران گوگل چگونه سرچ میکنند

Answer The Public

کاربران اینترنتی برای جستجوی یک جمله از این الگو استفاده میکنند

با کمی دقت میتوانید محتوای سایت خود را بر اساس این الگو انتخاب کنید و نتیجه بهتری دریافت کنید

ارسال نظر