فرایند کاوی یا Process Mining چیست ؟

فرایند کاوی یک تکنیک و یک ابزار کمکی برای بازسازی فرایندهای کسب‌وکار از رویدادهای ثبت شده در یک سیستم اطلاعاتی است. ورودی‌ها برای الگوهای مرتبط با فعالیتی که پس از آن به عنوان مدل‌های فرایندهای کسب‌وکار تکثیر شده‌اند، استخراج می‌شوند. [بیشتر]

چرخه رشد و افول فناوری دیجیتال ارتباطات 2018

با استفاده از مدل چرخه شبیه سازی شده توسط شرکت تحلیل گر، گارتنر، من توسعه یافته آنچه که من نامیده شده است، چرخه ارتباطات دیجیتال ارتباطات. [بیشتر]