قیمت آپارتمان در منطقه دو تهران

از تیر 94 الی شهریور 1394


مـنــطـقــهمتراژتعداد خوابعمر بنامحدوده قیمت از ...محدوده قیمت تا ...
سعادت آباد80 - 110دو خوابهنوسازچهار میلیون پانصد تومانچهارده میلیون پانصد تومان
ستارخان80 - 110دو خوابهنوسازسه میلیون ششصد تومانشش میلیون پانصد تومان
شهرآرا80 - 110دو خوابهنوسازپنج میلیون پانصد تومانهشت میلیون پانصد تومان
گیشا80 - 110دو خوابهنوسازپنج میلیون هشتصد تومانهشت میلیون تومان
کاشانی80 - 110دو خوابهنوسازچهار میلیون تومانهفت میلیون تومان
صادقیه80 - 110دو خوابهنوسازچهار میلیون تومانشش میلیون تومان
شهرک غرب80 - 110دو خوابهنوسازهفت میلیون توماندوازده میلیون پانصد تومان
شهرک ژاندارمری80 - 110دو خوابهنوسازشش میلیون تومانشش میلیون پانصد تومان
مرزداران80 - 110دو خوابهنوسازپنج میلیون توماننه میلیون تومان

قیمت آپارتمان در منطقه یک تهران ( جدید از خرداد 94 الی شهریور 1394 )

منــطقــهمتراژتعداد خوابعمر بنامحدوده قیمت از ...محدوده قیمت تا ...
نیاوران90 - 110دو خوابهنوسازهشت میلیون تومانبیست میلیون تومان
فرمانیه90 - 110دو خوابهنوسازده میلیون تومانشانزده میلیون تومان
زعفرانیه80 - 120دو خوابهنوسازیازده میلیون پانصد تومانهفده میلیون تومان
فرشته90 - 120دو و سه خوابهنوسازسیزده میلیون تومانهجده میلیون تومان
کامرانیه80 - 130دو خوابهنوسازهشت میلیون تومانشانزده میلیون تومان
الهیه80 - 120دو خوابهنوسازیازده میلیون تومانهفده میلیون تومان
ولنجک80 - 120دو خوابهنوسازده میلیون تومانهجده میلیون تومان
قیطریه80 - 120دو خوابهنوسازشش میلیون پانصد توماندوازده میلیون و چهارصد تومان
اقدسیه80 - 120دو خوابهنوسازنه میلیون توماندوازده میلیون و پانصد تومان