بزرگ داشت هادی نوروزی

 
در روز دوشنبه هفته آینده و از ساعت 16:30 دقیقه در استادیوم دستگردی بازی یرای یزرگداشت هادی نوروزی کاپیتان جوانی که جامعه فوتبال به تازگی از دست داد , برگزار  خواهد شد.
این  بازی که قرار است , میان  تیم هنرمندان و تیمی با عنوان یاران هادی که شامل یازی کنانی همجون: مهدی رحمتی، کریم باقری، علی کریمی، محسن خلیلی، محسن بنگر، سپهر حیدری، رضا نورمحمدی، جواد کاظمیان، محسن مسلمان، مهرداد اولادی، محمد پروین، میثاق معمارزاده، مهدی واعظی، مهرداد کفشگری، محمد عباس زاده، میثم بائو، محمد منصوری، ابراهیم شکوری، علیرضا نورمحمد، مهدی شیری و حمید علی عسگری به میدان بروند.
نکته جالب توجه ای�� بازی در اینجا است که پس از سالها علی کریمی در تیمی به مربیگری علی  دایی بازی میکند.
در این دیدار قرار است تمام بازیکنان تیم یاران هادی با شماره 24 به میدان بروند و دیگر اینکه در این باری هیچ وجهی یرای بلیت دریافت نمی شود. 

امکان ارسال نظر برای این موضوع وجود ندارد