صفحه درخواستی یافت نشد
آپارتمان اجاره ای تهران (89) آپارتمان فروشی در تهران (50038) ا (2089) آپارتمان تکواحدی (349)
اجاره آپارتمان تکواحدی (204) خرید و فروش آپارتمان تکواحدی (737) اجاره آپارتمان مبله تهران (282) خرید آپارتمان وامدار بانکی (425)
خانه مجردی پارکینگ دار (89) آپارتمان و خانه مجردی (211) ملک دارای قدرالسهم (353) سوئیت آپارتمان مستقل (193)
آپارتمان سوئیت پارکینگ دار (89) رهن سوئیت در تهران (12) باغ در پشت بام روف گاردن (185) املاک دارای سالن اجتماعات (614)
خانه های هوشمند و پیشرفته (12) املاک دارای سالن ورزش (227) آپارتمان لوکس اجاره ای (48) فرنیش آشپزخانه مبله (53)
ورودی لابی (668) خرید املاک اوقافی در تهران (56) سرویس مستخدم (16) خرید آپارتمان با ویو عالی (13)
اجاره آپارتمان با ویو عالی (23) آپارتمان حیاط دار (717) املاک موجود در سطح تهران آژانس املاک تهران (13) املاک خارج از تهران (129)
بازسازی آپارتمان (2287) فروش ویلا (61)

2بر 2نبش (4) باشگاه داراي (31) 09375656299سرايداري (3) واحد3سال (3) تير96 پيش (2) مالك تخليه 2واحد (9)
ميرال كول (2) 2كله 3واحد (7) دارد 60م (3) هركدام136متر (6) ميشود مجردموجه خارجي (1) دستورنقشه+فيش (4)
پايه هرواحد18متر (1) اجتماعات كلا50واحد سرايداري ارسال (1) طبقه3متري11م طبقه1متري10/500م (4) 31واحد قيمت (1) پزشكان قيمت (11) +1150 (41)
17مIRA (4) باوسايل قابل (2) 2اسانسور (1048) ضدسرقت قابل (22) نقاشي مبله (4) ورزشيIRA (2)
ياسين (323) واحد/طبقه (40) وكامپوزيت تخليه (2) پيش 95متري (1) 320م سرقفلي (3) ملكيت قيمت4/800ميليارد (1)
150متري=275م (2) فندانسيون/واحد90متري (1) اول=950م (1) دوبلكس 2تراسIRA (2) مركزي شيرطلا روف (1) پيش 72م (1)
تبديل 1/300م (6) غيرفعال كلا72واحد 35متر (3) خانواده مجتمع (2) ميشود120م بعدازيك (2) واجتماعاتIRA (2) طبقه4متري=7/600م (2)
وسايل تخليه نقاشي (1) يا1/300ميليارد (2) طبقه16متري3/800 (1) بعد 2هزاردلاردرآخر (2) مشاور بالكن (2) ظرفيت (16)
دوبلكس الويت (6) سرويس حرارتي (2) بازديد09126064206جناب (1) قرارداد3ساله با (4) پاسيو كوي (5) 09367867790 (1)
پ120IRA (1) واحد/مالك/قيمت (6) واحدهاي55و65و75متري (16) قيمت175متري=270م (1) بعدIRA (2) كلا70واحددر3بلوك (1)
بلواراميركبير (11) قيمت25ميليارد 1150متر (1) 3تراس بازسازي با (2) ديگر60متر (1) من يك (3) سوئيت 57 (7)
تركبيبي (5) ميشود جواز (62) پاسيو يا70م (2) ميشود حيوان (1) مبله300م (3) 1205متري=175م (1)
سندي+لابي (21) 22082157 (1) تا230م (2) 2انبار سوپرماركت (2) واحدها21م (2) 1ساله 2پاركينگ (2)
مركزي كلا8واحد (1) انبار 3آسانسورIRA (2) محوطه نگهبان شوتينگ (1) كلا50واحددر2بلوك (2) ارتفاع5 تعميرگاه (4) واسطه مبله اجاره (3)
ساعت18الي20 (2) توكار بازسازي (6) ملكيت ارتفاع1/80و2/50متر پاركينگ (2) بازسازي بازديداز (2) اجتماعات لابي 3پاركينگ (7) بازديد09109189815 قيمت18ميليار (2)
خارجي مبله سرايداري (3) ايتاليائي (12) قيمت129متري=5/500م60م (1) همكارتوافقي قابل (2) بازطسازي 20متر (1) لابي قيمت18/400ميلياردIRA (2)
واحد لابي قيمت (1) منطقه كلا8واحدIRA (1) واحد 2الي3نفر قابل (1) وسرقفلي معاوضه قابل (1) انبار10متر پاسيو (2) تبديل قيمت118متري300م (1)
لابي قيمت125متري=8/800م (3) بدنسازي قيمت120متري=4/700م (1) بدنسازي لابي 6آسانسور (1) ريموت در (2041) گاردن تحويل6ماه (1) تصويري بسيارخوش (1)
ايتاليايي در (2) تخليه اسپيلت گاز (1) جهاندوست (27) چلوكبابي آب (13) همكف87 (3) /180متري (337)
03/24(اصلاح (1) 5متري6/600م طبقه4=2پاركينگ (1) 240متري12/500م (2) 3خوابه درچند (2) جناح دسترسي (1) تجاري 150متر (10)
تخليه 12مترپاسيو (1) ملكيت قيمت1/300ميليارد (2) ميوه سند (1) وسرقفلي تراس (3) بازسازي 54متري (1) مشا مستاجر (341)
12متري قيمت (64) داروخان (2) 82واحد (9) ارارات (207) من 2آسانسور (2) كفش قابل (2)
رهن قيمت125متري=180م (1) انبار 2اسانسور (2) رزمجوبين (19) واحد3 ويوتهران حياط (1) رهن پلاك28 (1) و ميبا (1)
بنا600متر مغازه25متري (1) 2پاركينگ مبله در (2) زنانه شغل (1) زساعت (1) خ24ساختمان (1) مادر آنتن (6)
انگليسي/ط3موجود (2) بازديد6/5عصربه (1) آلات مالك (6) آيينه عمر (1) يادفتروكالت قابل (1) مالك آشپز (2)
باتخفيف كلي (2) مهندسين اسپيلت دراجاره آماده (1) 5دهنه جواز (28) سازي فضاي (1) متري جهت (14) همكار نما (12)
وبرق دونبش (1) شده سوپر (1) تبديل10م (10) ماشين ديوار (12) اشرفي اصفهاني تا صاد (2) جوازمسكن ملك (38)
40مترتراس بازسازيشده (3) ايصار (1) بر ازتفاع (1) ترازچهارباغ (20) منزل قيمت (1) ديواررنگ (85)
تراس127متري (1) جواز فوري (3) 09385941259 (1) در2بلوك 2انبار (1) نقاشي/تخليه/حياط (28) 2واحد50و1واحد (1)
موجود باند (15) موجود ز1داراي (3) بلوارجانبازان (173) تخليه دوربين (129) بلوارميرزابائي (1) مصالح ارتفاع (1)
قيمت62متري80م (1) بالاترازآپادانا (21) كودك آلاچيق آنتن (1) درمانگاه قيمت (3) 40متربالكن جوازرستوران (4) پنجم/تحويل7ماه (5)
شده باهماهنگي قيمت (50) (باوسايل) ارتفاع (5) تخليه12/05 (1) تخليه 4واحد72متري (1) قرارداد2ساله ارتفاع4متر برق جهت (1) مشا رهن بدنسازي مهد (1)
واحد150متري تخليه اطلاع (1) بهداشتي ملكيت قيمت (1) كلا30واحد مسكوني (1) بيواسطه تخليه (23) زيرهمكف/مناسب (5) پاسيو/بازسازي (243)
مشا 42م ت (2) تجاري متري10م واحد (2) 6دهنه (21) ريزان مالك (10) كلا89واحد (1) سطح كلا7واحد (2)
خيام مختاري (1) باهم2/600ميليارد (1) پايه نگهباني نما (10) 65متري1خ (5) واحد250متري (16) 180متر3 (2)
از3بعدازظهربه (1) اطلاع بازديدبا (3) انباريو (1) انبار40متر (10) اسكيت اطفا (1) اصلاحي35 (1)
باهماهنگي مالك واحدهاي125و135و151متري (2) باورودي (6) تابلوخور 3نبش (2) تدبيل حتي (1) درحياط 3واحد120متري (1) شهر تخلهي (4)
طبقه30متر (2) فروش يا150م (1) باهماهنگي22281621 (1) بر5متر (2) بستني 2نبش جواز (2) بندي تخليه حياط (1)
تا4نفر زوج (2) تا70م تخليه حياط (4) تخليه بالابر ديوار (1) تلفني قابل (1) خشكشويي آب (89) اطفاءحريق دوربين اجاره (1)
2پارگينگ (36) اجاره 2واحد180متري (1) تبديل طبقه1قيمت=65م (1) كامل نگهباني دوربين (2) مالك تحويل (129) مترانبار 09126048933هماهنگيIRA (1)
مستقل بامستاجر قيمت (1) مشا دكوراسيون (4) 2پاركينگ 124متر (2) امير المومنين (12) شيرودي (322) ر ي خ/ح (16)
1ساله قيمت (12) ارتفاع4متر جوازپوشاك (15) تيراندا (1) بيمار (1) طاعتي (98) خروش (104)
بر داراي (54) 2بر دكوربندي شغل (8) داودي (211) تبديل سرويس (19) ارتفاع4 3بر (8) مسقف سكونت (2)
تخليه اسپيلت ط1و2 (4) كلا7واحد ?p=1 (103) داخلي اصلاحي (1) ب ي ف (60) سوم /70م (2) نظ آب (12)
سانترال تابلو (11) 44805485 حياط (1) تخليه/تلفن (11) 5ط قيمت (7) 09124083482آقاي (1) مشتري كف (2)
مالك حتما (18) تخليه تلفن (11) 26سال (1) با180م (1) برق 25متري (1) پ10واحد7 تخفيف (3)
300و145 (1) الموت (109) 6متر سونا (1) 44006228 تخليه (1) انبارهم (1) مشا اسپيلت نقاشي (4)
ظرفچي (59) 159متري (13) ازعمر (30) 09124842363 سكونت (5) باقدرالسهم بازسازي (3) (زیر100 (1)
متري5400م ت (2) فعال تماس (2) مشاع پاركينگ2تا مستاجر حياط (1) جكوزي/نگهباني/دوربين (1) و200متر (4) مغززي (1)
يكطرفه طبقه (13) موجود اسپيلت همكار كميسيون (1) 6دانگ مناسب (1) بنايي (494) متري /25 (40) تصويري رابيتس (1)
سفيدكاري درب (10) ع ي گ/ح (17) دوربي (3) پاليز (25) 1/100م 50م (1) /وكلا قابل (12)
دارديعني (1) واظهارحريق درب (1) تخليه سرقفلي قيمت (2) حريق مخزن (1) قيمت128متري=7/800م (1) 1خ 70متر (1)
اميرك (1) مركزي يكطرفه در (6) بازسازي 2پاسيو (11) تبديل نقاشي آنتن (1) شكسته/مسكوني/زمان (1) روز فلت 3واحد12متري (2)
موبايل ديوارقفسه (2) مشا دزدگير دوربين (2) مستاجر اجاره قابل (1) اجتماعات لابي آنتن (26) امكانات تخليه حياط (2) مركزي 6/15تخليه انباري (2)
مالك جوازدارد دستور (2) شده 20متربالكن ارتفاع (2) سندي70متر 2انبار تخليه (3) يكطرفه تحويل15روزديگر (1) اداري/تخليه/3واحد200متري (2) تخفيف تخليه بازديدبا (1)
اصلاحي گذر6متري تخليه (2) ساندويچي روشويي سرقفلي (2) 78متر كميسيون1درصد دوربين (2) شده تخليه يكطرفه ط2موجود (2) 3خ 4واحد167متري3خ 4واحد123متري3خ (2) 2و4خواب بازديد (1)
مركزي مالك اجاره (13) مقطوع تخليه تلفن (2) بازسازي حداكثر4نفر (18) توحيدك (20) يادگار حبيب اللهي (1) مركزي واحدهاي73متري2خ (2)
خواب 11تاپاركينگ حياط (2) تخليه 4واحد95متري آنتن (2) هواپيمايي تخليه جواز (2) مهدكودك بيليارد سالن (2) ساخت4ط مالك گذر6متر فروش (1) ارتفاع4 ملكيت انبار110متر قيمت (1)
روبازIRA (2) 09121203879جناب (2) 75متري=130م (2) 3متري2/500م (2) تواقعي (1) تاسيسات 4واح (2)
تبديل 50م (59) نوسازدرهمين (1) شهناري (1) 2نبش استسنايي (1) كاشاني بلوار فردوس (8) تبديل تخفيف انبار (1)
8واحد130متري (2) تراس بازسازي بي (1) سرايدار اجاره بازديد (2) هماهنگي88537753 (2) كازر (3) مستاجر 09102105575خزايي (1)
گاردن قيمت78متري=160م (1) بازي/معاوضه (1) اقدامات (1) پائينترازمستعانيه (23) 4واحدجمعا280متر (2) 95و100متري=600م (1)
155و166متري=10/500م (1) بوتيك عمر (9) تحويل 2كله (1) ديگر اصلاح (2) 7/100ميلياردو (1) 09125446185شيواپور (4)
بازسازي بن (10) بزرگتر سند (6) تخايه حياط (3) جا زيرهمكف (1) 75متري=100م آخر (1) زلزله تماس (1)
4واحد120متري2خ (2) ديواري 105متر (1) سرقفلي 130متر (2) آموزشي فروش (1) لوازم ملكيت (14) دانشجو 2واحد (1)
16متر بازسازي (8) باهماهنگي09121172753 (2) 3فاز 6پاركينگ (2) 2خ نيمط38متري1خ (1) 9الي6بعدازظهر (1) مركزي ط11 (9)
مرکزی پمپ (1) مجزا سند (11) بهارسوم (19) وچيني (1) اجتماعات/بدنسازي/بيليارد (15) لابي تحويل17ماه (1)
هماهنگي88405858 (1) غيرمبله=175م (1) بازسازي 105متر (5) 260مترقدرالسهم (2) مكالئون جواز (4) تبديل ارتفاع5/5 (13)
ارتفاع2/5 ارسال (3) مشاعات قيمت170م (1) كف 2پاركينگ يا (2) ملكيت 2دهنه (14) خياباني (672) پيش ارتفاع3/5 (8)
قيمت80متري=8/500م (7) زيربنا قابل (47) بازديد09195731537 قابل (1) مسترروم داكت (1) باهماهنگي جهت (59) كارشناسي 2تراس (2)
1=200م طبقه2=170م باهم (1) بازسازي مشاركت (5) كلا10واحد اختلاف (2) زمین220متربر11موقعیت (1) دارد بازسازي قيمت (11) سرقت شوتينگ اعلام (2)
تبديل بازسازي 80متر (1) خرازي ترجيحا (1) 2آسانسور سالن (7) ارتفاع2/5 مناسب (20) تبديل نگهباني حياط (8) ارتفاع6 با1واحد (2)
بعد هواساز حتي (1) سرقفلي 10پاركينگ (4) روز ارتفاع2/5 سرقفلي (2) معاوضه سرقفلي قيمت (7) تجاري قيمت47ميليارد (1) شوتينگ كارواش 2پاركينگIRA (2)
برق قيمت4ميليارد (1) ارتفاع2/5 2پاركينگ سرقفلي (1) نوسازوهنوزسندصادرنشده (1) واسطه اتاق (4) پ48 IRA (1) ط5 50م (1)
با88067878 (1) سازي51 (1) ? 66متر (73) 3300متري (2) 417 قابل (2) در2/24 3 5 (3)
مسكوني الويت (5) پايه كلا28واحدIRA (1) مستاجر بازسازي بي (5) طبقه3متري=6/400م قيمت100متري6/500م (1) 3فاز 2پاركينگ قيمت175متري=10/500مIRA (1) ارتفاع3 بازسازي قيمت6ميليارد (1)
پاساژ قيمت (8) ارتفاع5/5متر داراي (2) دانشجوياكارمندآقامجرد (2) 72متري=5/950 (1) 22357524 ساعت (1) 44002119 44080332جهت (2)
مشترك م اداري (5) 9مترمربع (1) جنونورگيرعالى بالكن با (1) بنا 3000متر (1) قيمت99متري=9م (1) آسانسور گاردن (1)
سرقفلي دوبلكس (4) سرقفلي گرمايش (1) خانواده دوربين (1) مستاجر كلا8واحد (3) بازسازي لابي 15متر (2) 40واحد126متري3خ سكونت (1)
4واحد110متر قيمت (1) گرگاني (294) ارتفاع3/20 ملكيت قيمت (1) لوسترفروشي (46) 3پاركينگ 2مستر جاروبرقي (1) /160م (121)
مراسم (9) گاردن تحويل8ماه (1) 2آسانسور در2بلوك (1) 2پاسيو مستر سالن (1) سندنيست ارتفاع6 تخفيف (2) هماهنگي تخفيف (44)
تاميدان (1) 2/180مIRA (1) 1و2 3و5 (1) ن ي ق (93) راهن (10) از200متر (2)
متري ق (2) پاركينگ 5تاپاركينگ با (1) 850متر قيمت120ميليارد (2) 170متري3 (1) متري2/050 (1) گذر25متري معاوضه قيمت (1)
كار جواز (19) كدينگ 2پاركينگ (2) كلا88واحد تخفيف (1) كمتر (91) كولرگازي با (13) مجوز 21 (1)
مختلف درب (36) نقاشي 85متر (1) 45 بالكن كمد (1) 53متري موقعيت (1) 56متري داراي (1) 6 بورس (510)
روميز قيما75متري=95م (2) فروش 2پاركينگ تحويل16ماه (1) دوربين لابي كلا84واحد (1) تبديلI (4) خارجي تريبلكس (4) دارد يا80م (2)
رهن60 (1) زمين 65ميليون (1) ساختم 480 (2) سند زيرزمين (1) شده گذر14 (2) غيرفعال 3تراس (13)
قدرالسهم110متر (4) كارشناسي شغل (18) كلا53واحد 2آسانسور تخفيف (3) مالك تريبلكس (1) متراژ66متري (3) كافه جواز (3)
كتول (1) كمدديواري 3پاركينگIRA (1) كوب جواز (9) لابي اجتماعات (138) متخصص به (1) مشا 2خانم (1)
مشجر آب (1) میرسد دارای (15) ندارد اصلاحي (1) نشده) همكف (1) همكار 1طرفه بازسازي (2) واحدكوچكتر انبار (1)
واسطه قيمت149متري=14مIRA (1) پاركينگ 11ميليارد (1) 15متري ترجيحا (1) 2 زيرهمكف (1163) 2پاركينگ انبار7متر (1) مركزي لابي سالن (146)
مستغلات بازسازي (3) مسكن كامل (1) مسكوني 1طبقه (10) مشا درب (1022) ملكيت ط1 (1) هركدام ط2قيمت160م (1)
وآجر كف (1) واحد تراس10متر (4) وكامپوزيت قيمت (1) پايه ملكيت (4) پهلوي (8) پوشاك مشاغل (1)
188متر (12) 2ط60متر (2) 2نبش كمد (1) 3واحد270متري (8) 45ميليون جواز (1) 5م ت (63)
استخركودك (6) بالابر قيمت (4) اجتماعات فرنيش مستر آنتن (1) بازارچه جواز (1) بازسازي آريشگاه (1) بازسازي 3سندمجزا (1)
باضافه (1) صفردرجه داراي (1) غربي تخليه (17) كارواش دار (1) كلا700متر (3) محمدي 2تا (1)
مرکزي تخليه ط3موجود معاوضه (2) مغازه تجاري (183) 85 100 110 (3) =265م طبقه (1) م اداري قيمت12ميليارد (1) مركزي 4واحد175متري (2)
ارتفاع4متر قابل (5) باملك بازسازي (14) دارد اب (23) در2بلوك يا120م (1) دوبلكس600 (2) سرايداري 2پاركينگ 2انبار قابل (1)
سرويس تخفيف (2) مالك 2ط (13) مستاجر نقاشي (17) مستقل 4پله (2) مسقف 100متر (1) نقد 16م (1)
همكار كميسيوني (1) واحد85متر (2) پز 2شومينه (4) گاردن بسيار (1) گازمستقل برق (2) قيمت590متري=40م 330متري=30م جاروبرقي (1)
واسطه درچندين (1) جا قابل (6) 1متري12م IRA (1) كارشناسی با (43) كمد (1504) منطقه فوري بسيار (1)
26مترتجاري ملك (3) تبديل كلا18واحد (2) آينده تنيسIRA (1) كمدديواري مشاغل (2) كلا70واحددر2بلوك (2) ابزارآلات (12)
مبله حياط16متر فقط (1) 14 2نبش قيمت (3) پاركينگ س اداري (1) بالكن آب (138) واحد135متر (1) روز 88787489جناب (6)
تردد مسكوني (8) دوباهم جواز (5) بازديد09123904001 (1) متري/40و70و85متري (1) مركزي 5واحد90متري (5) طاوسي (76)
ع ي گ (22) قيمت92متري=45م (1) گاردن قيمت115متري=270م قيمت220متري=550م (1) متري 165و261متري=2/200مIRA (3) اسپيلتد (3) جداگانه17م (1)
متري8/500م (11) پاركينگ گذر8 (3) روز 15پاركينگ 9انبار مبلهIRA (1) مركزي تخليه 2واحد (37) 2نبش 2تراس قيمت (1) نگهباني الويت (4)
انبار كلا90واحد (4) كارشناسي تخليه حياط (21) پونك كوي طور (8) خرازي 2نبش يا80م (3) وسرقفلي ارتفاع4 بورس (4) بدنسازي لابي مستر 2پاركينگ (6)
155و90و120متر (1) طبقه5=11/200مIRA (1) مشاء واحهاي (15) بدنسازي كلا35واحدردر2بلوك سرايداري (3) روز تخفيف سرقفلي (1) 59و61و90متري (1)
2متري7/200م (2) كلا218واحددر2بلوك (3) مبله لابي سالن (6) مشا/پاركينگ (1495) قرارداد10هزاردلار3ماه (2) نيست قابل (5)
كامل ارتفاع4 (1) مجيديه كرمان (2) تبديل 09362555260جهت (1) حياط امكان (1) پيش قيمت186متري (1) شده دراجاره داراي (4)
انتشارات قابل (1) يكجا بدون (1) انباركالا (3) شده كلا12واحد (1) 80مترزيرزمين (7) غيرفعال 2بلوك (1)
بازسازي 226متر (3) حريق 2پاركينگ سالن (1) اعيان انبار (4) گوهردشت كرج (3) كنفرانس بازسازي (5) بازديد IRA (4)
آينده اجاره (42) وام داراي (11) 3ساله سابقه (3) انبار118متر قيمت (3) مستقل/مالك (83) آب ويترين (7)
مجزا كلي/تكي بازسازي (2) جواهرات (41) تجاري 1طبقه (2) 2/500ميليارد ارتفاع4 (4) قيمت91متري=6/500م طبقه (3) 2بر قدرالسهم (8)
دوربين دزدگير ملكيت (9) اطفال ازتعدادواحدها (2) اللسهم (2) 8/10 تخليه (37) برج7سال (2) گاردن برق3فاز (2)
فروشي/كولرگازي/ديوار (1) 80متري=4/900م (1) 1 /24(كاهش (8) 3/850مIRA (3) اختماعات (1) اصسپيلت (10)
ط5و7موجود (2) 2موجود IRA (1) 135متري=6/200م (2) شيك ويو (3) 11 5متر (1) ايزايران (4)
4آسانسور بي (1) نوساز ارسال (1) با80متري (5) باهماهنگ (9) روز 230متر (2) كلا7واحد ? (99)
تخليه آانتن (3) 09126335875هماهنگ (2) نگهباني تخليه حياط (10) مشا مالك يكطرفه (18) ارتفاع6/5 6پاركينگ (1) مهمان قيمت127متري19م (1)
3پاركينگ 3تراس سالن (1) 77884556برادر (1) بر6*19 (3) 09131295470 قيمت (1) 88متري5/200م (1) موقت م (1)
09363681865 (1) اجتماعات قيمت153متري16م (1) وكالت تابلوخور 2كله الويت (2) 09214461242 (1) لمينت تخليه ط2و3 (1) 8/23 شغل (5)
1خ 2وتحد122 5 (1) جواز37متر (1) پاسيو روف (2) زوج وديعه (1) تخليه داري (2) گچي اسپيلت (1)
مستر تمايل (2) نشده تخليه (12) هماهنگي به (20) 2ماهه مرحله (18) 7ماهه تخليه (2) متري2م آنتن (3)
نخورده 2كله (1) طرف ارتفاع (2) نخوده فروش (4) 200هزار س اداري (2) قيمت135متري=7/500م (1) 20متري=460م (1)
ماهي16م (1) مشا در2بلوك اختلاف (2) ريو (2) (گلسرخ) (408) ازتش (1) پيش 65متري (2)
3مترارتفاع (3) دفترفني دا (1) مشا 100 (3) استخروالفجر (4) روغني نما (6) مشا 3واحد120 (1)
تخليه3/28 بازديد (1) باهماهنگي6تا8با (1) تيراهن نماسنگ اسكلت (1) ارتفاع2/70متر برق لوازم (1) مالك 12 (16) رضاخ (5)
شوفاژ سكونت (5) فروشبا (2) مشتركين قابل (1) طبقه1و2متري8/400مIRA (1) سرقفلي 145 (1) دارد/باربيكو (1)
پيش همكف=200م (1) محوطه 4تراس (1) 2تراس باربيكيو (4) شده/نيمي (7) تومنش (1) توانايي پلاك (1)
بنا650م (1) 3روزديگر (1) 3باجكوزي (1) مسكوني 2ط (19) 75*20 مشاركت (1) /تخليه/نو (5)
وس اداري (1) نقاشي 09109250813جهت (1) جمهوري پاستور (1) معاوضه سالن (11) از1سال (2) خور ارتفاع2/5 (1)
مهمان ? (472) تاIRA (1) رنگ 20متر (3) زيرهمكف=2/200م (1) بازديدمستاجر (3) فود قيمت1ميليارد (1)
زيرهمكف روف (2) 3انبار بازسازي (6) بازسازي 09127124048مستاجر (2) تبديل كف (59) تا800م (2) مجزا مطب (1)
مشا/واحد75متري (21) مشرف (397) 2پاركينگ باربيكيو در2بلوك (11) شهرزیبا (9133) ولواسان (1) قيمت220متري=19/500م دوربين سالن (1)
130 200 135متري (1) گذر10 (400) بنا180متر (6) 3كله مشاغل (7) آرايشي سرقفلي جواز (1) بنا660متر (5)
3فاز سيستم (2) كار 54متر (4) مرداد (1185) خاص كلا (8) پاريكنگ (10) پيلوت 2نبش بي (4)
44281959جهت (1) اينترنت كاغذ (2) مستقل ارتفاع2/80 (5) 1سوئيت50متري (2) 18تا (21) شوتينگ باند (1)
بازسازي 77متر (1) 18واحد200متري (21) 4متري9/700م (2) 2نبش 100متر (2) دوربين بازسازي 30متر (1) مداربستهIRA (15)
اسپيلتذ (1) بازسازي دوبلكس قيمت35ميليارد (4) 22834483مستاجر (2) تراس بازديداز10اسفند بازسازي (1) نقاشي 20مترتراس (4) كامل نما (41)
يا550م (1) سرقفلي ارتفاع3/5 2نبش جواز (6) 2انبار15متري 2پاركينگ معاوضهIRA (2) تاتر قابل (2) خوردو (14) تبديل بالكن (17)
پرديس رودهن (5) رويال((برند (1) قيمت16ميليارد (47) بعدازمطهري (43) 2پاركينگ450م (1) هماهنگي09905320052 (1)
طبقه6متري9م (1) 70و80متري7/500م (1) ارتفاع3/85 (2) دارد 3بر (8) باغ در2بلوك (4) قيمت120متري=4/800م (1)
سرايداري كلا100واحد (16) كوچكترIRA (3) شيروند (16) مجرد كولرگازي قابل (1) عيد قيمت100متري=53م قيمت120متري=55م (2) كلي م (1399)
بازسازي كلا3واحد قابل (1) م اداري دوبلكس (42) ناسر خسرو (1) شده كلا68واحد (7) 88739357و88745885 (1) مستر 09367463311جناب (2)
نخورده ياقيمت75م 2/500ميليارد (1) 95متري=5/800م (2) كامپوزيت تخليه واحدهاي (21) دوبلكس با (19) انبارسقف (7) فراوان كم (1)
تجاري 1واحد100متري (2) اجتماعات ورزش مهدكودك (1) بهاران قابل (1) بعدازظهر قيمت (1) واحد سند (54) تبديل 5پاركينگ 100متر (1)
قيمت36ميليارد (20) بدنسازي مبلهIRA (1) بازي سند (2) وام سرايداري كلا40واحددر3ورودي پاركينگ (3) وام كلا600واح (1) ارتفاع5متر فروش (1)
درمركزكرج (1) روز متر (4) تبيدل هود (1) سرام ط2و3موجود (1) رهن 42م (4) چهارم10/200م (1)
دوواحد پاركينگ (1) بازسازي رختشورخانه (1) روزآنتن (2) ديواري كولرگازي سقف (1) روز 9واحد (1) فرنيش قيمت85متري=12م (2)
15روزآيندهIRA (1) توافقي م اداري (29) تجميعي دو (1) اسپيلت سالن (88) غيرازسوپرماركت (2) ارديبشهت تعاوني (4)
كتابخا (7) خوابه بسيار (2) روز بازسازي انبارداخل (1) شيك نورگيرعالي (4) باربكيو آنتن (19) اعتباري شغل (1)
اضافه30م قيمت (1) اسپيلت 2تا (3) ارتفاع4 برق مبله (1) اتومبيل فوري دراجاره جواز (1) طبقه90 (3) خانواده اجاره (10)
طبقه فيش (73) روز 3بر اطلاعات (1) رهن 380م (1) بازيدبا (23) ديگر مالك حياط (5) ديجيتال ملك (1)
دارد همچنين (1) زيرهمسطح (2) جمعه قيمت (6) دقيقتربا (3) جوازموبايل قيمت (3) 09387986262آب (1)
واحد160متري (34) الهيه سكونت (3) حياط 90متر (6) حريق ارسال (1) جوازمدرسه بازديدباهماهنگي بازسازي تخليه ازبربي (1) تاريخ89 (1)
انبار15متر 2مستر (2) فروش فوري بعلت مسافرت (1) باز (10320) جدا انبار (2) سرقفلي 24متر (1) سرقفلي جوازساخت (4)
اسپيلت 4واحد (12) بامالك تخليه حياط (27) سبز آلاچيق آنتن (2) بامالك كلا3 (1) شده تبديل (10) سرقفلي 14متر (7)
سايتamlak diplomat com (1) زباله نگهباني (24) روز قيمت (90) روز سقف (1) روز تخليه آنتن (184) دفترچاپ آب (1)
فتوكپي براي (2) دارد 170متر (1) دارد ط4موجود (1) دارد اپارتمان2بر (2) سرقفلي 6پاركينگ (2) سانترال لابي قابل (3)
زمين39متر (1) ديوارچيني قيمت (11) داراي39 (2) تخفيف بن (11) شهرداري مجوز (3) تنظيمات (7)
تصويري تست (1) زيرزمين عمر (4) بلوارلاله (156) بانكي نگهباني برق (1) بازسازي نبش (16) بالكن سه (2)
بازسازي تخفيف كلا62واحد (3) بازديد8 (7) داروخانه سرقفلي (2) خلوت12متر طبقه (1) زوج بازديدبا (3) شراكت آشپزخانه70متري (1)
دكوراسيون 10متر (1) اكبرثروتي (8) اقاIRA (5) حياط 4پاركينگ بازسازي اجاره (4) فرزند پاسيو قيمت (1) اصلايح (4)
ارتفاع3 آب (39) آژانس مغازه (1) روم 2آسانسور (4) زير بازسازي يا80م (1) 150هزار (30) صرافي بر (1)
تحويل1 (66) روز ماه (5) باربيكيو بدون (2) بازسازي يا400م (2) دارد اطالع (1) شود امتياز (2)
خياطي مغازه (2) خواب 80متر (1) خواب ‌تراس (1) خلوت سالن (20) دارد(قيمت (1228) غيرفعال در (1)
شده 110مترقدرالسهم (2) شده 1انباري تخليه 3 (3) ارتفاع5 25سال (1) تجهيزات شغل (6)

تهراني (7615) بازسازي (196702) دزاشيب (6651) جردن آفريقا (11901) شهرزيبا (9615) انقلاب (7574)
دوم (40095) گچبري (3480) ارتفاع3 (6904) سهروردي شمالي (16880) لوازم (6840) شيراز (12931)
صادقيه (27788) انباري (10902) بلوار فردوس (28705) كريمخان (10817) كلنگي ? (94641) هروي (16169)
،آيفون (787540) شهران (41167) آجر (106867) اختیاریه شمالی (4483) مالك جواز (3967) جلال ال احمد (3509)
ديوارسراميك (8497) شهرآرا (9407) تصويري (786491) امير آباد (5294) متري 1 (63719) مستخدم (4777)
تهران نو (13029) اجاره (507067) قابل (116315) دردشت (5599) بامالك (49916) شريعتي (45798)
مشا/5 (148528) سرقفلي جواز (3891) انتهاي (44467) 3 لابي (20939) توحيد (16794) جمالزاده شمالي (3662)
جنب (67680) جنوبي (129518) ضلع (13125) م اداری (83089) مالك حياط (7104) مالك/ (120531)
منطقه (5376) ميرداماد1 (7716) آبادي (15642) پائين (4141) سعادت اباد (55237) بازديد (53853)
2پاركينگ (19161) سوهانك (5737) شهرك غرب (32582) 15آمپر (8034) مبله (18900) آزادي (10667)
پيروزي1 (26665) همكار كميسيون (5075) كميسيون (22498) آزادي2 (4976) مناسب (11110) شمس آباد (14097)
سوئيت (4248) پاسداران (35654) بهارستان (7183) بلوك (22871) زيرزمين (5939) مالك (120541)
موجود (51644) ياس (15996) يكطرفه (18531) برق آلستوم (4936) مجيديه شمالي (10092) 8/7 گذر (5064)
آنتن (392723) ديوارسنگ (23725) اشرفي اصفهاني3 (10543) پاسداران2 (7374) آيت الله كاشاني1 (8711) اول (45822)
مستقل (5522) فرشته (11037) اميرآباد (11534) لابي- (21159) مبله (18900) ؟آپارتمان (1223126)
ارتفاع3/5 (6904) دولت2 (3946) رهن (318901) مستر (7544) سراميك (7000) محمودي (9808)
كوثر (8065) يوسف اباد (28135) پاتريس (4617) پارك ساعي (6518) پاساژ (28317) پاسيو (8768)
سهيل (5433) مداربسته (4260) شيخ بهايي (9679) باهماهنگي (48213) جواز (102940) تراس (5785)
اسانسور (6182) فروشي (14965) مرزداران (28272) كميسيون (22498) اندرزگو (9041) فردوس غرب (9603)
واحد8 (3498) تحويل (18703) بازسازی (196277) مفتح (6375) /تخليه (157939) انديشه (7282)
سرقفلي (60695) (پونك) (37620) شاهين جنوبي (3948) ساخت (4363) كشاورز (8160) تجاري (76061)
موقعيت (7152) دارآباد (8635) بلوار تعاون (4691) /جواز (102915) /باربيكيو (3719) کامرانیه (9429)
مرحله (17127) 5 آنتن (392266) گرمايش (4760) 3متر (5894) كامرانيه (9439) مشاء (9189)
وليعصر (34051) ديوار (35245) آيفون (787540) مجيديه جنوبي (9208) كارگر شمالي2 (5163) عباس آباد (7933)
وسرقفلي (14311) اقدسيه (14370) 1 واحد (114772) 1 /درب (719672) 1 قيمت (201202) ورودي (6433)
شهرارا (9386) مجرد (3986) مطهري (27489) دوربين (7810) عباس آبادبهشتي (5291) سازمان برنامه جنوبي (4001)
گرگان (7614) شده قيمت (3816) همكف (5707) حكيميه (3904) شاه (9768) اسكندري (4799)
الوند (6277) تصويري آنتن (4680) 3 ملكيت (28007) روبروي (94290) ساختمان (64074) خيابان (22396)
لابي آيفون (3887) ظفر (23786) گلبرگ (17814) ديباجي (14727) اشرفي اصفهاني (28746) شيرازي (10121)
اختلاف (52440) ساخت (4363) فرمانيه (25921) اصلي (3763) انباري (10899) خواجه نظام الملك (6896)
بست (109154) دفتركار (18905) كامل (54887) نارمك (40751) سند (52517) كار (246708)
سعادت (56744) مدرسه (3682) ياسمن (4105) /لابي (21159) داراي (57991) شده تخليه (7381)
هفت تير (11450) انتن (392823) 5/5 ملكيت (27842) هوايي (11884) 4)داراي (57994) (ملك) (49200)
همت (10868) سكونت) (37930) اداری (129841) تراورتن (6690) ا (8668) سوهانک (5732)
تقي (3596) شهرك راه اهن (11767) متري) (63955) 45/1 (11021) حاج (5460) مسكن (4824)
اداري/ (100676) 7 مناسب (11048) ? داراي (57994) لادن (7920) مالك/آنتن (3600) /تجاري (76061)
/مسكوني (314782) وليعصر (3) (34051) مخابرات (7476) مركزي/تخليه (27066) فروشى (14964) بانك (27072)
حسن (12092) 2/80 (5533) 6 ملكيت (27792) صبا (5287) درب (715644) /اداري (99530)
هجرت (4546) کمیسیون (22656) اصفهاني (30898) حافظ (4640) بهاران (7436) رمضاني (6969)
فيض (9009) مشا ? (148527) /پاركينگ (43085) ازادي (10677) /برق (34338) ملكيت (28007)
ارتفاع (84908) پونك (37641) نياوران (35336) /دفتركار (18905) /سالن (22445) بازسازي (196849)
تهران ويلآ (6746) تبديل (95843) اختياريه شمالي (4483) دريان نو (6516) ساختمان (63965) زرتشت (4289)
اتوبان (13693) دربند (7100) فروشگاه (3935) بين (80621) سرايداري- (5531) لابي (21159)
واسطه (7763) سبلان (10085) شهيد (53795) ديوار (35242) بهبودي (7580) ندارد 2 5 (14866)
پاركينگ (43085) 5/5متر (8242) مجزا (4202) گاردن (4164) جهان آرا (7268) آجودانيه (5637)
عبدالله (3810) حكيم (4934) ملک (49287) هماهنگي (85897) زعفرانيه (18506) دارد (17397)
قيطريه (20200) بالاتر (35813) اصلاح (3847) واحدهاي (6186) صدر (8122) تجریش (19453)
مشاعات (5046) پرديس (3421) پوشاک (9420) پونک (37597) فرحزاد (8466) چمران (4542)
/مالك (120525) /موقعيت (7130) 110 (4114) پيروزي (13956) طبقات (17151) آرايشگاه (4252)
=روبروي (94432) ستاري (9855) بزرگراه رسالت (5559) لابي (21159) ساكن (7720) قيمت (201679)
دولت (19076) شهرداري (5377) شهرداری (5378) كاشانك (3805) لشكرك (4952) ماركت 2 8 (3953)
مالك آنتن (3600) شيخ بهائي (7285) پاركينگ (43085) ولنجك (16515) معاوضه (23975) /مبله (18900)
/اسپيلت (15589) آفتاب (4881) بهارشمالي (4464) منطقه ۱ (5376) ولي‌عصر (34051) وبرق (4487)
طبقه (29786) فرجام (11575) ارتفاع3 (6904) همراه (12147) 2واحد (6091) بلوار فرحزاد (7012)
شريعتي(1) (45712) تهرانپارس (71030) ميرداماد (23313) مبله/ (18868) اداري (100676) مستغلات (80519)
شادمان (10247) يوسف آباد (28135) سالن (22352) گيشا (23167) داراباد (8635) شهيد عراقي (3594)
باقرخان (3615) جشنواره (7741) مختلف (16204) بلوار اوشان (3538) ونك (29308) سهروردي (28051)
قيمت (201906) 3 /با (170098) 3/5متر (8255) فاطمي (22535) محاسبه (6353) وليعصر1 (4689)
بانكي (12201) /سوئيت (4248) /اجاره (507067) 6/90 (4478) نوروزي (7060) اصلاحي (4223)
امام حسين (6683) توافقي (14769) جهان ارا (7268) 15آمپر آب (5364) زيبا (6289) دراجاره (5480)
داروخانه (5188) جلال (6414) سيتي (6559) عباس آباد1 (3595) بزرگراه رسالت5 (4195) واحدها (5989)
بلوار ابوذر (3784) بلوار پاك نژاد (4782) بالاتراز (16175) تهران ویلا (6732) سعادت آباد (55089) كارشناسي (11004)
بابايي (6097) همكار (10287) قطعي (10821) معاوضه (23963) 4 ملكيت (27894) جردن (31720)
شهر زيبا (4114) تخليه (157939) بيواسطه (12442) خليلي (4620) متری (63891) نامجو (5516)
/انبار (9868) شمیران (7624) آبدارخانه (51026) آصف (5251) آماده (10281) آيت (35217)
سراج (6652) /داراي (57994) سرقفلي ? (60338) سعادت آباد (55237) سكونت (37930) بازسازي قابل (4561)
مستاجر (21197) شهرك (89369) طالقاني (14200) لابي/ (21138) لاله (26020) ماركت (3953)
مارکت (3953) پارك ملت (4099) بلوار پروين (7523) بلوار ارتش (3969) توانير (6517) آيفون (787540)
آريا (4202) جنت آباد (44930) اجتماعات (17161) حياط (187400) 22بهمن (4213) شاهين شمالي (12657)
ملي (4805) ريموت (712377) بني هاشم (7276) برنامه (10442) فرهنگيان (4330) سيد خندان (3675)
آپارتمان (1227309) تجريش (19466) بوعلي (3751) دروس (11290) ملكيت (28007) سانت (43732)
ستارخان (74962) جلفا (4674) آسانسور (6182) قلهك (7482) مسكوني (314782) مركزي (402024)
لابى (21109) ندارد داراي (5206) شهرک غرب (32582) شهرك راه آهن (11767) نور (13668) سوپر (7110)
ملت (9509) رضائي (4248) مالک (120567) قائم (10546) *فروش (1240589) حسيني (38250)
در (58556) كردستان 1 (4479) 9/10 (48547) کاشانی (35610) ارغوان (10360) 9% حياط (187400)
مجتمع (71641) شريعتي (2) (45798) / آيفون (787540) 3 /درب (718216) پشت (7191) ? زيرزمين (5939)
ابراهيمي (18457) فلكه (32578) 5 مقطوع (3626) 2/5 آب (83496) كمالي (6684) رضا (6294)
مركز (8038) تجاري/ (76061) 10 (48627) پاك (9738) 45 /5 (11012) تعاون (7041)
خلوت- (12542) مشاعات (5046) 3 پاركينگ (43085) مهران (4663) ریموت ایفون (47259) مهدي (9166)
4/30 (17644) مشا بازسازي (3626) همكار (10309) جلآل آل احمد (3509) سرويس (6618) سرقفلي (60890)
آب 2 5 (83409) آيت الله كاشاني (22188) اطلاعات (8847) افتخاري (3602) اقدام (10624) اكبر (3515)
امکانات (3929) انبار (9930) و (337503) كارگر شمالي (5600) تجاری (91856) تخفيف (15487)
تعاوني (4757) ششم (3681) آينده (9482) ميدان توحيد (5661) ملاصدرا (11275) ? ملكيت (27554)
آب 3 5 (83384) آب 3 6 (83409) آب 4 5 (83537) داراي (57994) اطلاع (31000) ايران زمين (8392)
ايرانپارس (5653) ايفون (787540) اينده (9480) اپارتمان (1226435) تخليه آب (7374) چهارم (5531)
شهرك ژاندارمري (4542) باغ فيض (7707) طبقات (17151) گرمايش (4760) مناسب (11105) ميدان هروي (3751)
زيرزمين (5928) ارايشگاه (4252) پل رومي (4415) ميدان (99463) /معاوضه (23927) پيامبر (16853)
پيچ شميران (3928) چهارراه (15784) ندارد (14880) هواساز (4566) شاهد (4318) سيدخندان (12718)
/انباري (10897) شده حياط (5363) 2/5متر (8255) سازمان برنامه شمالي (4744) طرشت (6131) ميني سيتي (6260)
ارديبهشت (7602) ۱۱۰ (4034) شيشه (112008) اماده (10287) املاک (4681) سرقفلي جواز (3910)
سرقفلي قيمت (6167) سكونت قيمت (6561) سميه (4026) شريعتي (4) (45840) پارکینگ (43126) پروين (12936)
پلاك (791490) پليس (3896) پوشاك 4 (9412) /مستخدم (4777) قدرالسهم (9006) 5واحد (3821)
كاري (9914) اختياريه (9617) 2پاركينگ (19175) متري (64106) استخر (6516) ديباجي جنوبي (7841)
بلوارفردوس (20420) 30متري (4259) امكانات (3929) تخليه آنتن (18912) تخليه حياط (13251) تعاوني 5 (4757)
تعاونی (4760) جلال آل احمد (3509) سبلان شمالي (4287) شكوفه (7498) شمال (8928) شمس اباد (14100)
شيراز جنوبي (4820) پايه (20369) پل ستارخان (4979) پمپ (9700) پور (61212) پوشاك (9428)
2واحد (6095) بالكن (13336) ويلا (17113) نداشتند (5970) كنيتكس (19479) مقدس (5599)
اطلاع جواز (5741) الله (37919) الهيه (10994) اوقافي (4890) اوين (4460) ايستگاه (8955)
تبديل ? (95337) تحويل (18734) مقطوع (3626) تهران ويلا (6741) تهران (31856) توافق (4106)
جنت اباد (44780) سرامیک (7893) سلمان (3791) سمت (6404) 100 (6113) 9 5متر (8248)
/تحويل (18728) قولنامه (4061) مطهري تخت طاووس (8310) سردارجنگل (10427) 2بلوك (3870) م اداري (59665)
شمالي (192102) سنگ (1249627) فروشی (14981) فروش (1245035) متر سرقفلي (4021) آماده (10282)
1 /بازسازي (196098) اكبري (12065) 2/40 (10721) متر ملك (9315) متر ? (74486) 12متري (6691)
2/70 (6172) 3 /بازسازي (196849) 35متري (7040) 4متر (4989) 4واحد (4826) 4/5 ملكيت (27763)
يوسف أباد (28001) مشا ? (148527) میدان (99741) خیابان (22363) جنت اباد شمالي (8984) 19 (20778)
(تخت (8905) 3خ ? (3536) زرين (6715) 25 5 ? (17790) كريم خان (3446) فاز (19378)
باربيكيو (3719) رحيمي (13552) 4/80 (5526) زماني (7109) در (58556) انصاري (5008)
ميشود( (6031) زنگ (6646) خسروي (5679) پونك (37304) و شغل (6860) الهي (12523)
خسرو (9027) گيو (4398) روز (69483) كريم (5552) هاي (4854) /هماهنگي (85081)
انتهاي (44541) 8 5متر (8248) طرفه (4134) پوشاك 8 (9425) نگهبانی (7289) دوبلکس (6386)
حياط 3 (187352) 3 /سوپر (7088) مشا 4 (148527) تبدیل آیفون (26597) سينما- (3560) ريموت/ (712377)
بهائي (7384) ? ملك (49064) 3 /آنتن (390588) 2/5 سرقفلي (60890) اقدام/ (10619) پاسداران(1) (35338)
شده آيفون (8222) نداشتند 4 (5970) 5/4 بازديد (53712) متر بالكن (4854) 25 /7 (17735) كامل 5 (54130)
امير اباد (5235) /واحد5 (3899) مشا-7 (148528) مشا/تخليه (4985) غرب بلوار (5323) حبيبي (4461)
3 /بدون (21970) ارديبهشت (7598) گرمايش) (4760) مركزى (401295) هواساز- (4566) كامپوزيت/5 (8923)
ريموت آنتن (280269) شیخ بهائی (7286) 4/1 قيمت (201202) /داروخانه (5188) 6/30 (17689) ملت) (9482)
مجيديه (19942) سوپر 4 (7088) مالك 6 (120480) متري 4 (63993) ابن (4847) =3واحد (3824)
??انباري (10893) ??سالن (22239) @@@سند (52331) آسانسور 3 (6182) مركزي 8 (399019) صدف (5682)
/مناسب (11077) فروش 3 (1240589) نادري (4008) 3 هماهنگي (85081) 3=قيمت (201460) أقدام (10623)
سينما (3560) مركزي/5 (401612) آرايشگاه- (4252) ماركت ? (3936) پايه؛ (20316) نقشه، (4917)
5/2 جواز (102746) 9/9 جواز (102940) شمالي (191200) آرايشگاه 2 5 (4252) 1 اطلاع (31000) بنی هاشم (7276)
زمين (39779) ? خوش (7847) هروی (16096) تخليه،آب (7374) 6 بازسازي (196654) ? اسپيلت (15588)
4/5 ملك (49086) /آبدارخانه (51026) 5متر برق (3649) طالبي (4502) همكار كمیسیون (5072) مسكن(7 (4824)
ماركت ?p=1 (3936) 3/27 (13325) 7/5 قابل (115885) 5/2 آنتن (390588) سیمان (56615) 2/6 مالك (120480)
هوایی (11880) 4*3 جواز (102771) 7/7 آنتن (390588) 3/3 آنتن (391060) اسمان (5757) ? اسپيلت (15589)
نقشه) (4917) خندان (5128) پوشاك 4 5 (9428) 5/8 جواز (102746) 4 5متر ? (8225) 9/5 آنتن (393536)
?تراس (5706) پردیس (3419) 6/1 آنتن (393536) 8/2 جواز (102746) ويلا (1) (17042) 1/30 (17689)
حكيم؛ (4934) 3/1 قابل (115885) /مالك/حياط (7104) 9/2 مالك (120480) (سعادت (56427) واسطه- (7739)
واحد ? (114619) 6/17 (24805) اختصاصي، (4204) =اسپيلت (15589) مسكوني/ (314206) 25 5 ? (17795)
15امپر (8034) 9/4 اطلاع (31000) 9/5 ديوار (35241) 3 /65 (3574) ،طبقه (29786) 2/19 (20859)
اسپيلت ? (15588) ارتفاع دیوار (16310) همكف( (5707) درب (720303) ? ارتفاع (84908) 2خ ? (6705)
موجود 1 (51636) آب,3.5 (6570) 4 تخفيف (15486) سرقفلي ? (60338) لطفي (3606) رشيد (4293)
اسپيلت ? (15589) مرحله ? (17125) بلوك ? (22810) داروخانه (5188) 3/5 ورودي (6433) يكطرفه 8 (18526)
ايثار (5146) زارع (7526) 1 / با (170098) =جواز (102929) /نازك (5498) 16متري (10992)
3/5 برق (34009) سرقفلي 3 5 (60417) ? مناسب (11042) شهيد (53783) انباري/ (10897) ? اداري (100676)
سند در (7464) مرحله ? (17125) 4 /داراي (57968) ? مناسب (11053) باغ فیض (7636) 1 /دفتر (245627)
4=متري (64074) (بازار (5914) ايران) (15509) (كوروش) (4652) آرش (4706) 2 طرشت (6071)
مركزي 3 (399449) ملكي (7425) ملکیت (28012) 6 5متر (8225) برق (33936) سرقفلي 6 (60338)
دار (4793) دست (10217) فاز 3 (19396) فراهاني (11952) فلاح (3779) قاسمي (12411)
كامل) (54844) مالك 4 (120542) ناهيد (7646) ندارد 2 8 (14866) واحد1 (4561) (تجاري) (74655)
معاوضه با (12683) ملكيت 2 (27894) هفت (15292) وسرقفلي) (14237) (داراي (57970) 1 بازسازي (196484)
3 از (90868) 3 تراس (5785) ارا (10912) اسپيلت 2 (15589) فلت (5451) 3=2پاركينگ (19175)
???متر (74486) لابي 2 (21159) آب 1 8 (83160) آب 5 4 (83103) است 3 (6416) دادمان (4145)
فجر (3566) فوري) (8214) مشا مالك 8 (4991) همکار کميسيون (5072) و ) (337503) وام (20900)
يكطرفه 4 (18526) (املاك (4681) سينما (3560) بهار شمالي (6477) مختلف (16204) هاشمي (12851)
تبديل- (95337) سهروردي جنوبي (4304) نرسيده (62602) تخليه/ (157938) آرژانتين (5694) /تهران (31766)
تخفيف) (15465) سوئيت (4248) بعد (26148) بعداز (9102) امام (18356) جمالزاده (6478)
3 جواز (102860) سيمان (46805) بلوار كشاورز (5540) /سكونت (37930) دستور (4411) سازي (11828)
مركزي تخليه (27066) نقشه (4917) ارتفاع4 (5392) نژاد) (26258) اتوبان باقري (7728) ازگل (10608)
گاندي (8942) دائمي (49503) بنزين (9410) بنفشه (7955) بهار (32398) بهمن (7044)
شخصي (863380) /2پاركينگ (19175) واحد2 (4800) نوبنياد (4858) سلطاني (5920) زاده (61367)
شقاقي (4474) سوم (20674) صالحي (14095) بازديد (53838) سردار جنگل (11709) اختصاصي/ (4204)
دائمي مغازه (19359) اختصاصي (4204) گلزار (13273) باغ فيض (7578) مجتمع (71808) /موجود (51636)
املاك (4681) نقاشي (13004) مدني (7612) ساله55 (5424) نبش (170754) 4/5متر (8254)
ميشود (6052) /ورودي (6433) سرو (17599) آب 3 2 (83396) اركيده (4731) باشگاه (3409)
مسکونی (459121) اشرفی اصفهانی (28712) مغازه (189286) آب 4 9 (83384) هاشم (9743) نگهباني (7288)
كليد (4395) دوبلكس (6426) تخليه آنتن (18912) زير (8752) سامان (5084) كوي (259670)
/مرحله (17126) سازمان آب (10225) عباس (17450) عظيمي (5081) 16متري (11004) شهرک نفت (5434)
دفتر (247168) /اصلاحي (4223) شريعتي 1 (45785) ارتفاع4/5 (5392) مستر (7544) بدون (21977)
سرايداري (5531) ارتفاع (84738) كيهان (5498) دبستان (6995) ،آنتن (393536) باربيكيو (3719)
اسپيلت (15589) هواساز (4566) زمين (39689) /بازسازي (196654) /مشاع (10912) دوبلكس (6426)
/طبقات (17151) 7 جواز (102746) ديواري (4912) ارژانتين (5678) ارتفاع ديوار (16310) میشود (6076)
ارتش (8586) 2پاركينگ ? (19066) يكم (17364) پاسيو (8739) البرز (6346) شده قابل (3863)
مشا 8 (148528) بنا (5309) نيايش (9999) هنگام (19642) واحد (114860) آب 3 8 (83537)
احمد (7703) افتاب (4881) محمد (8757) گرانيت (24138) همايون (4464) وحيديه (3616)
نقاشي (13004) بزرگراه (24686) آپادانا (5013) آرايشگاه (4252) آزادگان (3771) قاسم (4512)
/هواساز (4566) 2 جواز (102915) نگين (7481) جنت آباد جنوبي (3673)
صفحه از
کاربران
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
ایجاد حساب کاربری جدید
فراموش کرده اید ؟
آپارتمان
ویلا
خانه
مستغلات
دفتر کار
مغازه
کلنگی
فروش ]
رهن و اجاره ]
رهن کامل ]
اجاره به خارجی ]
مبله ]
معاوضه ]
جستجوی کد
کد ملک :
پشتیبانی
کد شامد سایت نارونتمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند
و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

طراحی و توسعه توسط گروه نرم افزاری نارون - حریریان
Copyright© 2016 haririan.com