فروش        اجاره        رهن
تا 60 متر       از 60 تا 90 متر       از 90 تا 120 متر       از 120 تا 180 متر       از 180 متر به بالا
  تعداد مورد های یافته شده : 4875 مورد.
  درج در علاقه مندی
منـطـقـهطبقهبالابرزیر بناخوابکـفسنپارکینگقیمت ، ودیعهمتری ، اجارهنوعوضعیتتــاریخ
اشرفي اصفهانياول753سرامیک1120,000,0003,000,000دفتر كاراجاره1396/7/2
اشرفي اصفهانيدوم852سنگ320,000,0002,000,000آپارتمانرهن و اجاره1396/7/2
اشرفي اصفهانيدوم752سنگ680,000,0001,500,000دفتر كاررهن و اجاره1396/7/1
اشرفي اصفهانيجهارم832سراميك060,000,0002,500,000دفتر كاررهن و اجاره1396/6/29
اشرفي اصفهانيجهارم711سراميك1015,000,0001,500,000آپارتمانرهن و اجاره1396/6/28
اشرفي اصفهانيجهارم852سراميك060,000,0002,500,000دفتر كاررهن و اجاره1396/6/28
اشرفي اصفهانيچهارم852سرامیک060,000,0002,500,000دفتر كاراجاره1396/6/28
اشرفي اصفهانيدوم682سراميك1230,000,0001,600,000آپارتمانرهن و اجاره1396/6/27
اشرفي اصفهانيجهارم721سراميك1040,000,000850,000آپارتمانرهن و اجاره1396/6/26
اشرفي اصفهانيچهارم652سرامیک420,000,0001,600,000آپارتمانرهن اجاره1396/6/23
اشرفي اصفهانيچهارم702پارکت1525,000,0001,400,000آپارتماناجاره1396/6/22
اشرفي اصفهانيدوم882سنگ5160,000,0000دفتر كاررهن و اجاره1396/6/22
اشرفي اصفهانيمختلف752سرامیک1280,000,0002,500,000دفتر كاراجاره1396/6/22
اشرفي اصفهانياول753سراميك820,000,0003,000,000دفتر كاررهن و اجاره1396/6/22
اشرفي اصفهانيجهارم702پاركت1025,000,0001,400,000آپارتمانرهن و اجاره1396/6/22
اشرفي اصفهانيجهارم601سراميك1050,000,0001,500,000آپارتمانرهن و اجاره1396/6/22
اشرفي اصفهانيدوم752سراميك1280,000,0002,500,000دفتر كاررهن و اجاره1396/6/22
اشرفي اصفهانيدوم872سراميك1290,000,000300,000آپارتمانرهن و اجاره1396/6/22
اشرفي اصفهانيسوم842سراميك830,000,0002,000,000دفتر كاررهن و اجاره1396/6/21
اشرفي اصفهاني2باب890سراميك0600,000,0000مغازهرهن و اجاره1396/6/21
اشرفي اصفهانياول702سنگ1220,000,0001,600,000آپارتمانرهن و اجاره1396/6/20
اشرفي اصفهانيچهارم711سرامیک1015,000,0001,500,000آپارتماناجاره1396/6/20
اشرفي اصفهانيجهارم762سنگ320,000,0003,500,000آپارتمانرهن و اجاره1396/6/19
اشرفي اصفهانيششم742سراميك520,000,0003,000,000دفتر كاررهن و اجاره1396/6/15
اشرفي اصفهانياول842پاركت1040,000,0001,700,000آپارتمانرهن و اجاره1396/6/15
اشرفي اصفهانيجهارم601سراميك1230,000,0001,500,000آپارتمانرهن و اجاره1396/6/13
اشرفي اصفهانياول852سراميك1055,000,000800,000آپارتمانرهن و اجاره1396/6/12
اشرفي اصفهانيپنجم902سراميك1235,000,0002,700,000آپارتمانرهن و اجاره1396/6/12
اشرفي اصفهانيجهارم721سراميك1040,000,0001,200,000آپارتمانرهن و اجاره1396/6/11
اشرفي اصفهانيهمكف800سراميك080,000,0004,000,000مغازهرهن و اجاره1396/6/11
اشرفي اصفهانيسوم782سراميك1080,000,0001,650,000دفتر كاررهن و اجاره1396/6/8
اشرفي اصفهانيهمكف902سنگ1040,000,0004,000,000دفتر كاررهن و اجاره1396/6/8
اشرفي اصفهانياول902سراميك475,000,0002,000,000آپارتمانرهن و اجاره1396/6/5
اشرفي اصفهانيجهارم802سراميك1560,000,0001,000,000آپارتمانرهن و اجاره1396/6/5
اشرفي اصفهانيجهارم802سراميك1250,000,0001,500,000آپارتمانرهن و اجاره1396/6/5
اشرفي اصفهانيجهارم752سراميك1530,000,0001,400,000آپارتمانرهن و اجاره1396/6/5
اشرفي اصفهانيهفتم752سراميك825,000,0003,000,000دفتر كاررهن و اجاره1396/6/5
اشرفي اصفهانيسوم701سراميك1230,000,0003,000,000دفتر كاررهن و اجاره1396/6/4
اشرفي اصفهانيجهارم702سراميك1220,000,0002,200,000دفتر كاررهن و اجاره1396/6/4
اشرفي اصفهانيسوم862سنگ480,000,0001,700,000آپارتمانرهن و اجاره1396/6/4
اشرفي اصفهانيچهارم621سرامیک815,000,0001,500,000آپارتماناجاره1396/6/4
اشرفي اصفهانياول763پارکت1160,000,0004,500,000دفتر كاراجاره1396/6/4
اشرفي اصفهانيدوم692سرامیک820,000,0001,700,000آپارتماناجاره1396/6/1
اشرفي اصفهانيهمکف852سرامیک1530,000,0003,000,000دفتر كاراجاره1396/5/1
اشرفي اصفهانياول802سراميك0180,000,0000دفتر كاررهن و اجاره1396/5/31
اشرفي اصفهانيهمکف852سرامیک1530,000,0003,000,000دفتر كاراجاره1396/5/30
اشرفي اصفهانيدوم782سنگ750,000,0002,500,000آپارتماناجاره1396/5/30
اشرفي اصفهانيسوم702سراميك820,000,0002,200,000دفتر كاررهن و اجاره1396/5/29
اشرفي اصفهانيدوم701820,000,0002,200,000دفتر كاررهن و اجاره1396/5/29
اشرفي اصفهاني2/3902سراميك720,000,0002,500,000دفتر كاررهن و اجاره1396/5/29

     صفحه 1  از 98          

بزرگراه اشرفی اصفهانی
بزرگراهی است در غرب شهر تهران که از فلکه دوم صادقیه شروع شده و در شمال میدان پونک در محله سیمون بولیوار (چهاردیواری سابق) به اتمام می‌رسد. این بزرگراه به یاد عطاالله اشرفی‌اصفهانی نام گذاری شده است.
با وجود این که این گذرگاه بزرگراه نامیده شده است ولی دارای دو تقاطع بوده و از یک میدان نیز رد می‌شود. یکی از تقاطع‌ها با بلوار مرزداران است و بزرگراه در نیمه راه خود از میدان پونک عبور می‌کند. در طول مسیر این بزرگراه از جنوب به شمال از تقاطع خیابان سازمان آب، تقاطع بلوار مرزداران، زیرگذر بزرگراه حکیم، چهارراه باغ فیض، مجموعه تفریحی سرزمین عجایب، زیرگذر بزرگراه همت، میدان پونک، درمانگاه پیامبر و از روی پل بزرگراه نیایش می گذرد و در نهایت به سیمون بولیوار ختم می‌شود.

بلوارسیمون بولیوار
خیابان طالقانی
زرگراه نیایش
بزرگراه شهید آبشناسان
خیابان مخبری
بزرگراه شهید همت
بزرگراه آیت‌الله حکیم
بلوار مرزداران
بزرگراه جلال آل‌احمد
بلوار فردوس
خیابان سازمان آب
بزرگراه محمدعلی جناح
بزرگراه آیت‌الله کاشانی
خیابان ستارخان

پونَک، نام یکی از محله‌های شهر تهران است که در شمال غربی آن و بخش بزرگ آن در منطقه ۵ و بخشی دیگر در منطقه ۲ قرار گرفته است. طبق آخرین آمار حدود ٢٢٠٠٠ نفر جمعیت دارد.

​جایگاه جغرافیایی و شهری
نمایی از بلوار عدل در منطقه پونک
این محله از غرب به جنت‌آباد (تهران) (بزرگراه شهید ستاری)، از شرق به دره پونک و شهرک غرب (بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی)، از شمال به محله حصارک و از جنوب به محله باغ‌فیض (اتوبان شهید همت) محدود است. خیابان سیمون بولیوار و محله چهاردیواری نیز در منتهی الیه شمال غربی پونک قرار دارند. محله های مراد آباد و حصارک در اطراف پونک قرار دارند. قسمتی از شهرک غرب نیز جزو پونک هستند و به عنوان پونک باختری شناخته می شود.

 ده پونک
ده پونک در قدیم محل باغ‌های بزرگ و توتستان‌های قدیمی غرب تهران بوده که از این باغ‌ها شمار کمی امروزه به‌جا مانده و وجه تسمیه آن به علت ازدیاد گل پونه در دره پونک در قدیم است.

اماکن مهم
مجتمع تجاری بوستان
پاساژ  تیراژه(سرزمین عجایب)
امامزاده عینعلی
مجتمع(برج‌های) مسکونی تجاری جام‌جم همت
بوستان نهج البلاغه

کاربران
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
ایجاد حساب کاربری جدید
فراموش کرده اید ؟
آپارتمان
ویلا
خانه
مستغلات
دفتر کار
مغازه
کلنگی
فروش ]
رهن و اجاره ]
رهن کامل ]
اجاره به خارجی ]
مبله ]
معاوضه ]
جستجوی کد
کد ملک :
پشتیبانی

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند
و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

طراحی و توسعه توسط گروه نرم افزاری نارون - حریریان
Copyright© 2016 haririan.com